Profiel

Corine Buers, MSc, is als aio en docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het School2Work project en richt zich op de vroege loopbaan van mbo studenten. Binnen dit project bestudeert zij interacties tussen (stage)organisaties, leidinggevende en mbo studenten om te verklaren waarom sommige mbo studenten er in slagen om een duurzame loopbaan met banen van goede kwaliteit op te bouwen, terwijl anderen gevangen lijkten te zijn in een opeenvolging van tijdelijke banen, werkbegeleidingsprogramma's, werkloosheid en/of uitkeringen.

Daarnaast zijn centrale thema's in haar onderzoek: arbeidsmarktvraagstukken, de rol van werkgevers en leidinggevende tav (jonge) werknemers, strategisch Human Resource Management, beroepsidentiteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Corine behaalde een master in Sociologie (2008) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en een master in Social Policy and Social Interventions (2010) aan de Universiteit van Utrecht. Voorafgaande aan haar PhD heeft zij gewerkt als onderzoeker in diverse settings (o,a. ziekenhuis, gemeente, onderzoeksbureau).

Wetenschappelijke expertises
vragenlijsten
duurzame inzetbaarheid
Gegenereerd op 2018-08-15 05:14:01
  • Buers, C.C.E., Triemstra, M., Bloemendal, E., Zwijnenberg, N.C., Hendriks, M. & Delnoij, D.M.J. (2013). The Value of cognitive interviewing for optimizing a patient experience survey. International Journal of Social Research Methodology, DOI:10.1080/13645579.2012.75083
  • Buers, C.C.E. (2011). Het geheim van arbeidstevredenheid. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 65, 3, pp 24-27
  • Buers, C.C.E., Nicolaou, M., Kraaykamp, G.L.M. & Stronks, K. Ethnic differences in overweight. A study of the influence of socio-economic, lifestyle and cultural factors in an urban multi-ethnic sample of young adults in the Netherlands. In: Obesity Facts , The European Journal of Obesity. European Congress of Obesity 2009 (ECO, 2009), Amsterdam, May 6-9, 2009: Book of abstracts. Freiburg: Karger, 2009. p. 97.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-15 05:14:01

School2Work is een omvangrijk multidisciplinair onderzoeksproject dat aansluit bij het publieke debat over de slagingskansen van MBO- jongeren op de arbeidsmarkt. In dit project zoeken we naar verklaringen waarom sommige MBO'ers er in slagen om een duurzame carrière (met goede kwaliteit banen) op te bouwen, terwijl anderen lijken te zijn gevangen in een opeenvolging van tijdelijke banen, werkbegeleiding programma's, werkloosheid of uitkering. School2Work levert ideeën over hoe jongeren kunnen blijven meekomen op een voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Met beter inzicht in wat ertoe bijdraagt dat iemand slaagt, kunnen we ook beter adviseren waar in het traject (studiekeuze, studie, werkplek, loopbaan) ondersteuning moet worden uitgebreid of veranderd

Mijn promotieonderzoek richt zich op de rol van werkgevers in de vroege loopbaan van MBO studenten. De focus ligt hierbij op hoe individuele en organisatorische kenmerken gezamenlijk loopbaanverschillen van MBO studenten kunnen verklaren.

Project:
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation
01-06-2011 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Gegenereerd op 2018-08-15 05:14:01
Nevenfuncties

Secretaris Dutch HRM Network

Website www.hrm-network.nl
E-mail info@hrm-network.nl

 

Raad van Advies - De Broekriem

Website www.debroekriem.nl

 

 

Gegenereerd op 2018-08-15 05:14:01
Volledige naam
C.C.E. Buers MSc Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer -1.14
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4636
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-15 05:14:01
Laatst bijgewerkt op 05-12-2017