Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

1 faculteit, 3 vakgebieden, 3 departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie: 3 vakgebieden die samen en naast elkaar onderzoek en onderwijs bieden. Met dit multidisciplinaire aanbod van onderzoek en onderwijs is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een onderscheidende en vernieuwende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Met 3 pijlers in de samenleving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie richt zich op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Om dat goed te doen, is de faculteit stevig verankerd in de samenleving. En in die samenleving zijn mensen steeds meer samen betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. De faculteit draagt daaraan bij door zijn kennis en kunde op de 3 wetenschappelijke vakgebieden recht, economie en bestuurs- en organisatiekunde aan de samenleving door te geven. Dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de inzichten van de 3 pijlers kan combineren, biedt vaak een innovatief perspectief.

Concrete informatie over hoe de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar maatschappelijk belang gestalte geeft, vindt u onder het menu-item Samenwerking en samenleving.

Onderwijs en onderzoek vormen de kern

Mensen die nu en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de samenleving, komen zeker tot hun recht op een plek waar gezamenlijkheid een sleutelbegrip is. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie komt die gezamenlijkheid naar voren in de gemeenschappelijke initiatieven voor onderwijs en onderzoek van de 3 departementen samen. Gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de samenwerking met de wereld buiten de faculteitsmuren: met het bedrijfsleven en de overheid, met andere instituten en centra voor onderwijs en onderzoek binnen en buiten Nederland, en met een ieder die zijn deskundigheid wil vergroten.

Wilt u meer weten over hoe u samen met de faculteit de deskundigheid van uw medewerkers of uzelf kunt bevorderen? Voor meer informatie over wetenschappelijk onderwijs in recht, economie, en bestuurs- en organisatiewetenschap, gaat u naar de pagina’s over Onderwijs.

Zoekt u een juridisch-economisch-bestuurskundig antwoord op een maatschappelijk vraagstuk? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om een onderzoeksopdracht neer te leggen of uit te voeren? Start dan uw zoektocht op faculteitspagina’s over Onderzoek.

De faculteit als verbindende factor

De faculteit is de overkoepelende organisatie die de pijlers verbindt en extra mogelijkheden geeft. De pijlers zijn de 3 sterk internationaal georiënteerde departementen:

Samen biedt dat verrassend veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit waar de samenleving en al wie daar deel van uitmaakt baat bij heeft.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? U vindt de contactgegevens van de faculteit en de departementen onder het menu-item Contact.

Nieuws

26 januari 2015
Loonfatsoen, publicatie onder redactie van Margo Trappenburg (USBO) e.a.
17 december 2014
Martha Minow, decaan van de Harvard Law School, heeft op 15 december de 5e Koningsbergerlezing gehouden.
8 december 2014
Eerste lichting leiders in cultuur afgestudeerd
3 december 2014
Prof. dr. Clemens Kool nieuwe onderdirecteur CPB
Geldboom © iStockphoto.com/ene
18 november 2014
De Europese Unie heeft het projectvoorstel Financial and Institutional Reform for the Entrepreneurial Society (FIRES) gehonoreerd.
RSS

Agenda

30
jan
30 januari 2015 10:30 -
De opkomst van het gecontroleerde experiment in economisch onderzoek
8
mrt
8 maart 2015 13:30 -
Airbnb, Snappcar, Peerby... is delen het nieuwe kopen? Een lezing over de voors en tegens van de deeleconomie met prof. dr. Koen Frenken
14
mrt
14 maart 2015 10:00 -
Open dag bacheloropleiding B&O 14 maart 2015
20
apr
20 april 2015 20:00 -
Wie heeft de macht de Nederlandse bankenwereld te hervormen en een volgende crisis te voorkomen? Met o. a. schrijver Arnon Grunberg.
23
apr
23 april 2015 18:00 -
Voorlichtingsavond USBO Masterprogramma's voor professionals
20
mei
20 mei 2015 20:00 -
De Tour de France: wat doet dat met een mens, fysiek en mentaal? Wetenschappers en schrijvers over extreme prestaties en de aantrekkingskracht van topsport.
RSS
Mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze samenleving
Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie