Verbetering van onderwijs en bedrijfsopleidingen
master onderwijswetenschappen / onderwijskunde Utrecht

Beter onderwijs is maatschappelijk een hot topic. Efficiënte en effectieve leeromgevingen dragen daaraan bij. Met dit masterprogramma leer je om vanuit verschillende theoretische invalshoeken onderwijsleerprocessen, leeromgevingen en verandermanagement vorm te geven. Dat doe je in verschillende contexten, van schoolse setting tot (non)profitsector en gericht op mensen in alle leeftijdsfasen. De ‘lerende' kan dus afhankelijk van de context een leerling, student of cursist zijn, maar ook een docent, opleider of trainer. In de opleiding leer je leeromgevingen te optimaliseren opdat ze aansluiten bij de behoeften van lerenden en de maatschappij.

Je maakt je tijdens het programma een wetenschappelijke en systematische aanpak eigen. Je doet theoretische kennis op over o.a.:

 • ontwikkelen van professionals
 • ontwikkelen van leeromgevingen
 • e-learning
 • assessment
 • verandermanagement
 • Human Resource Development (HRD)

Wat kun je verwachten?

 1. Unieke focus
 2. Training in onderzoek
 3. Sterke koppeling tussen theorie en praktijk
 4. Multidisciplinaire en internationale oriëntatie
 5. Aansluiting bij maatschappelijke thema’s en betrokkenheid van het werkveld
 6. Profilering door keuze

Lees meer over deze kenmerken onder ‘Waarom in Urecht?

Varianten

Je kunt dit masterprogramma in voltijd (gemiddeld 40 studie-uren per week) of deeltijd (gemiddeld 20 studie-uren per week) volgen.

Een internationaal programma met Engels als voertaal

Vanaf september 2018 heet dit masterprogramma Educational Sciences. De wetenschappelijke voertaal van het programma is Engels. Dit houdt in dat je je colleges in het Engels volgt. Je kunt individuele onderdelen in het Nederlands doen, zoals je thesis of andere individuele opdrachten. 

Verdiep je kennis van de onderwijswetenschap
Meer weten? Volg ons op social media
Facebook and Twitter

Onze studenten, docenten en wetenschappers zijn erg actief op social media. Je kan op verschilende manieren op de hoogte blijven van al dat gebeurt in ons vakgebied, binnen en buiten onze afdeling. Kijk en meld je aan voor:

Twitter via @owk_uu
Hier verschijnen nieuwtjes, berichten van alumni, studenten en docenten, worden vacatures doorgestuurd en vragen gesteld en beantwoord.

Facebook
Met foto's van de diplomauitreiking, winnaars van de Educhallenge 2016 tot oproepen voor hulp bij het begeleiden van nieuwe premaster studenten tijdens de StudieStartweek.

Blogspot Onderwijskunde
Opinies en gedachten over onderwijs, onderzoek, en onderwijskunde, verzorgd door de afdeling Educatie, Faculteit Sociale Wetenchappen, Universiteit Utrecht.

 • alumna master onderwijswetenschappen
  "Heel gaaf om tijdens een stage te zien dat je halverwege de master eigenlijk al een hele hoop kunt!"

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Onderwijskunde
 • Programma: Onderwijswetenschappen
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66613
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences