Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Vertraging promotietraject
Alles over promoveren
Gerard 't Hooft
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft

Nieuws

29 mei 2015
Door toenemende welvaart kelderde het geboortecijfer vanaf ca. 1870, waardoor we nu nog ruimte voor natuur hebben, aldus Van Zanden in de Westhoff-lezing.
29 mei 2015
4 van de 15 promovendi in een nieuw, door de EU gesubsidieerd genderstudiesnetwerk zullen promoveren aan de Universiteit Utrecht.
28 mei 2015
Robeyns (hoogleraar Ethiek van Instituties) gaat deelnemen aan het International Panel on Social Progress.

Pagina's

RSS

Agenda

Jeroen Goudsmit
29 mei 2015 14:30 -
Wiskundige Goudsmit verdiepte zich in de regels van intermediaire propositielogica’s, en karakteriseert wanneer deze toelaatbaar zijn.
Prof. dr. Kiene Brillenburg Wurth
29 mei 2015 16:15 -
Brillenburg Wurth pleit voor een literatuurwetenschap als vergelijkende mediawetenschap.
Prof. dr. Lex Heerma van Voss
1 juni 2015 16:15 -
Wat zijn de historische wortels van onze verzorgingsstaat? Waarin verschilt het Nederlandse stelsel van andere? En wat is het waard te behouden?

Pagina's

RSS

Onderzoek