Prof. dr. Elma Blom

Elma Blom heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als dubbele specialisatie Syntaxis & Semantiek en Sociolinguïstiek. Voor haar proefschrift over de grammaticale ontwikkeling van kinderen ontving ze de AVT/AnéLA dissertatieprijs. Vervolgens werkte ze als postdoc en Marie Curie fellow aan de Universiteit van Amsterdam (2004-2007) en University of Alberta in Canada (2008-2011).

 

In 2012 is ze aan de slag gegaan bij de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen van de Universiteit Utrecht. Tussen 2012 en 2017 was ze projectleider van het NWO Vidi project Cognitive Development in the Context of Emerging Bilingualism (CoDEmBi). Vanaf 2020 is ze projectleider van het NWO Vici project Children and Language Mixing: developmental, psycholinguistic and sociolinguistic aspects (CALM). In 2021 is onder haar leiding het NWA-ORC project Multilingual voices in STEM education (Multi-STEM) van start gegaan.

 

Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs. Tevens is ze verbonden aan het UiT AcqVA Aurora Center for Language Acquisition, Variation & Attrition in Tromsø, Noorwegen, en neemt ze deel in het project Multilectal Literacy in Education (MultiLit).