Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Prof. dr. Beatrice de Graaf
ERC Grant winnaars
Bekijk al ons onderzoek

Nieuws

Artist impressie nieuwbouw Genmab
30 juni 2015
Universiteit Utrecht en Biotechbedrijf Genmab tekenen erfpachtovereenkomst voor ontwikkeling nieuwe onderzoeksfaciliteit Utrecht Science Park.
30 juni 2015
De Europese Commissie stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit voor onderzoek naar de Europese aardkorst.
Prof. dr. Ismee Tames. Foto: Allard de Witte
27 juni 2015
Tames (1976) bekleedt een nieuwe leerstoel die beoogt om de herinnering aan het verzet levend te houden.

Pagina's

RSS

Agenda

Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
1 juli 2015 16:15 -
Promotie van J.M.M. van de Ridder
2 juli 2015 16:15 -
Op donderdag 2 juli houdt prof. dr. Albert Meijer de oratie bij aanvaarding van zijn leerstoel.
Globe in hand
6 juli 2015 12:00 -
Promovendus Hafeez Rehman geeft in zijn proefschrift een nieuwe kijk op de energievoorziening voor huishoudens in ontwikkelingslanden.

Pagina's

RSS
Future Food

Onderzoek