AIO begeleiding

 

Robert van Kleeff : What are the effects of lean on employee, patient and organizational outcomes and how are these effects established? (ism Jasmijn van Harten en Eva Knies)

Laura van Os : Het organiseren van inclusief ondernemen (ism Jasmijn van Harten en Rik van Berkel)

Michelle van Wijk : HR Analytics en het meten van de toegevoegde waarde van HRM bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ism Rick Borst en Wouter Vandenabeele)

Arvie Purnomo : The impacts of Outsourcing on Organizational Effectiveness, and Well-being in Indonesian Judiciary (ism Stephan Grimmelikhuijsen en Mirko Noordegraaf)

 

Projecten
Project
Een vliegwiel voor de regio Utrecht: partnerschap Universiteit Utrecht en FC Utrecht (2 deelprojecten) 01-08-2022 tot 31-07-2024
Algemene projectbeschrijving

Universiteit Utrecht en FC Utrecht zijn een partnerschap aangegaan om de brede groeiambitie van stad en regio vorm te geven. Het partnerschap start met twee onderzoeksprojecten: (1) team performance en team spirit, (2) community building.

Het eerste project beoogt een bijdrage te leveren aan de human capital agenda van Utrecht: een regio waarin ieder talent op de juiste plek komt en de tijd krijgt zich te ontwikkelen en duurzaam in te zetten. Vanuit de lessons learned van FC Utrecht ontwikkelen (en delen) we kennis en ontwikkelen we tools die andere organisaties ook handvatten kunnen geven. Dit onderzoek staat onder leiding van dr. Marian Thunnissen.

Het tweede project is gericht op het versterken van de publieke waarde creatie door FC Utrecht. Daarmee beoogt het bij te dragen aan het verkleinen van de kloof in participatie en gezondheid tussen rijke en arme wijken en daarmee het versterken van gezond stedelijk leven in Utrecht. Dit onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Frank van Eekeren.

Het overall project wordt aangestuurd door Frank van Eekeren. Lees hier meer over het project.

Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom
Project
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation 01-06-2011
Rol
Promotor
Financiering
1e geldstroom
Afgesloten projecten
Project
Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties 01-01-2018 tot 01-01-2019
Algemene projectbeschrijving

Dit onderzoeksproject is onderdeel van het NWA-project JOIN: Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie. Het richt zich op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Twee vragen staan in het project centraal:

1)     Met welke HR-uitdagingen (rond werving, plaatsing, behoud, ontwikkeling etc.) worden arbeidsorganisaties geconfronteerd bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten?

2)     Welke bijdrage kan samenwerking tussen arbeidsorganisaties onderling en tussen arbeidsorganisaties en publieke uitvoeringsorganisaties leveren bij het aangaan van deze uitdagingen?

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden
  • Dr. Charissa Freese
  • dr. Irmgard Borghouts
Project
Impact van de mondiale crisis op het human resource management van internationale organisaties 01-03-2012 tot 31-03-2013
Rol
Onderzoeksleider
Financiering
3e geldstroom - overig Financiering vanuit AHRMIO
Overige projectleden
  • Prof dr. Chris Brewster (Reading/Henley
  • UK)
  • Evelien Vos (USBO)