Dr. Frank van Rijnsoever

Dr. Frank van Rijnsoever

Universitair hoofddocent
Innovation Studies
030 253 7484
f.j.vanrijnsoever@uu.nl
Projecten
Project
ESMEE – Enabling Societal Missions through Entrepreneurial Ecosystems 01-12-2022 tot 30-11-2027
Algemene projectbeschrijving

Het realiseren van maatschappelijke missies vereist radicale innovaties door ondernemers. Met het ESMEE project wordt inzicht verkregen in regionale ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap. Met een data-en-dialoog gedreven ecosysteembenadering verbeteren we missiegedreven innovatiesystemen. Dit doen we met wetenschappelijke analyse van de mechanismen van ecosysteemontwikkeling, en de relaties tussen duurzaam ondernemerschap en maatschappelijke missies. We ontwerpen en ontwikkelen een wetenschappelijk gevalideerde diagnose en evaluatie van ecosysteemontwikkeling samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context
Afgesloten projecten
Project
Evaluatie Windpark Houten 01-03-2015 tot 18-03-2019
Algemene projectbeschrijving

In 2001 besloot de gemeenteraad van Houten tot de bouw van het eerste windpark. Onderdeel van dat besluit was de belofte het eerste windpark te evalueren voordat het tweede windpark ontwikkeld zou worden. Om die reden gaf de gemeente Houten begin 2015 de Universiteit Utrecht opdracht tot de evaluatiestudie. In de evaluatie werden verschillende aspecten van het windpark onderzocht: de ontstaansgeschiedenis, de prestatie van het windpark, de maatwerkvoorschriften en de beleving van het windpark onder omwonenden. In het najaar werd het evaluatierapport besproken in de gemeenteraad. Het rapport leidde tot een aantal vervolgonderzoeken. De Universiteit Utrecht was ondermeer betrokken bij het belevingsonderzoek gedurende een proefperiode waarin de turbines een aangepast draairegime hadden.

Alle documentatie rond het windpark is te vinden op: https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/windpark-houten/

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig opdracht Gemeente Houten
Projectleden