Verbetering van onderwijs en bedrijfsopleidingen

Beter onderwijs is maatschappelijk een hot topic. Efficiënte en effectieve leeromgevingen dragen daaraan bij. Met dit masterprogramma leer je om vanuit verschillende theoretische invalshoeken onderwijsleerprocessen, leeromgevingen en verandermanagement vorm te geven. Dat doe je in verschillende contexten, van schoolse setting tot (non)profitsector en gericht op mensen in alle leeftijdsfasen. De ‘lerende' kan dus afhankelijk van de context een leerling, student of cursist zijn, maar ook een docent, opleider of trainer. In de opleiding leer je leeromgevingen te optimaliseren opdat ze aansluiten bij de behoeften van lerenden en de maatschappij.

Je maakt je tijdens het programma een wetenschappelijke en systematische aanpak eigen. Je doet theoretische kennis op over o.a.:

 • ontwikkelen van professionals
 • ontwikkelen van leeromgevingen
 • e-learning
 • assessment
 • verandermanagement
 • Human Resource Development (HRD)

Wat kun je verwachten?

 1. Unieke focus
 2. Training in onderzoek
 3. Sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 4. Multidisciplinaire en internationale oriëntatie
 5. Aansluiting bij maatschappelijke thema’s en betrokkenheid van het werkveld
 6. Profilering door keuze

Lees meer over deze kenmerken onder ‘Waarom in Urecht?

Varianten

Je kunt dit masterprogramma in voltijd (gemiddeld 40 studie-uren per week) of deeltijd (gemiddeld 20 studie-uren per week) volgen.

Een internationaal programma met Engels als voertaal

Vanaf september 2018 heet dit masterprogramma Educational Sciences. De wetenschappelijke voertaal van het programma is Engels. Dit houdt in dat je je colleges in het Engels volgt. Je kunt individuele onderdelen in het Nederlands doen, zoals je thesis of andere individuele opdrachten. 

Verdiep je kennis van de onderwijswetenschap

Meer weten? Volg ons op social media

Facebook and Twitter

Onze studenten, docenten en wetenschappers zijn erg actief op social media. Je kan op verschilende manieren op de hoogte blijven van al dat gebeurt in ons vakgebied, binnen en buiten onze afdeling. Kijk en meld je aan voor:

Twitter via @owk_uu
Hier verschijnen nieuwtjes, berichten van alumni, studenten en docenten, worden vacatures doorgestuurd en vragen gesteld en beantwoord.

Facebook
Met foto's van de diplomauitreiking, winnaars van de Educhallenge 2016 tot oproepen voor hulp bij het begeleiden van nieuwe premaster studenten tijdens de StudieStartweek.

Blogspot Onderwijskunde
Opinies en gedachten over onderwijs, onderzoek, en onderwijskunde, verzorgd door de afdeling Educatie, Faculteit Sociale Wetenchappen, Universiteit Utrecht.

Belangrijkste kenmerken master Onderwijswetenschappen

Unieke focus

Nationaal en internationaal onderscheidt deze master zich van andere opleidingen op dit gebied vanwege de nadruk op leren, leeromgevingen en verandermanagement, vanuit zowel het individuele (micro) als het organisatie- (meso)perspectief en de interactie tussen beide.

Training in onderzoek

Het masterprogramma is sterk verbonden met het onderzoeksprogramma Education and Learning. Dit programma vormt de kern van het universitaire focusgebied Educational and Learning Sciences (ELS) en kwam in de recente onderzoekbeoordeling Pedagogiek en Onderwijskunde als beste Nederlandse onderwijskundig onderzoeksprogramma uit de bus.

Bij het masterthesisonderzoek worden studenten gekoppeld aan onderzoeksthema's en aan docenten die verbonden zijn aan het onderzoeksprogramma. Op die manier kan de  begeleiding met betrekking tot de inhoud van het onderzoek optimaal zijn.

Sterke koppeling tussen theorie en praktijk

Het opleiden tot een academisch professional klinkt door in het curriculum waarin theorie en praktijk elkaar voeden. Onderwijskundige theorie wordt in elke cursus verbonden met kritische analyses en het oplossen van onderwijskundige praktijkproblemen (bijvoorbeeld in de vorm van casuïstiek, een probleemstelling of stage-opdracht). Centraal staan:

 • de confrontatie tussen theorie en praktijk
 • het bewust oefenen met, reflecteren op en krijgen van (peer)feedback op het pendelen tussen theorie en praktijk.

De faculteit Sociale Wetenschappen beschikt over een unieke bundeling van expertise (zowel in onderwijs als onderzoek) op het gebied van de onderwijswetenschappen. Dit zie je terug in het aanbod van programma's zoals de bachelor Onderwijskunde en onze Engelstalige master Educational Sciences; Learning in Interaction. Maar deze expertise voedt ook dit masterprogramma, bijvoorbeeld via dr. Jeroen Janssen, prof. dr. Tamara van Gog, prof. dr. Liesbeth Kester en dr. Marieke van der Schaaf.

Multidisciplinaire en internationale oriëntatie

De onderwijswetenschappen zijn principieel een multidisciplinair vakgebied, waarin onder meer aangesloten wordt bij pedagogiek, psychologie, sociologie en organisatiewetenschappen. Studenten komen daardoor zowel in de cursorische als in de praktijkgerichte onderdelen intensief in contact met multidisciplinaire vorming.

Alle literatuur in de master is in het Engels en sluit aan bij de internationale, wetenschappelijke discussie en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Delen van het programma kunnen in het Engels worden aangeboden. Alle opdrachten bij cursussen, evenals stage en masterthesis, mogen in het Engels worden uitgevoerd. De keuzecursus, stage en/of thesis kan  in het buitenland gedaan worden.

Aansluiting bij maatschappelijke thema’s en betrokkenheid van het werkveld  

Gastdocenten (vaak alumni) zijn betrokken bij praktijkgerichte opdrachten in het cursorisch programma. Daarnaast worden meet-the-expertbijeenkomsten en platformbijeenkomsten georganiseerd waarbij vragen uit de praktijk aan docenten en studenten van de opleiding (in hun rol van experts) kunnen worden voorgelegd waardoor studenten een duidelijk beeld krijgen van de vragen die er in het veld leven, terwijl het werkveld kan profiteren van de ontwikkelingen in de wetenschap.

Profilering door keuze

Je kunt je profileren door de keuzemogelijkheden voor stage en afstudeeronderzoek en door een te volgen keuzevak.

Uitzonderlijk tevreden studenten

Onze studenten zijn uitzonderlijk tevreden over de begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling waar ze stagelopen. In 2013-2014 gaven zij dit onderdeel een 5 op een vijfpuntschaal (NSE, 2014).

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd. De Nederlandse hoogleraren beoordelen de Universiteit Utrecht als beste universiteit. De leeromgeving is internationaal: de helft van de Utrechtse masters heeft Engels als voertaal. Twaalf wetenschappers die verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht ontvingen de Nobelprijs voor hun onderzoek. Deze twaalf Nobelprijswinnaars zijn: G. ‘t Hooft, M.J.G. Veltman, P.J. Crutzen, N. Bloembergen, T.C. Koopmans, L.S. Ruzicka, P. Debye, C. Eijkman, R.Magnus, W. Einthoven, W.C. Röntgen en J.H. van ‘t Hoff.

De stad Utrecht

De Universiteit Utrecht is gevestigd in Utrecht, een levendige studentenstad in het hart van Nederland. Een inspirerende stad die talent en creativiteit oproept.

In het kort

Diploma: 
Onderwijskunde
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66613
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Sociale wetenschappen
Graduate school: 
School of Social and Behavioural Sciences