Medewerker van een kinderdagverblijf speelt spelletjes met een groep peuters

De afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht ontwikkelt in samenwerking met een aantal voorscholen in Rotterdam een reeks spelletjes die pedagogisch medewerkers kunnen doen met de kinderen. De spelletjes zijn bedoeld om er achter te komen waar de kinderen staan in hun ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve functies. Met de spelletjes kunnen pedagogisch medewerkers gemakkelijk zien wat het kind al kan, de ontwikkeling volgen en activiteiten in de groep hier eventueel op aanpassen.

Deze spelletjesreeks wordt eerst uitgetest met kinderen en gezinnen door medewerkers van de Universiteit Utrecht. Hierbij wordt ook een kort ouderinterview afgenomen  om meer te weten te komen over de ontwikkeling van het kind en de achtergrond van het gezin. Vervolgens worden pedagogisch medewerkers getraind om hier zelf mee te werken. Daarna kunnen zij de spelletjesreeks met de kinderen uittesten.