Onderzoek

De Utrechtse focusgebieden hebben als doel het profiel van de Universiteit Utrecht (naast de strategische thema's) aan te scherpen en fundamenteel onderzoek te koppelen aan een maatschappelijke opdracht.

De elf focusgebieden zijn:

Onderzoek