Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Literatuurwetenschap duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 tot 18 uur aan onderwijs, dat net zoals de literatuur die je leest zowel Engelstalig als Nederlandstalig is. Tentamens mag je altijd in het Nederlands maken.

Vakkenpakket

Bij Literatuurwetenschap in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied literatuurwetenschap. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Literature across Borders' of: 'Literature in Conflict'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 20 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcolleges

10%

Werkcolleges

20%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland (onder andere Berlijn, Bangor, Parijs en Kyoto) stagelopen. Studenten Literatuurwetenschap waren in het verleden werkzaam bij uitgeverijen en culturele instellingen zoals bibliotheken en musea.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 60-80 studenten aan de opleiding Literatuurwetenschap. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Literatuurwetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire