Dr. ir. Matthijs Janssen

Universitair docent
Innovatiewetenschappen
Innovation Studies
030 253 7308
m.j.janssen@uu.nl

Dr. ir. Matthijs Janssen houdt zich als onderzoeker bezig met innovatiebeleid en –strategie. In zijn onderzoek aan het Copernicus Institute of Sustainable Development richt Matthijs zich vooral op de thema’s industriebeleid, beleid voor economische ontwikkeling i.c.m. het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, en duurzame innovatie (e.g. sustainable business model innovation). Deze activiteiten volgen op Matthijs' promotieonderzoek naar 'service innovation in an evolutionary perspective’ aan de TU Eindhoven, en zijn aanstelling als post-doc onderzoeker ('Growth Lab Fellow') aan het Center for International Development - Harvard Kennedy School of Government.

De afgelopen jaren publiceerde Matthijs artikelen in peer-reviewed journals als Science and Public Policy, Research Evaluation, Environmental Innovation and Societal Transitions, Cambridge Journal of Regions Economy and Society, Industry & Innovation, Technological Forecasting and Social Change, Journal of Evolutionary Economics, Journal of Product Innovation Management, R&D Management, en diverse innovatiehandboeken. Ook schrijft hij regelmatig stukken over innovatiebeleid voor platforms als ESB en Me Judice, en neemt hij geregeld plaats in expertcommissies op het vlak van innovatie en evaluatie.

Matthijs heeft ook een aanstelling als Principal Scientist bij Dialogic innovatie & interactie. Vanuit die rol heeft hij, vaak als projectleider, zo'n 85 studies verricht voor organisaties als het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat, de Europese Commissie en de OECD.