Dr. Eugène Loos

Bijlhouwerstraat 6-8
Bijlhouwerstraat 6-8
Kamer 1.08
3511 ZC Utrecht

Dr. Eugène Loos

Universitair hoofddocent
Organisation Science
030 253 7815
e.f.loos@uu.nl

Dr. Eugène Loos is lid van Research School Netherlands Institute of Government (NIG) (https://www.nigovernance.nl/). Hij is actief binnen het focusgebied Governing the Digital Society (https://www.uu.nl/onderzoek/governing-the-digital-society) en het strategisch thema Dynamics of Youth (https://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth) van de Universiteit Utrecht.

Zijn onderzoeksagenda richt zich op de rol van mediawijsheid voor toegankelijke betrouwbare digitale informatie voor alle burgers. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke impact van digitalisering op jongere en oudere generaties waar organisaties en hun stakeholders rekening mee moeten houden om hun inclusie te bevorderen. 

Deze inzichten kunnen gebruikt worden om er voor te zorgen dat organisaties nieuwe media zo kunnen inzetten dat diverse generaties als actieve burgers kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Daarbij wordt de (ir)relevantie van leeftijd onderzocht voor: (1) het digitale informatiezoekgedrag van verschillende generaties burgers, (2) hun waarneming van de betrouwbaarheid van digitale informatiebronnen en (3) hun identificatie met beelden op websites.

Een actueel onderzoeksthema betreft het bestrijden van nepnieuws. Dr. Eugène Loos onderzoekt met een door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gefinancierd en door hem geleid internationaal consortium hoe educatieve maatregelen kunnen worden ingezet om de mediawijsheid van jongeren te vergroten en hen zo weerbaarder tegen nepnieuws te maken. Dit wordt uitgevoerd in het kader van het strategisch thema Dynamics of Youth.

Daarnaast hij met financiering vanuit ‘Internet tegen Corona’ van het SIDNfonds om een toolkit gemaakt met juridische, technologische en educatieve maatregelen specifiek gericht op fake news over corona.

Beide projecten zijn erop gericht burgers te helpen zelf kritisch met hun nieuwsbronnen om te gaan en zo de toegang tot en het gebruik van betrouwbare digitale informatie te bevorderen.

Hij is lid van BENEDMO, de Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen disinformatie, voor en door factcheckers, mediabedrijven, wetenschappers en andere experts (https://benedmo.eu/).

Hij was ook co-chair van de Media Work Group of the COST Action “Ageism” isch/IS1402 (www.notoageism.com), en was lid van COST Actions 269 “User aspects of ICT”, COST 298 “Participation in the Broadband Society” (http://www.cost298.org/) en COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies” (http://www.cost-transforming-audiences.eu).

Van juni 2009 t/m juni 2019 was Dr. Eugène Loos als bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij voor ANBO verbonden aan het department Communicatiewetenschap (programmagroep Persuasieve Communicatie) van de Universiteit van Amsterdam.

Projecten
Project
Mediawijsheid van UU studenten bevorderen om te leren de betrouwbaarheid van digitale informatie te evalueren 01-01-2024 tot 31-12-2024
Algemene projectbeschrijving

Het is belangrijk dat studenten in vakken die ze volgen of voor hun scriptie betrouwbare bronnen kunnen gebruiken. Daarbij kan het ook handig zijn van online nieuwsartikelen gebruik te maken.

Dit educatieve onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht werkt samen met Sourcer (https://getsourcer.com), een organisatie die een tool levert die studenten helpt zelf de betrouwbaarheid van online nieuwsartikelen te beoordelen. We willen graag weten wat de ervaringen zijn van studenten met deze tool.

Daarom vragen we studenten in dit exploratieve project of ze deze tool voor ons zouden kunnen testen. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. Bovendien kunnen ze op elk moment besluiten hun deelname te stoppen, als ze zich later zouden bedenken. Ze ondertekenen ook een informed consent formulier. De ethische commissie van REBO heeft dit educatieve onderzoeksproject goed gekeurd. 

Als studenten meedoen, dan installeren we de tool op de laptop die ze gebruiken als ze op zoek gaan naar online nieuwsartikelen voor een vak of hun scriptie. Dit is een tracker die ze alleen gebruiken voor de online nieuwsartikelen die ze volgen en hoe ze daarmee werken. Dus alleen de resultaten van hun zoekacties naar online nieuwsartikelen worden gevolgd (geanonimiseerd, niet tot hun persoon te herleiden), hun andere zoekacties op het internet worden niet gevolgd. En de antwoorden op de vragen over hun ervaringen met de Sourcer tool die we ze afloop van het project zullen stellen, kunnen evenmin tot hun persoon worden herleid. 

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig YELS, Youth Education & Life Skills , strategisch thema Dynamics of Youth, Utrecht University
Overige projectleden
  • Wout Haakman MSc
Afgesloten projecten
Project
Fake news bestrijden: een new literacies benadering voor jongeren 16-07-2021 tot 31-05-2022
Algemene projectbeschrijving

Internationaal consortium 

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Stimuleringsfonds EU Consortia Dynamics of Youth
Overige projectleden
  • Elisabeth Staksrud; Hajo Boomgaarden; Loredana Ivan; Elena-Alexandra Dumitru; Christina Ponte; Ioli Campos; Francesca Comunello; Katariina Salmela Aro; Andra Siibak; Sebastiaan Wachs; Steven Stegers; Lauri Hietajarvi
Project
Toegang tot betrouwbare digitale Corona informatie: Een informatierecht voor alle burgers 10-08-2020 tot 11-10-2021
Algemene projectbeschrijving

Toolkit met juridische, technologische en educatieve maatregelen om Corona fake news te bestrijden.

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig SIDN fonds
Project
Being Connected at Home – Making use of digital devices in later life 01-03-2018 tot 27-02-2021
Algemene projectbeschrijving

Een internationaal consortium bestaande uit Canadese, Zweedse en Spaanse universiteiten heeft onder leiding van de Universiteit Utrecht gedurende drie jaar onderzoek gedaan naar de manieren waarop ouderen nieuwe media gebruiken in hun dagelijks leven en hoe daarmee hun sociale betrokkenheid verhoogd kan worden.

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder & contactpersoon
Financiering
3e geldstroom - EU Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives” (http://www.jp-demographic.eu/ about-us/)
Overige projectleden
  • Aleander Peine (Universiteit Utrecht Copernicus Instituut)
  • Daniel Lopez Gomez (Universitat Oberta de Catalunya Spanje)
  • Barbara Marshall (Trent University Canada)
  • Britt Ostlund (KTH Stockholm Zweden)
Project
Schaats exergame voor vluchtelingen en Nederlandse kinderen op de basisschool 01-10-2016 tot 31-10-2017
Algemene projectbeschrijving

The purpose of this project is to explore how exergames (digital games combining exercise with game play) and the playful interactions fostered during play can contribute to establish, reinforce or change the nature of social interactions among refugees and Dutch children in school classes. Exergame play enables multiple players to compete or cooperate on a team, thereby providing both a virtual and a real social interaction. Because exergame play allows youth to take their eyes off their peers and direct their attention toward a screen, game play may reduce body self-consciousness during physical activity.

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
1e geldstroom Focus Area Sports and Society
Overige projectleden
  • Theresa de la Hera Conde-Pumpido; Amanda Paz Alencar; Claudine Lamoth; Myrte Vertsteeg; Wiljan van Willigenburg
Project
ACT (Ageing, Communication and Technologies) 01-02-2014 tot 30-01-2021
Algemene projectbeschrijving
ACT is a research project that addresses the transformation of the experiences of ageing with the proliferation of new forms of mediated communications in networked societies. ACT considere how ‘digital ageism’ – the individual and systemic biases that create forms of inclusion and exclusion that are age-related – operates in subtle ways. ACT is creating intergenerational connections, rethinking new media from the perspective of old age and confronting digital ageism.
Rol
Uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

1.      The research project Older audiences in the digital media environment: A cross-national longitudinal study (project leaders Eugène Loos, Galit Nimrod and Mireia Fernández-Ardèvol) aims to describe to which extent traditional dominant media are going to be replaced by innovative communication practices within the older audiences of new media, giving us insights into their media repertoires and habits. This research project included the older audience in six countries (Austria, Canada, Israel, the Netherlands, Romania, and Spain). During five years the same group of internet users aged 60 and up were followed during three waves (2016, 2018 and 2020). With varying expected dropout rates, the samples were planned to have a final panel that comprised about 500 participants per country. Finland joined the project for waves 2 and 3.

2.      The study The impact of exergames: A panacea for older adults’ wellbeing? Using  narrative literature reviews to make sense of exergaming in later life gives voice to older people themselves to get insight into how do they make sense of exergames in their everyday lives.

3.      The digital divide due to age is declining quickly. But this does not necessarily mean that the willingness to use stock photos depicting older people accompanying digital information is the same among all senior citizens. The study The impact of pictures representing senior citizens as eternally youthful therefore focused on the following three research questions: 1) To which extent can various Dutch senior citizens (women and men, younger old and older old, living alone or together, full of vitality or fragile) identify with online stock photos of older people accompanying information about pensions, income, health and housing?, (2) Which are the connotations of the visual signs used in such stock photos? and (3) What are the policy implications for organizations aiming at offering digital information for a diverse group of senior citizens? The results of this Dutch study among 31 older adult are used to get insight into the ways they identify with stock photos. Finally, implications for organizations and future research are sketched.interviewed 31 various Dutch senior citizens to know how they identify with different kind of pictures (fragile/healthy) to help them to avoid the looming danger of euphoria and stigmatisation.

Financiering
3e geldstroom - overig Social Sciences and Humanities Council of Canada, Partnership Grant program
Overige projectleden
  • Kim Sawchuk and international research team (see http://actproject.ca/members/)