Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

1 faculteit, 3 vakgebieden, 3 departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie: 3 vakgebieden die samen en naast elkaar onderzoek en onderwijs bieden. Met dit multidisciplinaire aanbod van onderzoek en onderwijs is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een onderscheidende en vernieuwende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. 

Met 3 pijlers in de samenleving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie richt zich op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Om dat goed te doen, is de faculteit stevig verankerd in de samenleving. En in die samenleving zijn mensen steeds meer samen betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. De faculteit draagt daaraan bij door haar kennis en kunde op de 3 wetenschappelijke vakgebieden recht, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap aan de samenleving door te geven. Dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de inzichten van de 3 pijlers kan combineren, biedt vaak een innovatief perspectief.

Concrete informatie over hoe de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar maatschappelijk belang gestalte geeft, vindt u onder het menu-item Samenwerking en samenleving.

Onderwijs en onderzoek vormen de kern

Mensen die nu en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de samenleving, komen zeker tot hun recht op een plek waar gezamenlijkheid een sleutelbegrip is. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie komt die gezamenlijkheid naar voren in de gemeenschappelijke initiatieven voor onderwijs en onderzoek van de 3 departementen samen. Gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de samenwerking met de wereld buiten de faculteitsmuren: met het bedrijfsleven en de overheid, met andere instituten en centra voor onderwijs en onderzoek binnen en buiten Nederland, en met een ieder die zijn deskundigheid wil vergroten.

Wilt u meer weten over hoe u samen met de faculteit de deskundigheid van uw medewerkers of uzelf kunt bevorderen? Voor meer informatie over wetenschappelijk onderwijs in recht, economie, en bestuurs- en organisatiewetenschap, gaat u naar de pagina’s over Onderwijs.

Zoekt u een juridisch-economisch-bestuurskundig antwoord op een maatschappelijk vraagstuk? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om een onderzoeksopdracht neer te leggen of uit te voeren? Start dan uw zoektocht op faculteitspagina’s over Onderzoek.

De faculteit als verbindende factor

De faculteit is de overkoepelende organisatie die de pijlers verbindt en extra mogelijkheden geeft. De pijlers zijn de 3 sterk internationaal georiënteerde departementen:

Samen biedt dat verrassend veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit waar de samenleving en al wie daar deel van uitmaakt baat bij heeft.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? U vindt de contactgegevens van de faculteit en de departementen onder het menu-item Contact.

Panorama Utrecht
Bekijk Professor Ottow's video-introductie

Nieuws

Datapolis
25 juni 2015
Op donderdag 2 juli spreekt prof. dr. Albert Meijer de oratie uit bij de aanvaarding van zijn positie als hoogleraar.
Rens van Tilburg
23 juni 2015
Een dag voor ondernemers en bestuurders om zich serieus te verdiepen in de kansen die alternatieve geldsoorten bieden voor hun organisatie.
Wat heeft recht te bieden als men MVO-rampen wil voorkomen?
22 juni 2015
Wat heeft recht te bieden als men MVO-rampen wil voorkomen?
Professor Boele Woelki
22 juni 2015
Boele-Woelki starts her first term on 1 October 2015 as the president of Bucerius Law School.
The Female Gaze uitgelicht
19 juni 2015
Wielrennen wordt tot op de dag van vandaag overwegend gezien als een mannensport. Hoe ziet de Tour de France eruit vanuit ‘The Female Gaze’?
16 juni 2015
Drie onderzoekers van UCALL winnen publicatieprijs
Wieger Bakker
15 juni 2015
Dr. Wieger Bakker is benoemd tot hoogleraar ‘Kwaliteit en Innovatie van maatschappijgericht Hoger Onderwijs’ bij Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.
Public Management
11 juni 2015
Van prof. dr. Mirko Noordegraaf (USBO) verscheen de monografie Public Management. Performance, Professionalism and Politics (Palgrave).
RSS

Agenda

2
jul
2 juli 2015 16:15 -
Op donderdag 2 juli houdt prof. dr. Albert Meijer de oratie bij aanvaarding van zijn leerstoel.
4 - 5
jul
4 juli 2015 -
Alle UU-gebouwen in de binnenstad zijn gesloten op 4 en 5 juli i.v.m. de Tour de France.
6
jul
6 juli 2015 14:30 -
Hoe kan China de overgang naar duurzaam waterbeheer verbeteren, vanuit het perspectief van overheidsbestuur?
17 - 18
sep
17 september 2015 09:00 -
On 17 and 18 September, the conference ‘Making Space and Sports: gender, religious and ethnic diversities’ will take place at Utrecht University.
25
sep
25 september 2015 15:00 -
The Netherlands Institute of Human Rights SIM of Utrecht University kindly invites you to attend the SIM Peter Baehr lecture 2015.
RSS
Faculteitsdag 2015: Toekomst van de zorg, zorg om de toekomst?!
Maak de geschiedenis van het Janskerkhof zichtbaar!
Mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze samenleving
Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie