Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

1 faculteit, 3 vakgebieden, 3 departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie: 3 vakgebieden die samen en naast elkaar onderzoek en onderwijs bieden. Met dit multidisciplinaire aanbod van onderzoek en onderwijs is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een onderscheidende en vernieuwende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. 

Met 3 pijlers in de samenleving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie richt zich op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Om dat goed te doen, is de faculteit stevig verankerd in de samenleving. En in die samenleving zijn mensen steeds meer samen betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. De faculteit draagt daaraan bij door haar kennis en kunde op de 3 wetenschappelijke vakgebieden recht, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap aan de samenleving door te geven. Dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de inzichten van de 3 pijlers kan combineren, biedt vaak een innovatief perspectief.

Concrete informatie over hoe de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar maatschappelijk belang gestalte geeft, vindt u onder Samenwerking en samenleving.

Onderwijs en onderzoek vormen de kern

Mensen die nu en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de samenleving, komen zeker tot hun recht op een plek waar gezamenlijkheid een sleutelbegrip is. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie komt die gezamenlijkheid naar voren in de gemeenschappelijke initiatieven voor onderwijs en onderzoek van de 3 departementen samen. Gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de samenwerking met de wereld buiten de faculteitsmuren: met het bedrijfsleven en de overheid, met andere instituten en centra voor onderwijs en onderzoek binnen en buiten Nederland, en met een ieder die zijn deskundigheid wil vergroten.

Wilt u meer weten over hoe u samen met de faculteit de deskundigheid van uw medewerkers of uzelf kunt bevorderen? Voor meer informatie over wetenschappelijk onderwijs in recht, economie, en bestuurs- en organisatiewetenschap, gaat u naar Onderwijs.

Zoekt u een juridisch-economisch-bestuurskundig antwoord op een maatschappelijk vraagstuk? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om een onderzoeksopdracht neer te leggen of uit te voeren? Ga dan naar Onderzoek.

De faculteit als verbindende factor

De faculteit is de overkoepelende organisatie die de pijlers verbindt en extra mogelijkheden geeft. De pijlers zijn de 3 sterk internationaal georiënteerde departementen:

Samen biedt dat verrassend veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit waar de samenleving en al wie daar deel van uitmaakt baat bij heeft.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? U vindt de contactgegevens van de faculteit en de departementen onder Contact.

Panorama Utrecht
Bekijk Professor Ottow's video-introductie

Nieuws

Kinanya Pijl
31 augustus 2015
Pijl schrijft prijswinnende masterscriptie over de verantwoordelijkheid van ICANN bij het respecteren van mensenrechten van derden.
27 augustus 2015
De Europese commissie stelt een bedrag van 320.876,25 euro beschikbaar voor de uitvoering van dit project.
Maarten Goos
24 augustus 2015
Dr. Maarten Goos is met ingang van 1 september 2015 benoemd op de leerstoel ‘Institutions and Economics’.
6 augustus 2015
Erik Stam, hoogleraar ondernemerschap en innovatie bij U.S.E, geeft in Nieuwsuur toelichting op de groeiende interesse in crowdfunding.
NWO
23 juli 2015
Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek binnen U.S.E.
RSS

Agenda

4
sep
4 september 2015 14:30 -
Op 4 september om 14.30 uur verdedigt Nina van Loon MSc haar proefschrift The role of publlic service motivation in performance.
17 - 18
sep
17 september 2015 09:00 -
On 17 and 18 September, the conference ‘Making Space and Sports: gender, religious and ethnic diversities’ will take place at Utrecht University.
23
sep
23 september 2015 13:00 -
Op grote schaal worden burgers betrokken bij opsporing en veiligheid. Dat lijkt allemaal heel mooi, maar prof. dr. Albert Meijer plaatst ook kanttekeningen.
25
sep
25 september 2015 15:00 -
The Netherlands Institute of Human Rights SIM of Utrecht University kindly invites you to attend the SIM Peter Baehr lecture 2015.
14
okt
14 oktober 2015 13:00 -
Dr. Michiel de Lange legt uit hoe identiteit, burgerschap en 'playful urban culture' samenhangen.
RSS
video Faculteitsdag
Faculteitsdag 2015: impressie
Maak de geschiedenis van het Janskerkhof zichtbaar!
Mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze samenleving
Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie