Dr. Frank van Rijnsoever

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 7.46
3584 CB Utrecht

Dr. Frank van Rijnsoever

Associate Professor
Innovation Studies
+31 30 253 7484
f.j.vanrijnsoever@uu.nl
Projects
Project
ESMEE – Enabling Societal Missions through Entrepreneurial Ecosystems 01.12.2022 to 30.11.2027
General project description

Achieving societal missions requires radical innovations by entrepreneurs. The ESMEE project seeks to understand and improve regional ecosystems for sustainable entrepreneurship with a data-and-dialogue driven ecosystem approach. We do this with scientific analysis of the mechanisms of ecosystem development, and how sustainable entrepreneurship contributes to societal missions, as well scientifically validated diagnosis and evaluation of ecosystem development co-designed and co-created with Regional Development Agencies.

Role
Researcher
Funding
NWO grant Mission-Driven Innovation Systems in a Regional Context (KIC)
Completed Projects
Project
Evaluatie Windpark Houten 01.03.2015 to 18.03.2019
General project description

In 2001 besloot de gemeenteraad van Houten tot de bouw van het eerste windpark. Onderdeel van dat besluit was de belofte het eerste windpark te evalueren voordat het tweede windpark ontwikkeld zou worden. Om die reden gaf de gemeente Houten begin 2015 de Universiteit Utrecht opdracht tot de evaluatiestudie. In de evaluatie werden verschillende aspecten van het windpark onderzocht: de ontstaansgeschiedenis, de prestatie van het windpark, de maatwerkvoorschriften en de beleving van het windpark onder omwonenden. In het najaar werd het evaluatierapport besproken in de gemeenteraad. Het rapport leidde tot een aantal vervolgonderzoeken. De Universiteit Utrecht was ondermeer betrokken bij het belevingsonderzoek gedurende een proefperiode waarin de turbines een aangepast draairegime hadden.

Alle documentatie rond het windpark is te vinden op: https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/windpark-houten/

Role
Researcher
Funding
External funding opdracht Gemeente Houten
Project members UU