Werken aan inclusieve, veerkrachtige en leefbare steden. Toonaangevend in onderzoek en onderwijs.

Toenemende sociale ongelijkheid en uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid bedreigen stedelijke gebieden. Wij onderzoeken de inzichten die nodig zijn om de overgang naar een duurzame en leefbare stedelijke toekomst te maken. Dit doen wij door uitdagingen rond migratie, stadsplanning, inclusiviteit en gezond stedelijk leven aan te gaan in co-creatie en uitwisseling met medewerkers, maatschappelijke instellingen en lokale overheden. Ons onderzoeksprogramma levert een grote bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar duurzaamheid, jeugd en open samenlevingen.

Een totaaloverzicht van al onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten vindt u op de Engelstalige website.

Human Geography and Spatial Planning