Grote subsidie voor onderzoek naar meertaligheid in onderwijs

De onderzoekers binnen het consortium Multilingual voices in STEM education hebben een subsidie van 1,6 miljoen euro verworven. De subsidie wordt door NWO verstrekt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Penvoerder van het consortium is Elma Blom, hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Blom: “We gaan kijken naar de verschillende contexten waarbinnen kinderen leren: op school, thuis, maar ook in wetenschapsmusea. Taal kan in het onderwijs participatie en kennisontwikkeling in de weg staan, zeker als een kind de Nederlandse taal nog niet volledig machtig is. Hoe kunnen we dit probleem oplossen?”

meertaligheid in onderwijs

Nederland is een divers en meertalig land, maar met de meertaligheid van kinderen met een migratieachtergrond wordt niet veel gedaan. Blom: “Deze kinderen krijgen onderwijs in het Nederlands, een taal die ze vaak in mindere mate beheersen, terwijl kennis en vaardigheid in hun moedertaal ongebruikt blijven.” Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor hun kennis van schoolvakken als rekenen, en onderwijs in wetenschap en techniek. “Het gevolg is dat veel meertalige kinderen minder succesvol deelnemen aan het onderwijs dan hun leeftijdsgenoten met een Nederlandse achtergrond.”

Maatjes in musea

Blom stelt dat thuistalen van meertalige kinderen onvoldoende worden benut. “In dit nieuwe project ontwikkelen we meertalige strategieën voor het leren van rekenen en wetenschap & techniek. Deze strategieën helpen ouders, leerkrachten en professionals in wetenschapsmusea om participatie van meertalige kinderen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van meertalige maatjes in musea voor kinderen die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn. Maatjes kunnen de museumactiviteiten duiden in de moedertaal van deze kinderen.” Met het onderzoek willen de onderzoekers de kinderen niet alleen beter laten presteren, ze hopen ook dat meertalige kinderen meer inclusie ervaren.

Het is nogal veelomvattend: we hebben de hele kennisketen nodig.

Grote groep

De lijst aan meewerkende instanties binnen het consortium is lang. Blom kan kort zijn waarom er zo veel organisaties aangesloten zijn: “Alleen kan ik dit niet. Het is nogal veelomvattend: we hebben de hele kennisketen nodig. Dus moet er breed samengewerkt worden en zijn er, naast universiteiten en hogescholen, bijvoorbeeld ook schoolbesturen, diverse musea en ouderorganisaties aangesloten.”

Andere projecten

De Universiteit Utrecht participeert in meerdere gehonoreerde onderzoeksprojecten. Op de website van NWO zijn alle projecten die deze subsidie ontvingen opgesomd.

Deelnemende organisaties binnen het consortium
Universiteit Utrecht, HU Hogeschool (HU University of Applied Sciences), iPabo Amsterdam, CPS onderwijsontwikkeling en advies, Expertis, Expertisecentrum Nederlands, Malmö University, Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Platform Talent voor Technologie, NEMO Science Museum, Museon, Teylers Museum, Spaarnesant, Voila, Wereldkidz, Zonova, Lund University Dept. of Clinical Sciences, Taal doet meer, Rutu foundation, It’s my child, Al-Amal, Joury, IOT, SARDES, Vereniging voor Science Centers, Lowan, NVORWO, SPRONG consortium, Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht, Yunus Emre, gemeente Den Haag, Defence for Children.