Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Prof. dr. Beatrice de Graaf
ERC Grant winnaars
Bekijk al ons onderzoek

Nieuws

Centsprent
4 juli 2015
Jeroen Salman ontvangt subsidie van NWO voor project 'The European dimensions of popular print culture'.
Mutual Wave Machine
3 juli 2015
Wat betekent het om ‘op dezelfde golflengte’ te zitten met andere festivalgangers?
Afbeeldingen van Galenus uit verschillende perioden
3 juli 2015
Tieleman krijgt een NWO-subsidie voor zijn project ‘Human Nature: Medical and Philosophical Perspectives in the Work of Galen of Pergamum’.

Pagina's

RSS

Agenda

Globe in hand
6 juli 2015 12:00 -
Promovendus Hafeez Rehman geeft in zijn proefschrift een nieuwe kijk op de energievoorziening voor huishoudens in ontwikkelingslanden.
De snelle industrialisatie en verstedelijking in China hebben grote druk gelegd op het milieu.
6 juli 2015 14:30 -
Hoe kan China de overgang naar duurzaam waterbeheer verbeteren, vanuit het perspectief van overheidsbestuur?

Pagina's

RSS
Future Food

Onderzoek