Carrièreperspectieven

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Engels in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Naast de onderwijsbevoegdheid Engels ben je ook bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven.

Arbeidsmarktperspectief

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen. Mede daardoor stijgt de vraag naar academisch geschoolde leraren. De arbeidsmarktperspectieven voor docenten Engels in het voortgezet onderwijs in Nederland zijn dan ook goed.

Hybride docent

Als hybride docent combineer je een baan als docent met een andere baan. Zo kun je bijvoorbeeld naast je baan als docent aan het werk in het bedrijfsleven of als zelfstandig ondernemer. Hybride docenten combineren hun baan in het onderwijs vaak met een baan die op inhoud raakvlakken heeft met het schoolvak dat zij doceren. Het voordeel hiervan is dat je actuele voorbeelden uit de praktijk kunt meenemen in je les op school.

Andere carrièrekansen

Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten, didactische centra en overheden, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek. Onze oud-studenten zijn bijvoorbeeld werkzaam:

 • als schoolleider (coördinatie, management of coaching van leraren)
 • bij volksuniversiteiten of didactisch centra, zoals bv. van het Ministerie van Defensie
 • als lerarenopleider en/of vakdidacticus, zoals bv. Hogeschool Windesheim
 • als vakdidactisch onderzoeker, zoals bv. binnen het programma van Dudoc-Alfa
 • als curriculumontwikkelaar, zoals bv. bij SLO
 • als toetsingsdeskundige, zoals bv. Cito
 • als onderzoeker in hun vakgebied, zoals bv. regionale archieven
 • als beleidsmedewerker bij een kennisinstelling
 • bij een museum (educatie en interpretatie)
 • bij een uitgeverij (redacteur of uitgever), zoals bv. bij Malmberg
 • in de voorlichting of journalistiek
 • in het bedrijfsleven als communicatieadviseur, trainer of coach, zoals bv. bij de Rabobank

Verhalen uit de praktijk

Lees testimonials van bevlogen studenten en alumni van de Utrechtse lerarenopleidingen.

Testimonials