Onderzoek

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Met de onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, sociale cohesie en veiligheid.

Vertraging promotietraject
Alles over promoveren
Gerard 't Hooft
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft

Nieuws

Mise en scène - Frank Kessler
17 april 2015
In dit boek geeft Frank Kessler een historisch overzicht van de term 'mise-en-scène', van het 19e-eeuwse theater tot het hedendaagse medialandschap.
Krizia Nardini MA - Photo: mensstudies.org
14 april 2015
De American Men’s Studies Association heeft een Loren Frankel Memorial-beurs toegekend aan PhD-student Krizia Nardini (ICON).
13 april 2015
De TU Eindhoven en de Universiteit Utrecht starten een onderzoekscentrum gericht op poreuze materialen: Darcy Center.

Pagina's

RSS

Agenda

© iStockphoto.com/pashabo
16 april 2015 09:30 -
Deze workshop biedt onderzoekers op het gebied van 'proof theory' de gelegenheid om resultaten, ideeën en methoden te delen.
REBO/RGL Alex Brenninkmeijer
20 april 2015 16:15 -
Oratie Dr. Alex Brenninkmeijer: Stresstest rechtstaat Nederland (Institutionele aspecten van de rechtstaat)
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
21 april 2015 14:30 -
Promotie van W.L. Greven

Pagina's

RSS

Onderzoek