Public Outreach 2019

01-12-2019 15 nieuwe kankeronderzoeken dankzij geld van de Alpe d'Huzes Artikel  met Sabrina Oliveira, Cell Biology, Neurobiology and Biophysics. Artikel op opgevenisgeenoptie.nl. Ruim 6,3 miljoen euro is door Alpe d’HuZes toegekend aan nieuw wetenschappelijk onderzoek. Hiermee worden vijftien onderzoeken gefinancierd naar de behandeling van kanker én naar een beter leven mét kanker. Voor zorgvuldige toewijzing van deze gelden werkt Alpe d’HuZes zeer nauw samen met KWF Kankerbestrijding.

01-10-2019 Weekend van de Wetenschap Lezingen door Corette Wierenga, Cell Biology, Neurobiology and Biophysics. Initiatief van OCW. Twee publieke lezingen en het bemensen van een informatiestand waar geïnteresseerden door de microscoop konden kijken en met eigen ogen fluorescent gekleurde hersencellen in hersenweefsel van muizen konden zien, waar ze neurowetenschappers vragen konden stellen, een hersenquiz konden spelen en konden zien hoe onze hersenen ons soms voor de gek houden.

01-09-2019 De zin van het leven Boek i.s.m. Anna Akhmanova, Cell Biology, Neurobiology and Biophysics. Gesprek opgenomen in een boek. Vanaf oktober 2018 publiceerde Fokke Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: "Wat is de zin van ons leven?' Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon.

01-07-2019 Brain Power Presentatie door Corette Wierenga, Cell Biology, Neurobiology and Biophysics. Presentatie tijdens Faculty day.

01-04-2019 KILLCANCER Project Artikel door Sabrina Oliveira, Cell Biology, Neurobiology and Biophysics Artikel in tijdschrift The Project Repository Journal, volume 1. Current cancer therapies often fail to cure patients. Ideally. A cancer therapy should locally eradiacate the cancer and should be capable of activating the immune system to create a memory and protect from recurrences.