Iemand spreken over personele of ombudszaken

Als je als medewerker vragen of signalen over werkgerelateerde zaken hebt, is het belangrijk daar niet mee rond te blijven lopen. We adviseren je om dit vooral met je leidinggevende te bespreken. Je kunt ook terecht bij de ombudspersonen personeel (vertrouwenspersonen personeel) voor een vertrouwelijk gesprek en persoonlijk advies over bijvoorbeeld beoordelingen, carrièrestappen, de relatie met je leidinggevende, werkomstandigheden, samenwerking met collega’s, aanstellingen en contracten, of andere werk-gerelateerde onderwerpen.

Twijfel je waar je terecht kunt? Neem vooral contact op met een van de genoemde personen of andere vertrouwenspersonen. Je wordt altijd geholpen. We denken graag mee wie jou het beste kan helpen, waar je ook aanklopt.

Ombudspersonen personeel (vertrouwenspersonen personeel)

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem? 

De ombudspersoon personeel (vertrouwenspersoon personeel) is neutraal, staat tussen de partijen in en adviseert of bemiddelt desgewenst. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen en de gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

Contact  

Er zijn twee ombudspersonen personeel (vertrouwenspersonen personeel), Annemieke Meijer en Frans Pieter Sprik. Je kunt rechtstreeks contact opnemen als je voorkeur hebt om een van beiden specifiek te spreken, of mailen naar het e-mailadres dat door beiden gelezen wordt. 

Ben je medewerker en heb je een vraag over praktische HR of arbeidszaken? Kijk dan op het intranet.

Ga naar HR: Weten & zelf regelen (toegang met solis-id)