Onderwijs Centrum voor Energievraagstukken

Samen met de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie onderzoeken wij hoe het specifieke energierecht en de energievoorziening als complex systeem een plaats kan krijgen binnen het reguliere curriculum voor de bachelor- en masteropleidingen.

Daarnaast ontwikkelt het Centrum voor Energievraagstukken maatwerkcursussen voor specifieke groepen, waarbij in aansluiting op de achtergrond van de groep, het energiesysteem inzichtelijk wordt gemaakt. Waar mogelijk stimuleren we de interactie en discussie tussen de deelnemers.

In het kader van onderzoeksprojecten verzorgt het Centrum voor Energievraagstukken zogenaamde Masterclasses voor de direct betrokkenen bij een project én voor andere partijen voor wie de te delen kennis relevant is. Ook in deze bijeenkomsten zoeken we de discussie tussen deelnemers met verschillende achtergronden.