Als je bent toegelaten

Het schoolvak Engels heeft een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kijk bij Toelating en aanmelden voor meer informatie.

Data selectiegesprekken

Februaristart 2023:
Donderdag 24 november 2022 (MS-Teams), 10.00 - 15.00 uur.

Septemberstart 2022:
Vrijdag 12 mei 2023.

Baanvariant & matching

Studenten die de praktijkuren via de baanvariant volgen, zijn verplicht deel te nemen aan de matching of intakegesprekken die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Matching/intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Data matching

De matchings/intakegesprekken vinden plaats op onderstaande data. Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2023:
Woensdag 16 november 2022 van 17.00 - 20.00 uur.

Septemberstart 2022:
Maandag 15 mei 2023.

Introductie

Afhankelijk van je startmoment (september of februari) en je programma (regulier, U-TEAch, met of zonder vrijstellingen) dien je aanwezig te zijn bij de introductie die georganiseerd wordt door de Graduate School of Teaching en je schoolvakfaculteit. Indien je start met de educatieve module of de eerstegraads module, dan word je verwacht bij de introductie in de laatste week van de zomervakantie (regio midden) bij een septemberstart, of in de laatste week van semester 1 (blok 2) bij een februaristart. Je onderwijs begint diezelfde week. start je met vakinhoudelijke cursussen, dan word je uitgenodigd voor de Openingsbijeenkomsten in blok 1 van je eerste semester. Voor meer informatie, zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking.