Onderzoek

De Universiteit Utrecht bundelt kennis uit verschillende vakgebieden

De transitie naar een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. Het vergt een veelomvattende strategie, waarin ecologische, economische, sociale, institutionele en culturele veranderingen noodzakelijk zijn. De Universiteit Utrecht biedt de benodigde kennis op al deze wetenschapsterreinen. Met de keuze voor vier strategische thema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth bundelt de universiteit kennis van verschillende vakgebieden.

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth onderzoekt de ontwikkeling van jongeren in een snel veranderende samenleving. Wie loopt risico en hoe zorgen we voor een optimale individuele en maatschappelijke ontwikkeling? Meer over het thema Dynamics of Youth.

Institutions for Open Societies

Wat is de bijdrage van instituties, de formele en informele regels van het menselijk handelen, aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie? Meer over het thema Institutions.

Life Sciences

Infectieziekten, waaronder besmettingen van dier op mens, en chronische ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten, zijn belangrijke maatschappelijke problemen die vragen om nieuwe medicijnen en technologieën. Meer over het thema Life Sciences.

Sustainability

De Universiteit Utrecht levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, door het delen van wetenschappelijke kennis, maar ook door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn. Meer over het thema Sustainability

Onderzoek