Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Prof. dr. Beatrice de Graaf
ERC Grant winnaars
Bekijk al ons onderzoek

Nieuws

Prof. dr. Beatrice de Graaf
28 juli 2015
Het gesprek in NRC.next van 25 juli 2015 ging over Nederland, politiek, de rechtsstaat en de rol van geloof in ons land.
Wolfgang Schäuble en Angela Merkel - Wikimedia Commons/Tobias Koch
28 juli 2015
Opiniestuk in de Groene Amsterdammer (22 juli 2015) over Schäubles voorstel voor een tijdelijke grexit.
23 juli 2015
Tijd kopen is al vaak een goede oplossing gebleken in de EU, maar ondermijnt nu het draagvlak onder burgers.

Pagina's

RSS

Agenda

Academiegebouw
24 augustus 2015 14:30 -
Het proefschrift van Vanessa Torres van Grinsven beschrijft hoe responsaantallen en -kwaliteit bij bedrijfsenquêtes verbeterd kunnen worden.
Globe in hand
25 augustus 2015 10:30 -
Het onderzoek van promovendus Tiuri Konijnendijk draagt bij aan onze kennis over het klimaat van de afgelopen 1,2 tot 1,4 miljoen jaar.
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
27 augustus 2015 16:15 -
Oratie Maarten Kole, Biofysica van complexe cellulaire systemen: Het elektriserende brein

Pagina's

RSS
Future Food

Onderzoek