Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Engels. Je bent daarmee bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, ook in de bovenbouw van havo/vwo. De arbeidsmarktperspectieven voor docenten Engels zijn goed.

Bevoegdheid CKV

Naast Engels ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven.

De arbeidsmarktperspectieven voor docenten Engels zijn goed.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
  • medewerker bij uitgeverij
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek
  • functie in bedrijfsleven (klantpresentaties)
  • schoolleider (coördinatie, management, coaching van leraren)