Nevenwerkzaamheden

  • Vice-president | KNAW | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Docent | Aan vakgenoten in de advocatuur en rechterlijke macht | Diverse (o.a. CPO) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Medewerker | Wolters Kluwer | Onbezoldigd
  • Raadsheer-plaatsvervanger | Hof Den Bosch | Hof Den Bosch | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | KNAW | Onbezoldigd
  • Lid | KHMW | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Stichting Ars Aequi | Onbezoldigd
  • Lid | Commissie Wetenschappelijke Integriteit | UU | Onbezoldigd
  • Editor | Wolters Kluwer | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)