Ivo Giesen (1972) is sinds 1 augustus 2004 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Giesen promoveerde bij prof. Maurits Barendrecht aan de Universiteit van Tilburg (UvT) op het proefschrift (Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag 2001). In die tijd werkte hij ook parttime als ‘paralegal’ bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte hij aan de UvT als postdoc en hoofddocent. Sinds 2006 is hij tevens honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2008 was hij ‘Distinguished Visiting Professor’ aan de Law School van Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika, en in 2017 was Giesen als gastdocent verbonden aan het Global Law Program van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2012 werd hij verkozen tot Docent van het jaar van de UU. Giesen werd in 2010 benoemd tot lid van de KNAW en in 2017 tot lid van de KHMW. Vanaf 1 september 20021 is hij vice-president van de KNAW. In de jaren 2017 - 2023 was hij lid van het departementsbestuur van het departemnet Rechtsgeleerdheid, als Onderzoeksdirecteur (4/2017 t/m 8/2019) en als Hoofd Departement (9/2019 t/m 12/2023)