Mix that language! Of toch maar niet?

Veel tweetaligen mixen verschillende talen door elkaar als ze praten. Wij willen achterhalen of kinderen moeite hebben met het leren van taal via gemixt taalaanbod. Daarnaast willen we weten hoe en waarom kinderen zelf mixen en of taalmixen een andere rol speelt bij kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Moeder in gesprek met dochtertje

Meedoen aan het onderzoek

Aan het onderzoek kunnen tweetalige gezinnen deelnemen met kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Kinderen met TOS kunnen meedoen als ze tussen de 3 en 6,5 jaar oud zijn. Door mee te doen aan ons onderzoek, help jij tweetalige gezinnen in de toekomst. Onze bevindingen zullen professionals in zorg en onderwijs van nieuwe informatie voorzien, waarmee zij ouders en kinderen beter zullen kunnen helpen. Onder Meedoen? kun je meer lezen over wat deelname inhoudt.

Als je het interessant vindt, sturen we je de resultaten van het onderzoek op. Dit zijn dan resultaten op groepsniveau; ze gaan over alle gezinnen die hebben meegedaan.