Over het Centrum voor Energievraagstukken

Het Centrum voor Energievraagstukken (CvE) is een onderzoeksgroep die hoort bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainable Law.

Doel

Het doel van het CvE is om een wetenschappelijke, multidisciplinaire basis te ontwikkelen voor de ordening van de energievoorziening op de lange termijn. Daarmee staat de energietransitie centraal en sluit het CvE aan bij de strategische thema's Sustainability en Instituties voor Open Samenlevingen van de Universiteit Utrecht. 

Het CvE beschouwt de energievoorziening vanuit het primaire doel: de duurzame verzorging van warmte, licht en kracht aan eindgebruikers, ook op lange termijn. Het CvE kiest daarmee een onafhankelijke positie ten opzichte van veel actoren in de energiesector. 

Achtergrond

Het Centrum voor Energievraagstukken is op 1 januari 2010 opgericht door prof. Simone Pront. Tot 1 juli 2017 was het CvE verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Enkele lopende projecten zullen het komende jaar nog onder verantwoordelijkheid van de UvA worden afgerond. 

Medewerkers en contact

Het centrum staat onder leiding van prof. mr. dr. Marleen van Rijswick. Bekijk de medewerkers.

Wilt u meer informatie over het CvE? Neem contact op.