FC Utrecht en Universiteit Utrecht slaan handen ineen

Partnerschap FC Utrecht Universiteit Utrecht Masterclass Teams en Teamspirit
Traiectum Masterclass Teams & Team Spirit met dr. Marian Thunnissen en prof. dr. Paul Boselie van de Universiteit Utrecht, 5 juli 2022.

Voetbalclub FC Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan samenwerken. Met hun kennis van topsport, breedtesport en talentontwikkeling willen zij samen bijdragen aan sociale cohesie, inclusie en vitaliteit in de stad en de regio Utrecht.

Hoe? Bijvoorbeeld door samen een ‘Utrechts model’ voor team- en communitybuilding te ontwikkelen waar organisaties van binnen en buiten de sport gebruik van kunnen maken. Ook willen de partners werken aan betrokkenheid, fitheid en inclusiviteit van de Utrechtse bevolking.

Utrecht heeft de ambitie om uit te groeien tot de gezondste regio van Nederland en kansen te bieden aan iedereen. De samenwerking tussen de voetbalclub en universiteit moet een vliegwiel voor groei en ontwikkeling worden en een inspiratiebron zijn voor een publiek-privaat partnerschap waarbij ook de gemeente, provincie, het UMC Utrecht en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden.

Mensen bij elkaar brengen door sport

Vanuit het partnerschap zijn al twee onderzoeksprojecten gestart. Zo werken FC Utrecht en de Universiteit Utrecht samen met de lokale voetbalclub SVO De Dreef in Overvecht om te kijken welke sociale- en sportactiviteiten verschillende groepen mensen in de wijk bij elkaar kunnen brengen.

Dat gebeurt onder meer in een zogenoemd living lab in de wijk Overvecht. Een proeftuin waarin onderzoekers, studenten en maatschappelijke partners samenwerken in de praktijk van de lokale voetbalclub en samen zoeken naar oplossingen. FC Utrecht-coaches zorgen bijvoorbeeld samen met betrokken organisaties uit de wijk voor sportaanbod en ondersteuning, terwijl onderzoekers van de universiteit een ‘dashboard’ ontwikkelen dat inzicht geeft in communitybuilding met behulp van sport.

Het tweede project dat al is gestart richt zich op onderzoek naar teamspirit en teamperformance. Onderzoekers adviseren de staf van FC Utrecht, met als inzet: betere teamprestaties op het gebied van talentherkenning, talentontwikkeling en spelersbegeleiding. Uniek aan dit project is de verbinding van kennis over talent en teams in de sport enerzijds en van kennis over human capital en organisatiekunde anderzijds. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan hun kennis en kunde op verschillende manieren actief en breed delen.

Nieuwe platforms

De samenwerking biedt de mogelijkheid om complexe vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van de disciplines heen. Het partnerschap en de betreffende co-creatie bieden de mogelijkheid nieuwe platforms te creëren, onderwijs voor professionals te ontwikkelen en onderwijs en onderzoek te laten plaatsvinden in ‘real life settings’.

Eigenlijk draait alles om het op een gelijkwaardige manier verbinden van academische en uitvoerende kennis met de praktische wijsheid die al aanwezig is

Frank van Eekeren, projectleider

FC Utrecht voert al vele jaren maatschappelijke programma’s uit in de stad en regio, gericht op inclusie en vitaliteit. Bovendien wil de club de komende jaren vol inzetten op de ontwikkeling van de Sportcampus en samenwerking met sportclubs in de omgeving onder de naam Traiectum. Het door de club gelanceerde innovatieplatform FC Utrecht Next, een netwerk van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, wil kennis en kracht bundelen.

Dit is uniek in de wereld, zegt Frank van Eekeren, projectleider vanuit de universiteit. Utrecht steekt echt zijn nek uit. Topsport koppelen aan het creëren van maatschappelijke impact, met zoveel uiteenlopende partners, elk met hun eigen kennis en ervaring. Dat is echt heel bijzonder.

Gedeelde ambitie

Presteren en talentontwikkeling in een gezonde leefomgeving zijn zowel voor de club, de regio als voor de wetenschap belangrijke vraagstukken. Samen streven de Universiteit Utrecht en FC Utrecht er onder meer naar om de kloof te verminderen tussen hoogopgeleide, welvarende Utrechters en lager opgeleide stadsgenoten met minder maatschappelijke kansen. Ze willen bijdragen aan meer verbondenheid en ervoor helpen zorgen dat alle Utrechters zich thuis voelen in hun stad.

De samenwerking tussen de voetbalclub en de universiteit kan een vliegwiel voor groei en ontwikkeling worden

Anton Pijpers, voorzitter College van Bestuur

Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht: FC Utrecht is een prachtige organisatie, waarmee we als Universiteit Utrecht heel graag samen optrekken. Utrecht heeft de ambitie om uit te groeien tot de gezondste regio van Nederland en kansen te bieden aan iedereen. De samenwerking tussen de voetbalclub en de universiteit kan een vliegwiel voor groei en ontwikkeling worden en hopelijk een inspiratiebron zijn voor een publiek-privaat partnerschap waarbij ook de gemeente, provincie, het UMC Utrecht en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden.