Onderzoek Centrum voor Energievraagstukken

Het onderzoek van het Centrum voor Energievraagstukken is gericht op het vormen van een wetenschappelijk gefundeerde lange-termijnvisie op de energievoorziening vanuit een multidisciplinaire invalshoek: rechten (zowel publiek en privaat), economie, governance en sociologie, rekening houdend met het technische kader van het energiesysteem. Het energiebeleid wordt vastgelegd in Europees en nationaal recht, maar technische voorwaarden en gewoonten bepalen een belangrijk deel van de uiteindelijke inrichting van de energievoorziening.

Het onderzoek is daarbij in belangrijke mate gericht op de 'andere kant van de markt': de huishoudelijke en de zakelijke eindverbruiker. De universele behoefte van de eindgebruiker aan warmte, licht en kracht is uiteindelijk het primaire doel dat het energiebeleid dient; andere doelen, zoals bijvoorbeeld de Rijks’ aardgasbaten of de rentabiliteit van de energiebedrijven, zijn eveneens legitieme elementen. Voor een goed begrip van de energievoorziening op de lange termijn is het van belang de verschillende elementen allen herkenbaar bij het onderzoek te betrekken. 

In de onderzoeksprojecten van het CvE is deze focus herkenbaar door de vraagstelling en door de deelnemers in de projecten. Het CvE biedt ook een onafhankelijk en open discussieplatform  aan de verschillende partijen  betrokken bij de energievoorziening om hen te verenigen rondom het centrale doel van de energievoorziening.

Lopend onderzoek

Het CvE voert momenteel de volgende projecten uit:

Toekomstig onderzoek

Het CvE bereidt andere onderzoeksprojecten voor met als onderwerpen de kwetsbare energie-consument, de rol van gemeenten en provincies en de fundamenten van de programmaverantwoordelijkheid.

Wij staan altijd open voor ideeën voor nieuwe projecten en nodigen iedereen uit deze met ons te delen. Neem hiervoor contact met ons op.