Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

de Ridder, D., Aarts, H., Ettema, D., Giesen, I., Leseman, P., Tummers, L., & de Wit, J. (2023). Behavioral Insights on Governing Social Transitions. Utrecht University, Institutions for Open Societies. https://www.uu.nl/sites/default/files/IOS%20Think%20Paper%205%20-%20Behaviour%20and%20Institutions.pdf
van Boom, W., Giesen, I., de Jong, E., & Strohmaier, N. (2023). No, your honor! Do judicial reasoning styles influence the degree of acceptance of court ruling by the general public? International journal of procedural law, 12 (2022/2), 404-426. https://www.jurisquare.be/en/journal/ijpl/12-2/debat-debate-no-your-honour-do-judicial-reasoning-styles-influence-the-degree-of-acceptance-of-court/index.html#page/404/search/
Giesen, I. (2023). Tien jaar prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad: kroniek van een aangekondigde ondergang? In D. H. Dongelmans e.a. (Ed.), Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog (pp. 33-56). Boom Juridisch.
van Deursen, S., & Giesen, I. (2023). Hercodificatie en rechtsvorming: De rol van het NBW in de dialoog tussen rechter en wetgever. In W. van Boom, B. Akkermans, C. Bollen, T. de Graaf, S. van Gulijk, C. Jansen, C. Klaassen, M. Loos, C. Pavillion, R. Rijnhout, H. Schelhaas, & M. Snel (Eds.), Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022 (1 ed., pp. 17-36). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427742/hfdst_2.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I. (2023). Afscheid van onze (diversiteits)decaan: een nieuw rechtsgeleerd diversiteitsplan. In T. van Huizen, I. Koopmans, & C. Remery (Eds.), De wetenschapper, het kind en de rekening (pp. 186-189). Utrecht University.
Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid, & Giesen, I. (2023). Samen op koers: Een zelfreflectie op het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland anno 2023. Nederlands juristenblad, 98(30), 2550-2561.
Giesen, I., & de Blaeij, M. (2023). Uitgangspunten voor een vereenvoudigde afwikkeling van letselschades. Verkeersrecht, (2), 44-45.
Giesen, I., & de Jong, E. (2023). Maatschappelijke impact van rechtspraak en de ‘spankracht’ van de civiele rechter. In E. Bauw , A. W. G. J. Buijze, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Met recht, raad en daad: Liber Amicorum Philip Langbroek (pp. 63-70). Boom Juridisch.
Giesen, I. (Author). (2023). Tien jaar prejudiciële vragen: een welgemeend advies. Web publication/site, Utrecht University. https://ucallblog.sites.uu.nl/2023/06/05/tien-jaar-prejudiciele-vragen-een-welgemeend-advies/

Populariserende publicaties

van Deursen, S. (Author), & Giesen, I. (Author). (2023). Wat als…de rol van het NBW in de dialoog tussen rechter en wetgever. Web publication/site, UCALL blog. https://ucallblog.sites.uu.nl/2023/03/15/wat-als/

2022

Wetenschappelijke publicaties

de Jong, E., & Giesen, I. (2022). De spankracht van de civiele rechter in het publieke domein. In I. Giesen, E. D. Jong, & R. Schutgens (Eds.), De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 9-78). Uitgeverij Paris.
de Jong, E., Giesen, I., & Schutgens, R. (2022). De spankracht van de civiele rechter: een gezamenlijk woord vooraf. In I. Giesen, E. D. Jong, & R. Schutgens (Eds.), De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 5-8). Uitgeverij Paris.
de Jong, E., Giesen, I., & Schutgens, R. (2022). De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht . Uitgeverij Paris.
Giesen, I., van Maurik, D., & Rijnhout, R. (2022). Bodembewegingsschade: ervaren procedurele rechtvaardighied bij individuele en collectieve schadeafwikkeling. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2022(2), 49-60. Article 11.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/422736/giesen_van_maurik_rijnhout_avs_2022_49ev.pdf?sequence=1
Kristen, F., Bijlsma, J., Verkerk, R., de Jong, E., Boekema, M., & Giesen, I. (2022). Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie: Een empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019. WODC.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420125/3017_evaluatie_artikel_80a_Wet_op_de_rechterlijke_organisatie_volledige_tekst.pdf?sequence=1

2021

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2021). De 'AI-creatie' en een zeldzame daad van rechterlijk verzet: Overpeinzingen over rechtspleging zonder rechterlijke macht maar met 'artificial intelligence'. In R. A. J. van Gestel, & J. B. M. Vranken (Eds.), Recht en rechtspraak vanaf 2040: Liber Amicorum Fred Hammerstein (pp. 103-113). Boom Juridisch.
Giesen, I., & de Jong, E. (2021). Hangmatten en paarden - Over de redelijkheid van medebezittersaansprakelijkheid. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. De Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (Vol. 21, pp. 133-148). (Ucall Reeks; Vol. 21). Boom Juridisch.
Giesen, I., & van Dongen, E. (2021). Over het 'normaal maatschappelijke risico' of 'normale bedrijfsrisico' bij schade door politie-invallen. In E. de Jong, L. Dalhuisen, T. Bouwman, & I. Giesen (Eds.), Opvattingen onderzoeken: en verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (pp. 115-131). Boom Juridisch.
Bouwman, T., Dalhuisen, L., Giesen, I., & de Jong, E. (2021). Opvattingen onderzoeken: slotbeschouwing. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. de Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend empirisch-juridisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (pp. 189-199). Boom Juridisch.
Giesen, I., Dalhuisen, L., Bouwman, T., & de Jong, E. (2021). Opvattingen onderzoeken: inleiding. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. de Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (pp. 13-23). Boom Juridisch.
Bouwman, T., Dalhuisen, L., Giesen, I., & de Jong, E. (Eds.) (2021). Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak. (1 ed.) (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law; Vol. 21). Boom Juridisch.
Giesen, I. (2021). Ziet de rechter de rechtsstaat enkel als een juridisch fenomeen? Aanzet tot een nader debat over het hoofdartikel. Rechtstreeks, 2021(1), 30-35.

Vakpublicaties

Giesen, I. (Author), Bouwman, T. (Author), Dalhuisen, L. (Author), & de Jong, E. (Author). (2021). Opvattingen onderzoeken: hoe verder?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/12/opvattingen-onderzoeken-hoe-verder/
de Jong, E. (Author), & Giesen, I. (Author). (2021). Hangmatten en paarden: over de redelijkheid van mede-bezittersaansprakelijkheid. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/11/hangmatten-en-paarden-over-de-redelijkheid-van-mede-bezittersaansprakelijkheid/
Bouwman, T. (Author), Dalhuisen, L. (Author), Giesen, I. (Author), & de Jong, E. (Author). (2021). Weten rechters ook wat de samenleving rechtvaardig vindt?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/10/weten-rechters-ook-wat-de-samenleving-rechtvaardig-vindt/
Giesen, I. (Author), & van Dongen, E. (Author). (2021). Vindt Nederland het redelijk dat de Staat de schade van politie-invallen draagt?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/11/vindt-nederland-het-redelijk-dat-de-staat-de-schade-van-politie-invallen-draagt/
Rijnhout, R., van Maurik, D., van Dongen, E., & Giesen, I. (2021). Langlopende letselschadezaken: wat zijn de belangrijkste kenmerken? Afwikkeling Personenschade, 2021(1), 1-9. Article 1. https://doi.org/10.5553/AP/259034892021003001001
Giesen, I. (Author). (2021). De onafwendbare opmars van het empirisch onderzoek binnen het burgerlijk procesrecht. Web publication/site https://blog.montaignecentre.com/nl/de-onafwendbare-opmars-van-het-empirisch-onderzoek-binnen-het-burgerlijk-procesrecht/
de Jong, E. R. (Author), Giesen, I. (Author), Strohmaier, N. (Author), & van Boom, W. H. (Author). (2021). Beïnvloedt de motiveringsstijl de maatschappelijke acceptatie van rechtspraak?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/01/beinvloedt-de-motiveringsstijl-de-maatschappelijke-acceptatie-van-rechtspraak/

2020

Wetenschappelijke publicaties

de Jong, E. R., Strohmaier, N., van Boom, W. H., & Giesen, I. (2020). Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2020(10), 312-324. Article 42. https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/artikel/500844/rechterlijke-motiveringsstijlen-en-maatschappelijke-acceptatie-van-uitspraken/
Giesen, I. (2020). 'De Hoge Raad in 2025' uit 2010 revisited in 2020: een tussenstand op twee derde van de rit. In U. de Vries, E. Mak, L. van den Berge, T. E. Riesthuis, H. Tigchelaar, J. Kiewiet, S. Burri, & T. de Sterke (Eds.), Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum : Beschouwingen rondom het werk van professor A.M. Hol (pp. 13-25). Boom Juridisch. http://www.ivogiesen.com/media/1485/giesen-la-hol-rechtstheorie-en-praktijk-2020-13ev.pdf
Rijnhout, R., van Dongen, E. G. D., Giesen, I., & van Maurik, D. (2020). Langlopende letselschadezaken: Een empirisch-juridisch onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten. (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL); Vol. 17). Boom Juridisch.
Giesen, I. (2020). Burgerlijk procesrecht: Empirisch onderzoek binnen het burgerlijk procesrecht: over het ‘inkleuren’ van een grote landkaart. In C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille, & M. Smit (Eds.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 357-378). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414698/giesen_els_encyclopedie_hfd_13_burgerlijk_procesrecht.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2020). Rechtsvorming in het privaatrecht. (2020 ed.) (Monografieen BW ; No. A3). Wolters Kluwer.
Schillemans, T., & Giesen, I. (2020). De kwaliteit van (juridische) oordelen. Nederlands juristenblad, 95(3), 184-193. Article 182.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394495/2020_NJB_Schillemans_en_Giesen.pdf?sequence=1
Enneking, L., Giesen, I., Schaap, A. L. M., Ryngaert, C. M. J., Kristen, F. G. H., & Roorda, L. (Eds.) (2020). Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains. (1 ed.) (Globalization: Law and Policy). Routledge.

Vakpublicaties

Rijnhout, R. (Author), van Dongen, E. G. D. (Author), van Maurik, D. (Author), & Giesen, I. (Author). (2020). Onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2020/09/onderzoek-naar-kenmerken-van-langlopende-letselschadezaken/
Giesen, I. (2020). Empirie in het burgerlijk procesrecht: Is de honger gestild? In R. H. de bock, R. J. Q. Klomp, & E. L. Schaafsma-Beversluis (Eds.), Voor Daan Asser: Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag (2020 ed., pp. 75-84). Wolters Kluwer.
Schillemans, T. (Author), & Giesen, I. (Author). (2020). De kwaliteit van juridische oordelen. Web publication/site, Montaigne Centrum UU. http://blog.montaignecentre.com/index.php/2420/de-kwaliteit-van-juridische-oordelen/
Bauw, E. (Author), & Giesen, I. (Author). (2020). De vrederechter of nabijheidsrechter als methode van conflictoplossing. Web publication/site, Montaigne Centrum UU. http://blog.montaignecentre.com/index.php/2332/de-vrederechter-of-nabijheidsrechter-als-methode-van-conflictoplossing/

2019

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2019). Motivering na rechterlijke rechtsvorming: de mogelijke impact van psychologische inzichten en verschillende motiveringsstijlen. Tijdschrift voor privaatrecht, 56(3/4), 753-765. http://www.tpr.be/index.php?sectie=2019
Ryngaert, C. M. J., Giesen, I., Roorda, L., Enneking, L., Kristen, F. G. H., & Schaap, A. L. M. (2019). Accountability, international business operations, and the law: The way forward. In L. Enneking, I. Giesen, A-J. Schaap, C. Ryngaert, F. Kristen, & L. Roorda (Eds.), Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains (1 ed., pp. 281-296). (Globalisation: Law and Policy). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351127165-14
Giesen, I. (2019). Aansprakelijkheid, de wegbeheerder en het verkeer. Verkeersrecht, 67(1), 2-8. https://www.recht.nl/vakliteratuur/bhv/artikel/453884/aansprakelijkheid-de-wegbeheerder-en-het-verkeer/
Giesen, I., Wiznitzer, S. N. P., Keirse, A. L. M., & de Zanger, W. S. (2019). Slotbeschouwing: het gebruik van assumpties bij rechterlijke beslissingen. In I. Giesen, S. N. P. Wiznitzer, A. L. M. Keirse, & W. S. D. Zanger (Eds.), Assumpties Annoteren: Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst (Vol. 15, pp. 193-201). (Ucall-reeks; Vol. 15). Boom Juridisch.
Giesen, I. (2019). 'Defensive Journalism' en het 'chilling effect' in de journalistiek: feit of nepfeit? In I. Giesen, S. N. P. Wiznitzer, A. L. M. Keirse, & W. S. D. Zanger (Eds.), Assumpties Annoteren: Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst (1 ed., Vol. 15, pp. 51-66). (Ucall-reeks; Vol. 15). Boom Juridisch.

Vakpublicaties

Giesen, I., Enneking, L., Kristen, F. G. H., Roorda, L., Ryngaert, C. M. J., & Schaap, A. L. M. (2019). Introduction. In L. Enneking, I. Giesen, A-J. Schaap, C. Ryngaert, F. Kristen, & L. Roorda (Eds.), Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains (1 ed., pp. 3-17). (Globalization: Law and Policy). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351127165-1
Bauw, E., & Giesen, I. (2019). De vrederechter of nabijheidsrechter als methode van conflictoplossing. In T. Groenewald, R. H. D. Bock, C. E. D. Perron, & L. Timmerman (Eds.), Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging (pp. 25-30). Boom Juridisch.
Giesen, I. (2019). Aansprakelijkheid, de wegbeheerder en het verkeer - een overzicht van bewijs(last)kwesties. In A. J. Verheij, & A. Vorsselman (Eds.), Verkeersaansprakelijkheid (pp. 35-50). Boom Juridisch.
Giesen, I. (Author). (2019). Na Urgenda: een huiselijk gesprek over de overheid in het strafbankje. Web publication/site, .
Giesen, I. (Author). (2019). ‘Het ‘chilling effect’ in de journalistiek: feit of nepfeit?. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I., Wiznitzer, S. N. P., Keirse, A. L. M., & de Zanger, W. S. (2019). Inleiding. In I. Giesen, S. N. P. Wiznitzer, A. L. M. Keirse, & W. S. D. Zanger (Eds.), Assumpties Annoteren: Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst (Vol. 15, pp. 13-19). (Ucall-reeks; Vol. 15). Boom Juridisch.
Giesen, I., Wiznitzer, S. N. P., Keirse, A. L. M., & de Zanger, W. S. (Eds.) (2019). Assumpties Annoteren: Rechterlijke veronderstellingen empirisch en Juridisch getoetst. (1 ed.) (Ucall-reeks ; Vol. 15). Boom Juridisch.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2018). Het privaatrecht als instrument in het publieke domein. Nederlands juristenblad, 93(31), 2316-2321. Article 1645.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373044/Giesen_NJB_2018_2316ev.pdf?sequence=1
de Jong, E. R., Faure, M. G., Giesen, I., & Mascini, P. (2018). Judge-made risk regulation and tort law: an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9(1), 6 - 13. https://doi.org/10.1017/err.2017.74
van Dongen, E. G. D., & Giesen, I. (2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 179(2), 67-78.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/368299/Giesen_Van_Dongen_RMThemis_2018_33ev.pdf?sequence=1
de Jong, E. R., Faure, M. G., Giesen, I., & Mascini, P. (2018). Judge-made risk regulation and tort law: an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9(1), 6-13. https://doi.org/10.1017/err.2017.74
Giesen, I. (2018). Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht op de drempel van 2017. In M. Kruithof (Ed.), Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht: ICAV II (pp. 241-272). (Reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht ; Vol. 8). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414445/giesen_inzichten_in_actueel_aansprakelijkheidsrecht_2018.pdf?sequence=1
van Boom, W., & Giesen, I. (2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open? In J. Baeck (Ed.), Privaatrecht in actie! (pp. 15-46). Die Keure.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414444/2018_vanboom_giesen_tien_jaar_def.pdf?sequence=1
Crijns, J. H., Giesen, I., & Voermans, W. (2018). A traditional lawyer’s perspective on the importance of ELS for legal scholarship. In W. H. van Boom, P. Desmet, & P. Mascini (Eds.), Empirical Legal Research in Action: Reflections on Methods and their Applications (pp. 227–262). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785362750.00012
Engelhard, E. F. D., & Giesen, I. (Eds.) (2018). Themanummer Nieuwe schadeposten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1-2. Article 1.
Giesen, I., de Jong, E. R., & Overheul, M. (2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In M. Dyson (Ed.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-194). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780686370.008

Vakpublicaties

van Boom, W. (Author), & Giesen, I. (Author). (2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2018/08/tien-jaar-civilologie-hoe-ver-staan-de-luiken-open/
van Dongen, E. G. D. (Author), & Giesen, I. (Author). (2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/08/het-kelderluik-arrest-van-niet-zo-revolutionair-naar-niet-meer-weg-te-denken/#more-1091
Giesen, I., & Keirse, A. L. M. (2018). The Netherlands. In E. Karner, K. Oliphant, & B. C. Steiniger (Eds.), European Tort Law Basic Texts (2 ed., pp. 239-254). Jan Sramek Verlag.
Rijnhout, R. (Author), & Giesen, I. (Author). (2018). Twee blije WhatsApp-ers over affectieschade. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/04/twee-blije-whatsapp-ers-over-affectieschade/
Giesen, I. (Author). (2018). De juridische ‘angle’ aan het ‘doenvermogen’ van de WRR. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/03/de-juridische-angle-aan-het-doenvermogen-van-de-wrr/
Giesen, I. (Author), & Rijnhout, R. (Author). (2018). Changing the Causation Requirement: its Impact on Defendant Companies. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/02/changing-the-causation-requirement-its-impact-on-defendant-companies/
de Jong, E. R. (Author), & Giesen, I. (Author). (2018). How Dutch Tort Law Responds to Risk. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/02/how-dutch-tort-law-responds-to-risk/
Giesen, I., & Rijnhout, R. (2018). The Netherlands. In M. Infantino, & E. Zervogianni (Eds.), Causation in European Tort Law (pp. 170-174;209-211;234-235;261-265;289-290;313-316;345;371-372;398-400;417-418;436-438;457-460;482-484;508-9;528-530;550-2;575-7). (The Common Core of European Private Law). Cambridge UP.
Engelhard, E. F. D., Giesen, I., & van Schaick, A. C. (2018). Nieuwe schadesoorten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2018(1), 1-3. Article 1.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407493/Giesen_Engelhard_van_Schaick_NTBR_2018_1ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (Author). (2018). (Zelf)Regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een 'ReL'?. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/06/zelfregulering-van-en-in-het-privaatrecht-op-zoek-naar-een-rel/#more-1080
Giesen, I. (2018). (Zelf)Regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een 'ReL'? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2018(5), 135-138. Article 19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/367579/E_C_6E_82C_144F_9987F_E_D_F_A_3E_E_620B_E_B_837_pdf.pdf?sequence=1

2017

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I., & Rijnhout, R. (2017). Changing the Causation Requirement and Its Impact on Companies Faced with Tort Claims. In H. Koster, F. Pennings, & C. Rusu (Eds.), Essays on Private and Business Law: A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn (pp. 83-105). Eleven international publishing.
Giesen, I. (2017). Greenworld en QNOW: staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Overheid en Aansprakelijkheid, 2017(2), 71-80. Article 31. https://www.navigator.nl/document/id4dfb86c343004457bba6b0f50b32f228/overheid-en-aansprakelijkheid-greenworld-en-qnow-staatsaansprakelijkheid-wegens-onrechtmatige-rechtspraak
Giesen, I., de Jong, E. R., & Muslat, T. (2017). The State of the Art of Product Liability in the Netherlands. In H-J. Kullmann, B. Pfister, K. Stohr, & G. Spindler (Eds.), Produzentenhaftung (Ergänzbares Handbuch) (pp. 1-86). Erich Schmidt Verlag GmbH and Co Berlin.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/352469/Giesen_De_Jong_Muslat_2017.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Ortlep, R. (2017). De prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht: Een mogelijk succesverhaal? Trema, 2017(4), 135-145.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/352702/mogelijk.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2017). Voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’. In I. Giesen, J. Keizer, A. Santen, O. V. Dam, B. Neervoort, & L. Duursma (Eds.), Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld (pp. 45-64). (Letselschadereeks (LSA); Vol. 28). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414399/giesen_lsa_bundel_2017_45ev.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I. (2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017(5), 245-247. Article 21.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/353382/Giesen_NTBR_2017_145ev.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Giesen, I. (Author). (2017). Greenworld en QNOW. Web publication/site
Giesen, I. (Author), & Ortlep, R. (Author). (2017). Naar een prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht?. Web publication/site, Montaigne blog.
Giesen, I. (Author). (2017). Anticiperen op de stelplicht: voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author). (2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht. Web publication/site, UCALL blog.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I., Kristen, F. G. H., de Jong, E. R., Warren, C. J. D., Sikkema, E., Overheul, M., Nijs, de, A. S., & Vytopil, A. L. (2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (1 ed.) (Ucall Reeks). Boom Juridische Uitgevers.
Rijnhout, R., Giesen, I., van Aken, M. A. G., & van Hoof, J. T. C. (2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016(5), 171-179. Article 34.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343189/Giesen_Rijnhout_Van_Hoof_Van_Aken_AV_S_2016_171ev.pdf?sequence=1
Enneking, L. F. H., Kristen, F. G. H., Pijl, K. C. I., Waterbolk, T. A., Emaus, J. M., Hiel, M. F. J., Giesen, I., & Schaap, A. L. M. (2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (Ucall-reeks; Vol. 6). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396769/WODC_rapport_Zorgplichten_van_Nederlandse_ondernemingen_inzake_IMVO_UCALL_december_2015.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2016). Van Tilburg via Wenen naar Oslo: de Oslo Principles en de impact van ‘softe’ reguleringsinitiatieven in het aansprakelijkheidsrecht. In T. Hartlief, & M. Faure (Eds.), De Spier bundel: De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (2016-1 ed., pp. 35-49). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414381/Giesen_LA_Jaap_Spier_2016_35ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2016). Aansprakelijkheid van de (letsel)schadeadvocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 19(2), 35-45. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662016019002002

Vakpublicaties

Giesen, I., & de Jong, E. R. (2016). Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(10), 312-322. Article 46.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343193/Giesen_De_Jong_NTBR_2016_312ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(9), 269-270. Article 39.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343192/Giesen_NTBR_2016_269ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(1), 1-3. Article 1.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343191/Giesen_NTBR_2016_1.ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af! Aansprakelijkheid verzekering en schade, (2), 74-76. Article 12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343190/Giesen_AV_S_2016_74_ev.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Overheul, M. (2016). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. In R. Graaf, de, T. Keijzer, C. Kluiver, de, & M. Samadi (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 185-205). Ars Aequi.

Overige resultaten

Giesen, I. (Author), & Ortlep, R. (Author). (2016). Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht: Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport. Web publication/site, Montaigne blog.
Giesen, I. (Author). (2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author), & de Jong, E. R. (Author). (2016). De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author), & Rijnhout, R. (Author). (2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/11/agressie-van-jeugdige-voetballers-en-de-rol-van-het-recht-kennis-en-onbegrip-van-de-spelregels-empirisch-getoetst/
Giesen, I. (Author). (2016). The Great Divide: Facts versus Values. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author), Ortlep, R. (Author), & Van der Linden, T. (Author). (2016). Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author). (2016). De Oslo Principles: zijn de gevaren van ‘climate change’ juridisch te redresseren?. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author). (2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author). (2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!. Web publication/site, UCALL blog.
Giesen, I. (Author). (2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters: landt de medebezitter in een gespreide hangmat?. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/01/aansprakelijkheid-voor-dieren-jegens-medebezitters-landt-de-medebezitter-in-een-gespreide-hangmat/

2015

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. (1 ed.) (Asser Serie). Wolters Kluwer.
Giesen, I., & Overheul, M. (2015). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. Ars Aequi, 2015(10), 825-834. Article AA20150825. Advance online publication. https://arsaequi.nl/product/rechtsvorming-door-prejudiciele-vragen-aan-de-hoge-raad-een-tussenstand/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/327210/Giesen_Overheul_AA_2015_825ev.pdf?sequence=1
Giesen, I., Kristen, F. G. H., & Kool, R. S. B. (2015). The Dutch crush on compensating crime victims. In M. Dyson (Ed.), Comparing Tort and Crime: Learning from across and within Legal Systems (pp. 316-366). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139946285.010
Giesen, I. (2015). The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning. Utrecht Law Review, 11(1), 1-18. https://doi.org/10.18352/ulr.308
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309083/Giesen_ULR_2015_1ev.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I., & Hondius, E. H. (2015). In Memoriam Hans Nieuwenhuis (1944-2015). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32(7), 203-205.
Giesen, I. (2015). Punitive Damages: bestraffend en dus een criminal charge, maar wat dan? Aansprakelijkheid verzekering en schade, (4), 145-146. Article 23.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321264/Giesen_AVS_2015_145_146.pdf?sequence=1
Giesen, I., & de Kezel, E. N. F. M. (2015). Product Liability: the Development in the Netherlands. In H. J. Kullmann, B. Pfister, K. Stohr, & G. Spindler (Eds.), Produzentenhaftung: Erganzbares Handbuch zur gesamten Produkthaftpflicht fur die juritische praxis (Vol. 4, pp. 1-32). Article 5000 Erich Schmidt Verlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317228/Giesen_De_Kezel_Produzentenhaftung_ENG_2015.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2015). Aansprakelijkheid na de schietpartij in Alphen aan den Rijn: hoe onbegrijpelijk kan rechtspraak - en het relativiteitsvereiste - zijn? WPNR, 146(7055), 277-279.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317223/Giesen_WPNR_2015_277ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2015). Een constitutioneel Hof in Nederland? Zuid-Afrika en wrongful life als voorbeeld. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32(3), 65-66. Article 9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317222/Giesen_NTBR_2015_65ev.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Giesen, I. (Author), & de Jong, E. R. (Author). (2015). Juridische en rechtsstatelijke implicaties van de uitspraak Rechtbank Den Haag in de Urgenda-procedure. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2015/09/juridische-en-rechtsstatelijke-implicaties-van-de-uitspraak-rechtbank-den-haag-in-de-urgenda-procedure/#more-542

2014

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2014). Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’. In E. C. Huijsmans , & M. van der Weij (Eds.), Schade en Herstel (pp. 43-68 ). Wolf Legal Publishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320888/Giesen_Herstel_als_er_juridisch_geen_schade_is_integriteitsschade_2014.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2014). Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren. In I. Giesen, J. M. Emaus , & L. F. H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 81-114). Boom Juridische Uitgevers.
Kool, R., Heblij, M., van Uhm, D., Orvini, L., Loeve, C. R. R., & Giesen, I. (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek. Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309573/Kool_Hebly_Van_Uhm_Orvini_Loeve_Giesen_Schadeverhaal_na_een_strafbaar_feit_via_2014.pdf?sequence=1
Giesen, I., Emaus, J., & Enneking, L. (Eds.) (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (Ucall-reeks; Vol. 1). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321511/Verantwoordelijkheid_9789462900189_4eproef.pdf?sequence=1
Giesen, I., Emaus, J., & Enneking, L. (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In I. Giesen, J. Emaus, & L. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL); Vol. 1). Boom Juridische Uitgevers.
Emaus, J., Enneking, L., & Giesen, I. (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In I. Giesen, J. Emaus, & L. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34). (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL); Vol. 1). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320395/Giesen_Verantwoordelijkheid_aansprakelijkheid_en_privatisering_van_publieke_taken_2014_1_.pdf?sequence=3
Engelhard, E., & Giesen, I. (2014). Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid: Van Maanen revisited. In R. D. Groot (Ed.), Kritiek op recht: liber amicorum Gerrit van Maanen (pp. 85-108). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320882/Engelhard_Giesen_Veronderstellingen_over_de_gronden_voor_aansprakelijkheid_2014.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Kristen, F. (2014). Editorial – Liability, Responsibility and Accountability: Crossing Borders. Utrecht Law Review, 10(3), 1-13. https://doi.org/10.18352/ulr.280
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309615/Giesen_Kristen_Liability_Responsibility_and_Accountability_Crossing_Borders_2014.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2014). Over ‘oude’ gedachten die niet zomaar voorbij gaan: voortschrijdend inzicht inzake Bewijs en aansprakelijkheid? Verkeersrecht, 2014(9), 335-339.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309616/Giesen_Voortschrijdend_inzich_inzake_bewijs_en_aansprakelijkheid_2014.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Maes, K. (2014). Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2014(6), 219-232. Article 27.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320870/Giesen_Maes_Omgaan_met_bewijsnood_2014.pdf?sequence=1
Rijnhout, R., Giesen, I., Nell, M. L., & Lentz, L. R. (2014). Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145(7025), 626-638. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/366078/verplichte-communicatie-en-zorgplichten-de-wisselwerking-tussen-wetgever-en-de-pensioenpraktijk/

Vakpublicaties

Giesen, I. (2014). Recht en andere disciplines: het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In M. Groenhuijsen , & E. Hondius (Eds.), Recht in geding (pp. 243-257). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414345/giesen_recht_in_geding_2014_243_ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het privaatrecht? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 26, 217-218. https://www.navigator.nl/document/id8c680b8ad1594b17a58372b6548f7c98/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht-de-hoge-raad-versus-de-wetgever-wie-hoedt-het-privaatrecht

Overige resultaten

Giesen, I. (Author). (2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het aansprakelijkheidsrecht?. Web publication/site, UCALL blog.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2013). Towards a IUS Commune 3.0?! Maastricht Journal of European and Comparative Law, 20(2), 159-167. https://doi.org/10.1177/1023263X1302000201
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I., & Hammerstein, F. (2013). Een terugblik op een vooruitziende blik. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen, & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels: Een terugblik op een vooruitziende blik (pp. 235-254). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294869/Giesen-een%2520terugblik%2520op%2520een%2520vooruitziende%2520blik-2013.pdf?sequence=1
Giesen, I., Kristen, F. G. H., Enneking, L. F. H., & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands juristenblad, 2013(8), 466-476. Article 384. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247415
van Boom, W. H., Giesen, I., & Verheij, A. J. (2013). Capita Civologie. Handboek empirie en privaatrecht. (Civilogieserie ed.) Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/292893/Giesen-Capita%2520Civilologie-2013pdf.pdf?sequence=1
Verheij, A. J., van Boom, W. H., & Giesen, I. (2013). Afsluitende opmerkingen. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1179-1198). ( Civilology - Civilologie). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/293998/Pages%2520from%2520Giesen-Capita%2520Civilologie-2013Verheij.pdf?sequence=3
Giesen, I. (2013). Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen, & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels: Een terugblik op een vooruitziende blik (pp. 217-231). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294875/Giesen-Het%2520incorporeren%2520van%2520extrajuridische%2520inzichten-2013.pdf?sequence=1
Enneking, L. F. H., Giesen, I., & Rijnhout, R. (2013). Bewijswaardering en psychologische inzichten. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1037-1105). (Civilology - Civilologie). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/292877/Enneking%2C%2520Giesen%2C%2520Rijnhout%2520-%2520Bewijswaardering%2520en%2520psychologische%2520inzichten%2520-%25202013.pdf?sequence=1
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I., & Hammerstein, F. (2013). Cirkels: Een terugblik op een vooruitziende blik. Wolters Kluwer.
Rijnhout, R., Engelhard, E. F. D., Giesen, I., Enneking, L. F. H., Emaus, J. M., van der Heijden, M. J. C., de Jong, E. R., Keirse, A. L. M., van Kessel, L. C. W. M., de Kezel, E. N. F. M., Koning, I., Kruisinga, S. A., Kulk, S., & Paijmans, B. M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2013(5), 171-184. Article 20. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/343364/beweging-in-het-aansprakelijkheidsrecht/
Giesen, I., & van Kampen, S. S. (2013). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2013(1), 1-16. https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/civielerechtspleging/2013/1/TCR_0929-8649_2013_021_001_001

Vakpublicaties

Giesen, I. (2013). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking: Over causaliteitstoerekening vanuit psychologisch perspectief en de mogelijke gevolgen daarvan voor (de preventieve werking van) het aansprakelijkheidsrecht. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht (pp. 487-518). (Civilology - Civilologie; Vol. 6). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414343/giesen_capita_civilologie_2013_hfd_01.pdf?sequence=1
van Boom, W. H., Giesen, I., & Verheij, A. J. (2013). Inleiding: een handboek voor de civiloloog-privatist. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht (pp. 1-26). (Civilology - Civilologie 6; Vol. 6). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414339/giesen_van_boom_verheij_capita_civilologie_2013_hfd_1.pdf?sequence=1
Enneking, L. F. H., Giesen, I., & Rijnhout, R. (2013). Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect. Ars Aequi, 2013(12), 904-906. https://arsaequi-nl.proxy.library.uu.nl/product/een-ontmoeting-tussen-psychologie-en-aansprakelijkheidsrecht-het-anchoring-effect/
Giesen, I., Kristen, F. G. H., Enneking, L. F. H., & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands juristenblad, 20, 1334.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I., & Hammerstein, F. (2013). Voorwoord. Een gewaarschuwd mens. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen, & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels: Een terugblik op een vooruitziende blik (pp. 5-6). Wolters Kluwer.

Overige resultaten

Giesen, I. (Author). (2013). Hoe democratisch is de participatiesamenleving?. Web publication/site, www.socialevraagstukken.nl. http://www.socialevraagstukken.nl/hoe-democratisch-is-de-participatiesamenleving/

2012

Wetenschappelijke publicaties

Engelhard, E. F. D., & Giesen, I. (2012). The Impact of Institutions and Professions in the Netherlands. In P. Mitchell (Ed.), The Impact of Institutions and Professions on Legal Development (pp. 142-168). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139196314.009
Giesen, I. (2012). Attribution, Legal Causation and Preventive Effects: On Causal Imputation from a Psychological Perspective and its Possible Consequences for the Preventive Effects of Tort Law. In R. Giard (Ed.), Judicial Decision Making in Civil Law, Civilology Series, Vol. 4 (pp. 23-48). Eleven Publishing.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/274016/Giesen%2520-%2520Attribution2012.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2012). Innovaties in de (civiele) rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2012(15), 1023-1030. Article 882. https://www.navigator.nl/document/idb5d670a3f2df467a99fd713b77fc4e3d/nederlands-juristenblad-innovaties-in-de-civiele-rechtspleging
Engelhard, E. F. D., & Giesen, I. (2012). Liability for Loss of Housekeeping in Dutch Law. In E. Karner, & K. Oliphant (Eds.), Loss of Housekeeping Capacity (pp. 147-183). (Tort and Insurance Law; Vol. 28). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783899498141.147
Giesen, I. (2012). The Use and Influence of Comparative Law in ‘Wrongful Life’ Cases. Utrecht Law Review, 8(2), 35-54. https://doi.org/10.18352/ulr.194
Giesen, I., van Boom, W. H., & Smit, M. (2012). Civilologie en de vaart der privaatrechtelijke volkeren. In W. H. van Boom, I. Giesen, & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Civilologie Serie, Vol. 3 (pp. 197-213). Bju.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/273610/privaatrecht%2520-%25202012.pdf?sequence=1
Giesen, I., Kristen, F. G. H., Enneking, L. F. H., de Kezel, E. N. F. M., van Lent, L., & Willemsen, P. A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (Research Memoranda; Vol. 5 / 2012 ). SDU.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/302903/RM_2012_5.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I., & Keirse, A. L. M. (2012). The Netherlands. European Tort Law Yearbook, 1(1), 403-437. Article XVIII. https://doi.org/10.1515/9783110239423.403
Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2012). Nawoord. Nederlands juristenblad, 23, 1584.
Giesen, I. (2012). The LAW of Holland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 47-48.
Giesen, I., van Boom, W. H., & Smit, M. (2012). Inleiding. In W. H. van Boom, I. Giesen, & M. Smit (Eds.), Opstellen over empirie en privaatrecht (pp. 1-5). (Civilology - Civilologie ; Vol. 3). Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2012). Proportionaliteit in de klimaatdiscussie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2012(10), 383-384. Article 51. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/aflevering/19943/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht/2012/10/
Giesen, I. (2012). ‘Als’ bestaat niet…. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4, 119-120.
Giesen, I., & Engelhard, E. F. D. (2012). Arzthaftung in den Niederlanden. In B. A. Koch (Ed.), Arzthaftung in Europa: Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich (1 ed., pp. 195-238). ABW-Wissenschaftsverlag.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414322/arzthaftung_in_den_niederlanden_giesen_engelhard.pdf?sequence=1
van Gestel, R. A., Giesen, I., & van Boom, W. H. (2012). Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening. Nederlands juristenblad, 29, 2032-2035.

Populariserende publicaties

Giesen, I. (2012). Recht op veilige werkplek. over veiligheid winkelpersoneel (AD 3 sept. 2012).
Giesen, I. (2012). Hoog tijd voor fundamentele herbezinning. in de serie 'als ik...' (Mr. mei 2012).
Giesen, I. (2012). interview: 'Wel gepassioneerd, maar geen toneelstuk’. DUB.
Giesen, I. (2012). start prijs voor meest 'opmerkelijke rechtenstudent'. DUB.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2011). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: onbedoelde neveneffecten op de positie en taak van de Hoge Raad. In A. M. Hol, I. Giesen, & F. G. H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatiereschtspraak (pp. 51-70). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236831/Giesen%2520De%2520HogeRaad%25202025%2520Prej%2520Vragen%25202011.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2011). Beter burgerlijk recht door keuzes op metaniveau en via beter burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2011(8), 434-438. Article 62. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/aflevering/18155/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht/2011/8/#a304275
Giesen, I., Hol, A. M., & Kristen, F. G. H. (2011). De Hoge Raad in 2025: hoe ver zijn we onderweg? In A. M. Hol, I. Giesen, & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatiereschtspraak (pp. 291-304). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236841/Giesen%2520Hol%2520Kristen%2520HogeRaad%25202025%2520Slot%25202011.pdf?sequence=1
Enneking, L. F. H., Giesen, I., van der Heijden, M. J. C., Lambooy, T. E., Lennarts, M. L., & Visser, Y. (2011). Privaatrechtelijke handhaving in reactie op mensenrechtenschendingen door internationaal opererende ondernemingen: De (on)mogelijkheden van het aansprakelijk stellen van Nederlandse multinationals voor extraterritoriale mensenrechten- en milieuschendingen naar Nederlands privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 36(5), 541-560.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309421/Privaatrechtelijke_handhaving.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2011). Recht en .. psychologie: over de waarde die psychologische inzichten voor de civilist kunnen hebben. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6912, 1065-1074.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240359/Giesen%2520-%2520Recht%2520en%2520..%2520psychologie%2520WPNR%25202011.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2011). De toegankelijkheid van de rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2011(15), 952-960. Article 785.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236817/Giesen%2520Coenraad%2520NJB%25202011%2520952%2520ev.PDF?sequence=1
Giesen, I., & Engelhard, E. F. D. (2011). Medical Liability in the Netherlands. In B. A. Koch (Ed.), Medical Liability in Europe: A Comparison of Selected Jurisdictions (pp. 361-410). (Tort and Insurance Law; Vol. 29). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110260168.361

Vakpublicaties

Hol, A. M., Giesen, I., & Kristen, F. G. H. (2011). Voorwoord. In A. M. Hol, I. Giesen, & F. G. H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025: contouren van de toekomstige cassatiereschtspraak (pp. 5-6). Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., & Keirse, A. L. M. (2011). The Netherlands. In K. Oliphant, & B. C. Steiniger (Eds.), European Tort Law. Basic Texts (pp. 165-182). Jan Sramek Verlag.
Hol, A. M., Giesen, I., & Kristen, F. G. H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., & Keirse, A. L. M. (2011). The Netherlands. In H. Koziol, & B. C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2010 (pp. 403-437). (1e druk). De Gruyter.
Giesen, I. (2011). (Dis)Proportionele duidelijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2011(4), 149-150. Article 19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/240361/Giesen%2520-%2520%28Dis%29proportionele%2520..NTBR%25202011%2520149ev.pdf?sequence=1
Giesen, I., & Rijnhout, R. (2011). Rechterlijke ‘ongehoorzaamheid’ en wetgevende zijpaden: gaat de wal het schip van de shock- en affectieschade keren? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6870(35), 35-37. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/278473/rechterlijke-ongehoorzaamheid-en-wetgevende-zijpaden-gaat-de-wal-het-schip-van-de-shock-en-affectieschade-keren/
Giesen, I. (2011). De vragende feitenrechter? Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2, 61-62.

Populariserende publicaties

Giesen, I. (2011). Vrijwaren DNB symbolisch. FD.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2010). De ketens van en binnen de Nederlandse rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2010(15), 963-971. Article 777.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/217391/Giesen%2520Coenraad%2520NJB%25202010%2520963ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2010). The development of product liability in the Netherlands. In S. Whittaker (Ed.), The Development of Product liability (pp. 152-191). Cambridge University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/226724/Giesen%2520the%2520development%2520of%2520product%2520liability%25202010%2520152ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2010). Zoeken naar balans? De minimale verantwoordelijkheid van partijen en het beginsel van de actieve rechter in het civiele proces. Trema, 2010(4), 152-156.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/226076/Giesen%2520Trema%25202010%2520152ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2010). The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules. Utrecht Law Review, 6(1), 22-32. https://doi.org/10.18352/ulr.112
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407080/112_112_1_PB.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2010). Sommige procespartijen zijn ‘more equal than others’. De macht van de tabaksindustrie en de Nederlandse rechtspleging. In N. Doornbos, N. Huls, & W. V. Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 19-28). Kluwer. https://www-degruyter-com.proxy.library.uu.nl/document/database/IJBF/entry/ijbf.ijbf448/html

Vakpublicaties

Giesen, I., & Keirse, A. L. M. (2010). The Netherlands. In H. Koziol, & B. C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2009 (pp. 426-460). DeGruyter.
Giesen, I. (2010). Interventie bij het preadvies ‘Humane biotechnologie en recht, in: Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Onbekend GW, 68.
van Boom, W. H., Giesen, I., & Ogus, A. (2010). The Power of Injunctive Relief in Tort: An Introduction. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 17(1), 2-9. https://doi.org/10.1177/1023263X1001700101
Giesen, I., & Franken, A. C. H. (2010). Het voorzorgsbeginsel: over nieuwe en onzekere risico's. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010(5), 155-156.
Giesen, I. (2010). Effectieve rechtsbescherming en causaliteit. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010, 127-128.
Giesen, I. (2010). Constitutionele toetsing in Nederland: jeugdig elan op klassiek terrein. Nederlands juristenblad, 2010(2230 ), 2741. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/aflevering/16492/nederlands-juristenblad/2010/43/#a274791

2009

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2009). Handhaving in, via, door en met het privaatrecht: waar staan we nu? In E. F. D. Engelhard, I. Giesen, & C. B. P. Mahe (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht: vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving (pp. 307-329). Boom uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414344/giesen_handhaving_van_en_door_het_privaatrecht_2009_307ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2009). Of Wrongful Birth, Wrongful Life, Comparative Law and the Politics of Tort Law Systems. THRHR, 72, 257-273. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424901
Giesen, I. (2009). The Burden of Proof and other Procedural Devices in Tort Law. In H. Kozoil, & B. C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2008 (1 ed., pp. 49-67). (Tort and Insurance Law; Vol. 2008). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-211-92798-4_3
Giesen, I., Noordegraaf, M., Kristen, F. G. H., & de Kezel, E. N. F. M. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. politieregio Utrecht.
Giesen, I. (2009). De aantrekkingskracht van Loreley: Over de opkomst en ondergang (?) van de ‘omkeringsregel’. In T. Hartlief, & S. D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken door personenschade: bijdragen ter gelegenheid van het twintigste symposion van de vereniging van letselschade advocaten 2009 (pp. 69-86). (LSA-reeks ; Vol. 20). SDU.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414302/giesen_tien_pennenstreken_over_personenschade_2009_69ev.pdf?sequence=1
van Dam, C. C., Giesen, I., de Kezel, E. N. F. M., & du Perron, C. E. (2009). Financieel toezicht en aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie. Delex.
Coenraad, L. M., & Giesen, I. (2009). Toegang tot de rechtspleging anno 2008. Nederlands juristenblad, 2009 (14), 892-900. Article 691. https://www.recht.nl/vakliteratuur/europa/artikel/183000/kroniek-van-de-rechtspleging-toegang-tot-de-rechtspleging-in-nederland-anno-2008/

Vakpublicaties

Engelhard, E. F. D., Giesen, I., Mahé, C. B. P., & Schaub, M. Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. Boom Juridische Uitgevers.
Noordegraaf, M., Giesen, I., van der Meulen, M. J., de Kezel, E. N. F. M., & van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers: Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. USBO.
Giesen, I. (2009). Handhaven met een toefje psychologie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009(6817), 845-847. https://www.recht.nl/vakliteratuur/familierecht/artikel/201589/handhaven-met-een-toefje-psychologie/
Giesen, I. (2009). Bijdrage aan NJBlog d.d. 24 november 2009 in reactie op “De uitspraak afl. 42: Smartengeld alleen bij ‘directe confrontatie’ met het drama” van Folkert Jensma. Nederlands juristenblad. http://www.njblog.nl

2008

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2008). Inleidingen en Antwoorden op de referenties en interventies bij het preadvies ‘Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen’. In Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 137e jaargang/2007-2, Alternatieve regelgeving. Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering (pp. 1-13). Kluwer.
Klaming, L., & Giesen, I. (2008). Access to Justice: The Quality of the Procedure. TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems, 2008(002). http://ssrn.com/abstract=1091105
Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2008). Nieuwe fundamenten voor de Nederlandse rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2008(16), 989-997. Article 804.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407223/giesen_coenraad_njb_2008_989ev.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2008). De ‘multidimensionale’ rechtswetenschap van en na Molengraaff. In M. Bijl (Ed.), Molengraaff 150 Jaar: Terugkijken en Vooruitzien: Een verzameling opstellen ter ere van de 150ste verjaardag van W.L.P.A. Molengraaff (pp. 29-43). Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). De omgang met en handhaving van “meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels”: een analyse van recente rechtspraak. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6772), 785-792. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/166989/de-omgang-met-en-handhaving-van-meervoudigheid-van-maatschappelijke-normstelsels-een-analyse-van-recente-rechtspraak/
Giesen, I., Verheij, A. J., & van Boom, W. H. (2008). Afsluitende observaties. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht: over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 601-611). (Boom Masterreeks). Boom uitgevers.
Giesen, I., van Boom, W. H., & Verheij, A. J. (2008). Gedrag en Privaatrecht: inleiding en verantwoording. In W. H. Boom, & I. Giesen (Eds.), Gedrag en privaatrecht: over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 19-48). (Boom Masterreeks). Boom uitgevers.
Bijl, M. C., Giesen, I., Kruisinga, S. A., & Struycken, T. H. D. (2008). 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien. Boom Jurididsche uitgevers.
Giesen, I., & Tjong Tjin Tai, T. F. E. (2008). Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog, Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Kluwer.
Giesen, I. (2008). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking. In W. H. van Boom, I. Giesen, & A. J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht: over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 181-208). (Boom Masterreeks). Boom uitgevers.

Vakpublicaties

Giesen, I., & Schelhaas, H. N. (2008). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR). In W. M. T. Keukens, & M. C. A. Nieuwenhuizen (Eds.), Raad en Daad: Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad (pp. 131-154). Ars Aequi.
Giesen, I. (2008). Causaliteit en toerekening naar redelijkheid: geduld is, en blijft, een schone zaak.. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6762), 563-565. https://www.recht.nl/vakliteratuur/familierecht/artikel/158208/causaliteit-en-toerekening-naar-redelijkheid-geduld-is-en-blijft-een-schone-zaak/
Giesen, I. (2008). Smartengeld aan de thermometer. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2008(5), 219. Article 30.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407165/giesen_av_s_2008_219.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2008). De normstellende rol van de Hoge Raad in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2008(3), 111-111. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ict/artikel/160412/de-normstellende-rol-van-de-hoge-raad-in-het-aansprakelijkheidsrecht/
Giesen, I., & Lindenbergh, S. D. (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2008 (5), 228-229.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407064/S.D.Lindenbergh_PETL_epiloog.pdf?sequence=1
Giesen, I., van Boom, W. H., & Verheij, A. J. (2008). Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. Boom Juridische Uitgevers.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen. In W. J. Witteveen, I. Giesen, & J. L. de Wijkerslooth (Eds.), Alternatieve regelgeving. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 137e jaargang/2007-I (pp. 67-168). Kluwer.
Giesen, I., & Emaus, J. M. (2007). Limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Verkeersrecht, 11, 369-375.
van Dam, C. C., Engelhard, E. F. D., & Giesen, I. (2007). Third Party Losses in A Comparative Perspective. Utrecht Law Review, 3(2). http://www.utrechtlawreview.org
Giesen, I., & Coenraad, L. M. (2007). Kwaliteitsbevordering in de rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2007(13), 784-793.
Giesen, I. (2007). Onderzoekende arbiters wraken? Meer helderheid dankzij het instrument van de cassatie in het belang der wet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007(6722), 735-739.
Giesen, I. (2007). PETL: de 'Europese' omkering van bewijslast. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007(6), 271-276.
Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving en privaatrecht: Monografieën Privaatrecht Deel 8. (Monografieën Privaatrecht; No. 8). Kluwer.
Bartels, S. E., & Giesen, I. (2007). The Principles of European Law on Service Contracts: the Rules on Medical Treatment in a Futur Europe compared to the rules in the Netherlands. In K. Boele-Woelki, & F. W. Grosheide (Eds.), The Future of European Contract Law, Liber Amicorum E.H. Hondius (pp. 169-181). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/26949/Giesen-Bartels%2520The%2520Principles%2520of%2520European%2520Law%2520on%2520service%2520Contracts.txt?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I., & Lindenbergh, S. D. (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007(2), 47-47.
Giesen, I. (2007). Boekbespreking: Cees van Dam. Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2007, 219-222.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/26847/Giesen-%2520Recensie%2520Van%2520Dam%2520voor%2520RM%2520Themis.txt?sequence=1
Giesen, I., & van Boom, W. H. (2007). The Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol, A. B. Koch, & R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation. Digest of European Tort Law (pp. 1-20). Springer.
Giesen, I. (2007). De rol van de rechter bij massaschade: maatwerk of partijautonomie. Nederlands juristenblad, 2007(41), 2613-2614.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2006). Stilstand en voortgang in de rechtspleging. Nederlands juristenblad, 9, 518-526.
Giesen, I. (2006). De psychologie achter de waarschuwing: Handle with care! Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, 3-8.
Giesen, I., Barendrecht, M., & Mulder, J. (2006). How to Measure the Price and Quality of Access to Justice? In SSRN Working Paper for the HIIL Project ‘Measuring Access to Justice in a Globalising World http://ssrn.com/abstract=9492019
Giesen, I. (2006). Regulating Regulators through Liability: the Case for Applying Normal Tort Rules on Supervisors. Utrecht Law Review, 2(1, June). http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/URN:NBN:NL:UI:10-1-101034
Bartels, S. E., & Giesen, I. (2006). Wisseling van de wacht in standaardrechtspraak. Aan de hand van Haviltex, Fox en het Bloemendaalse slooppand. In M. De Cock Bunning, J. Brinkhof, & E. H. Hondius (Eds.), Internationaal contracteren, feestbundel voor Willem Grosheide (pp. 59-71). Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., & Schelhaas, H. N. (2006). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR). Ars Aequi, 3, 159-172.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/26844/Giesen-%2520Rode%2520draad%2520%27Raad%2520en%2520Daad-%2520Over%2520Rechtsvorming%2520door%2520de%2520Hoge%2520Raad.pdf?sequence=1
Giesen, I. (2006). De argumenten voor of tegen aansprakelijkheid van toezichthouders. Referentie bij het preadvies van prof. mr. A.A. van Rossum, Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. 135e jaargang/2005-II, Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over. Toezicht, 19-24.
Giesen, I. (2006). ‘Balans’-lezen. Reflecteren over sanctionering en zelfregulering naar aanleiding van het Eindrapport van de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4, 103-109.
Bartels, S. E., & Giesen, I. (2006). Kamerstukken II, 2005-2006, 30 212, nr. 47 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; extern juridisch advies over aansprakelijkheid als gevolg van wettelijke plicht tot uitoefenen koopoptie). Unknown Publisher.

Vakpublicaties

Giesen, I. (2006). Golvende rechtsontwikkeling. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, 1.
Giesen, I. (2006). Proportioneel vermogensrecht: deining aan de Haagse kust. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6680, 645-646.
Giesen, I., & van Maanen, G. E. (2006). Civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders, geen immuniteit! (rubriek van twee kanten). Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2, 65.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2005). Fundamentale ontwikkelingen in de rechtspleging. Nederlands juristenblad, 2005(9), 471-477.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11375/Giesen_05Fundamentaleontwikkelingeninderechtspleging.doc?sequence=2
Giesen, I. (2005). Toezicht en aansprakelijkheid: Een rechtvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden. (Serie recht en praktijk; Vol. 132). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415238/Toezicht_en_Aanspakelijkheid_RP132_binnenwerk.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Giesen, I., (2005). NJ 2009, , (), Nov 25, 2005.
Giesen, I. (2005). De donkere kamer van Vranken. Nederlands juristenblad, 2005(36), 1889-1890.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11374/Giesen_05DedonkerekamervanVranken.doc?sequence=2
Giesen, I. (2005). Mediation in Nederland, Belgie en Europa. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, 32-33.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11379/Giesen_05MediationinNederlandenBelgieenEuropa.doc?sequence=2
Giesen, I. (2005). Geen huisje zo heilig of er past wel een sloophamer bij. Nederlands juristenblad, 2005(42), 2200-2201. Article 1076.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11376/Giesen_05Geenhuisjezoheiligoferpastweleensloophamerbij.doc?sequence=2
Giesen, I. (2005). Lessen uit de Delta. Nederlands juristenblad, 2005(1), 14. Article 2262.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11378/Giesen_05LessenuitdeDeltaNederlandsJuristenblad.doc?sequence=2

Overige resultaten

Giesen, I. (2005). Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Boom Juridische Uitgeverij.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11377/Giesen_05HandlewithcareDewaarschuwingsplichtinhetbuitencontractueleaansprakelijkheidsrecht.pdf?sequence=2

2004

Wetenschappelijke publicaties

van Boom, W. H., & Giesen, I. (2004). Van Nederlands naar 'Europees' onrechtmatige daadsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2004(10), 515-523.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/10820/Giesen_04VanNederlandsnaarEuropeesonrechtmatigedaadsrecht.doc?sequence=2

2001

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (2001). Bewijs en aansprakelijkheid: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht. Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421035/Giesen_Diss._2001.pdf?sequence=1

1999

Wetenschappelijke publicaties

Giesen, I. (1999). Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid. W.E.J. Tjeenk Willink.

Mijn sterke kanten zijn: creativiteit, verbanden leggen, snel schakelen en beslissen, een brede blik, academische diepgang en het vermogen om professionals aan te sturen. In mijn publicaties probeer ik de ruimte te geven aan die eigenschappen.