Dr. Kirsten Buist

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.34
3584 CS Utrecht

Dr. Kirsten Buist

Universitair hoofddocent
Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen
030 253 1412
k.l.buist@uu.nl

‘Tijdens de lockdowns in coronatijd heeft 20 tot 30 procent van de jongeren zorgwekkende niveaus van depressieve klachten ontwikkeld. En juist voor jongeren is de omgang met leeftijdgenoten erg belangrijk. Als die wordt beperkt, wacht hun een grote uitdaging.’


Kirsten Buist is universitair hoofddocent Orthopedagogiek

In april 2020 heeft Buist het Utrechtse deel van het internationale #BlijfThuis-onderzoek opgezet. Dit onderzoek heeft bekeken hoe jongeren van 11 tot 18 jaar, en hun ouders, omgingen met de coronamaatregelen. In november 2020 startte ze een nieuw onderzoek in Nederland naar het gedrag en de sociale relaties van middelbare scholieren. Naast haar rol als docent doet Buist ook onderzoek naar het gezinssysteem, naar broer/zus-relaties en naar probleemgedrag. Samen met Sheila van Berkel schreef Buist eerder het boek ‘Broertjes & zusjes: zo stimuleer je een warme band tussen je kinderen’.

Buist is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek: Psychosociale problemen. Daarnaast is zij coördinator Internationalisering van de opleiding Pedagogiek, en coördinator van de Engelstalige minor Child and Adolescent Relationships and Development. Buist is tevens programmamanager International Classroom voor de faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast is zij lid van de personeelsgeleding van de faculteitsraad FSW en van het Bachelor Managementteam Pedagogiek.

Buist studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de ontwikkeling van gezinsrelaties tijdens de adolescentie in relatie tot probleemgedrag.