AI & Media Lab

hands moving data around in a visualisation of a virtual system

De Nederlandse mediasector beweegt voortdurend mee in digitale transitie. Waar eerdere innovaties de werkwijzen van traditionele mediaorganisaties ingrijpend hebben veranderd – naar internet, mobiel en sociale media – staan we nu voor uitdagingen om kunstmatige intelligentie (AI) en datawetenschap op een effectieve, verantwoorde en betekenisvolle manier te ontwikkelen en in te zetten. Dit gaat over de volle breedte van het mediawerkveld; van methoden voor complexe data-analyse tot aan technologie die bijdraagt aan public engagement. De mediasector is daarmee proeftuin voor de culturele sector en creatieve industrie.

Mensgericht ontwikkelen van AI

Het AI & Media Lab is een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Media Perspectives met een breed netwerk van partners uit de IT-sector en creatieve industrie. Doel van het lab is om bij te dragen aan de digitale transitie van media- en cultuurorganisaties door ontwikkeling van nieuwe kennis, toepassingen en werkwijzen op het gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap. Mensgericht ontwikkelen is voor ons het uitgangspunt: recht doen aan de behoeften en belangen van burgers en professionals, 'ethics by design' en open kennisdeling.

Het lab richt zich op aanbieders van mediadiensten, professionals en consumenten. Door middel van onderzoek en ontwikkeling draagt het bij aan ontwerp, techniek, bedrijfsvoering en effect bij de gebruiker. Digital ethics is daarbij rode draad: niet achteraf verantwoording afleggen, maar explainability en transparantie van algoritmen.

Transdisciplinair samenwerken

De samenwerking start vanuit verschillende onderzoeksgroepen, zoals MultimediaHuman-Centered Computing en Social & Affective Computing van de Universiteit Utrecht en de lectoraten Artificial Intelligence, Human Experience & Media Design en Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht.

Samen dragen we bij aan een onderzoeks- en onderwijsprogramma met en voor mediapartners. Zo kunnen we in co-creatie kennis, adviezen en toepassingsmogelijkheden ontwikkelen. Bij deze ontwikkelingen betrekken we naast onderzoekers en (media)professionals ook studenten vanuit verschillende disciplines en opleidingsniveaus. Daarmee werken we aan een human capital agenda, die ook van betekenis is voor het mkb en organisaties in andere sectoren.

Thema's

Enkele onderzoeksthema’s waar wij in het AI & Media Lab aan werken:

Productie

  • AI-toepassingen binnen het productionele proces, zoals gepersonaliseerd ontsluiten van content, geautomatiseerde archivering en ontsluiting van archivering t.b.v. nieuwe diensten en geautomatiseerde productie van nieuwsberichten, achtergrondreportages en promo’s
  • AI-toepassingen voor journalisten en andere (media)professionals, zoals onderzoekstools die helpen bij vooroordeel-vrij en valide informatie verzamelen en verhalen vertellen, die inzicht geven in eigen kwalitatieve en kwantitatieve prestaties en in inhoudelijke en instrumentele behoeften van gebruikers/publieksgroepen

Toegankelijkheid

  • AI-toepassingen voor de game-industrie en (applied) gaming, ook als toepassing binnen andere sectoren
  • AI-toepassingen om veiligheid en vertrouwen te vergroten in online interacties, zoals nepnieuws identificeren, filtering en andere vormen van ‘online gatekeeping’ voor media professionals
  • AI-toepassingen voor multimodale toegang tot media-aanbod, op basis van kenmerken van tekst, beeld en audio

Gebruikersinteractie

  • Mens-AI interactie: hoe en welke informatie moet AI helpen genereren, hoe kunnen (media)professionals en gebruikers de output van en wijze waarop algoritmen werken aanpassen en hoe kan vertrouwen en acceptatie van AI door professionals verbeterd worden?
  • Spraak-interactie en ‘conversational agents’ (chatbots)    
  • AI voor gepersonaliseerde interacties die meer betrokkenheid opleveren en als meer ‘naadloos’ worden ervaren

Gezamenlijke website

Op onze gezamenlijke website kunt u meer informatie vinden over de samenwerkingen van Media Perspectives, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht met mediaorganisaties: aimedialab.nl

Coördinatoren AI & Media Lab

Prof. dr. Remco VeltkampProf. dr. Remco Veltkamp
E-mail: r.c.veltkamp@uu.nl
Hans de ClercqHans de Clercq
E-mail: hans.declercq@hu.nl
Frank VisserFrank Visser
E-mail: frank.visser@mediaperspectives.nl