Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Vertraging promotietraject
Alles over promoveren
Gerard 't Hooft
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft

Nieuws

Globe in hand
1 mei 2015
De manier waarop lokale identiteit wordt ingezet bij een gemeentelijke herindeling, en ook daarna, verschilt per gemeente.
Vrooman, Cok
1 mei 2015
Cok Vrooman, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale Zekerheid en Participatie’.
Congress for Cultural Freedom, Berlin conference, 1960. Wikimedia Commons/Cmacauley
30 april 2015
Harm Langenkamp heeft twee beurzen ontvangen t.b.v. aanvullend onderzoek voor een monografie over muziekpolitiek tijdens de Koude Oorlog.

Pagina's

RSS

Agenda

© iStockphoto.com/global_explorer
8 mei 2015 14:30 -
In zijn dissertatie biedt Felix Meier zu Selhausen nieuwe inzichten in de positie van vrouwen in koloniaal en hedendaags Oeganda.
11 mei 2015 12:45 -
Er is hoogstwaarschijnlijk geen directe stimulus-respons relatie tussen de visuele stimulatie en de balansverstoring die hierdoor optreedt.

Pagina's

RSS

Onderzoek