Stefan Kwant

Promovendus
Innovation Studies

"Welke regionale factoren beïnvloeden duurzaam ondernemerschap?"

Onderzoeksgebied: Ondernemerschap, ondernemerschapsecosystemen, energie transitie, socio-technische systemen.

Stefan Kwant is een innovatiewetenschapper met een technische achtergrond in Informatica. In het transdisciplinaire project ESMEE (Enabling Societal Missions through Entrepreneurial Ecosystems) onderzoekt hij welke regionale factoren het functioneren van ondernemerschapsecosystemen beïnvloeden. Hierbij gaat hij specifiek kijken naar de rol van gevestigde bedrijven (Incumbents) in het tegenhouden of juist faciliteren van de energie transitie. Het uiteindelijke doel is om door middel van data-en-dialoog gedreven aanpak, de factoren die duurzame ondernemerschapsecosystemen beïnvloeden te ontdekken en te kwantificeren. Stefan Kwant doet echt zijn naam eer aan.