Organisatie

De Universiteit Utrecht werkt zowel in het onderwijs als in het onderzoek samen met onderzoeksinstellingen, universiteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen op regionaalnationaal en internationaal niveau. 

Ondertekening Memorandum of Understanding
Ondertekening van een Memorandum of Understanding in mei 2015 tussen de Universiteit Utrecht en de University of Toronto. Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking tussen beide universiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Organisatie