Public Outreach 2018

01-12-2018 Bodemorganismen essentiëel voor plantengroei Artikel met Corné Pieterse, Plant-Microbe Interactions – Artikel met Corné Pieterse op Melkvee.nl. Na ruim 25 jaar onderzoek naar wat zich afspeelt rond plantenwortels is duidelijk dat planten een intensieve interactie hebben met micro-organismen in de bodem. Nu we steeds beter snappen wat er gebeurt, kunnen we daar in de land- en tuinbouw handig gebruik van maken.

01-03-2018 Nieuwe technieken vervangen gewasbeschermingsmiddelen Artikel door Corné Pieterse, Plant-Microbe Interactions. Artikel op Akkerwijzer.nl. Een gewassenteelt zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen is op (de lange) termijn mogelijk indien veel meer kennis beschikbaar komt over de microbioom van de bodem en de plant en als via CRISPR-Cas9 technologie negatieve/zwakke onderdelen uit een plant gehaald kunnen worden.