Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Literatuurwetenschap duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 tot 18 uur aan onderwijs, dat volledig Nederlandstalig is. De literatuur is voornamelijk Engelstalig.

Bij Literatuurwetenschap in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied literatuurwetenschap. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'World Literature' of: 'Literature in Conflict'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen en projectgroepen. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 20 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcolleges

10%

Werkcolleges

20%

Practicum

0%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Stage lopen

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Onze studenten gaan veelal aan de slag in de wereld van de uitgeverij of zoeken een plek bij een culturele instelling, zoals een bibliotheek of een museum. Er zijn veel mogelijkheden!

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 60-80 studenten aan de opleiding Literatuurwetenschap. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Literatuurwetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire