Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Prof. dr. Beatrice de Graaf
ERC Grant winnaars
Bekijk al ons onderzoek

Nieuws

13 oktober 2015
Radicalisering wordt nauwelijks beïnvloed door de opvoeding en reacties van ouders, familie en andere opvoeders. Identiteitsontwikkeling is van groter belang.
Antarctic ice shelves
12 oktober 2015
Het verdwijnen van een aantal Antarctische ijsplaten kan leiden tot een extra mondiale zeespiegelstijging
Zonnepanelen
12 oktober 2015
Met de recente toekenning van drie projecten heeft het onderzoek op het gebied van zonne-energiesystemen een nieuwe impuls gekregen van een half miljoen euro.

Pagina's

RSS

Agenda

14 oktober 2015 12:45 -
Mariella Franker deed tijdens haar promotie verschillende onderzoeken om het transport van stofjes in zenuwcellen beter te begrijpen
14 oktober 2015 14:30 -
Steven Woudenberg ontwikkelde een systeem dat helpt bij het vroeg detecteren van infectieziekten
14 oktober 2015 16:15 -
Niels Vermeer bracht in kaart hoe kennis over bijwerkingen van biologicals wordt verworven door middel van farmacovigilantie

Pagina's

RSS
Future Food

Onderzoek