Dr. Janpieter van der Pol

Universitair docent
Innovation Studies

Mijn onderzoek richt zich op de analyse van het innovatie-ecosysteem met als overkoepelend onderwerp technologische soevereiniteit. Ik ben geïnteresseerd in het begrijpen hoe innovatie-ecosystemen werken en hoe ze kunnen worden aangepast om soevereiniteitskwesties voor kritieke technologieën aan te pakken.

Mijn onderzoeksmethoden richten zich vooral op datagedreven analyses, waarbij ik gebruik maak van big data, econometrie, natuurlijke taalverwerking, machine learning en netwerkwetenschap.

Om deze dynamiek te verkennen, maak ik gebruik van een gevarieerde reeks onderzoeksmethoden, voornamelijk geworteld in datagestuurde analyses. Dit omvat big data, het gebruik van econometrische modellen, natuurlijke taalverwerking, machinaal leren en netwerkwetenschap.

Door deze analytische instrumenten samen te voegen, wil ik een alomvattend perspectief bieden op de manier waarop innovatie-ecosystemen een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van het technologische landschap en het aanpakken van dringende zorgen in verband met de soevereiniteit over essentiële technologieën. Mijn onderzoek probeert niet alleen deze ecosystemen te begrijpen, maar heeft ook tot doel praktische oplossingen voor te stellen die de technologische soevereiniteit kunnen versterken in een steeds evoluerend mondiaal landschap.