Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

1 faculteit, 3 vakgebieden, 3 departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie: 3 vakgebieden die samen en naast elkaar onderzoek en onderwijs bieden. Met dit multidisciplinaire aanbod van onderzoek en onderwijs is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een onderscheidende en vernieuwende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Met 3 pijlers in de samenleving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie richt zich op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Om dat goed te doen, is de faculteit stevig verankerd in de samenleving. En in die samenleving zijn mensen steeds meer samen betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. De faculteit draagt daaraan bij door zijn kennis en kunde op de 3 wetenschappelijke vakgebieden recht, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap aan de samenleving door te geven. Dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de inzichten van de 3 pijlers kan combineren, biedt vaak een innovatief perspectief.

Concrete informatie over hoe de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar maatschappelijk belang gestalte geeft, vindt u onder het menu-item Samenwerking en samenleving.

Onderwijs en onderzoek vormen de kern

Mensen die nu en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de samenleving, komen zeker tot hun recht op een plek waar gezamenlijkheid een sleutelbegrip is. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie komt die gezamenlijkheid naar voren in de gemeenschappelijke initiatieven voor onderwijs en onderzoek van de 3 departementen samen. Gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de samenwerking met de wereld buiten de faculteitsmuren: met het bedrijfsleven en de overheid, met andere instituten en centra voor onderwijs en onderzoek binnen en buiten Nederland, en met een ieder die zijn deskundigheid wil vergroten.

Wilt u meer weten over hoe u samen met de faculteit de deskundigheid van uw medewerkers of uzelf kunt bevorderen? Voor meer informatie over wetenschappelijk onderwijs in recht, economie, en bestuurs- en organisatiewetenschap, gaat u naar de pagina’s over Onderwijs.

Zoekt u een juridisch-economisch-bestuurskundig antwoord op een maatschappelijk vraagstuk? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om een onderzoeksopdracht neer te leggen of uit te voeren? Start dan uw zoektocht op faculteitspagina’s over Onderzoek.

De faculteit als verbindende factor

De faculteit is de overkoepelende organisatie die de pijlers verbindt en extra mogelijkheden geeft. De pijlers zijn de 3 sterk internationaal georiënteerde departementen:

Samen biedt dat verrassend veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit waar de samenleving en al wie daar deel van uitmaakt baat bij heeft.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? U vindt de contactgegevens van de faculteit en de departementen onder het menu-item Contact.

Nieuws

Lunchlezing
3 maart 2015
Op 25 februari gaf dr. Anna Salomons een lezing over automatisering bij Studium Generale .
Laura Parret
27 februari 2015
Laura Parret per 1 maart 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Staatssteun in de Europese rechtsorde
Judith van Erp
26 februari 2015
Dr. Judith van Erp is met ingang van 1 april 2015 benoemd op de leerstoel ‘Public Institutions’
Ben Schueler
25 februari 2015
Ben Schueler benoemd tot staatsraad voor Afdeling bestuursrechtspraak
REBO Header SFL
16 februari 2015
Universiteit Utrecht investeert in het Sustainable Finance Lab.
Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning
12 februari 2015
Keynote Madeleine de Cock Buning Europees Parlement en EU Commissie over onafhankelijk toezicht op Europese media.
Le Tour Utrecht
10 februari 2015
USBO Advies gaat de organisatorische, economische en maatschappelijke legacy van Le Tour Utrecht onderzoeken
3 februari 2015
Een internationale visitatiecommissie beoordeelde het USBO onderzoek als zeer goed
RSS

Agenda

8
mrt
8 maart 2015 13:30 -
Airbnb, Snappcar, Peerby... is delen het nieuwe kopen? Een lezing over de voors en tegens van de deeleconomie met prof. dr. Koen Frenken
9
mrt
9 maart 2015 12:00 -
The International Women’s Day 2015 will be celebrated on 8 March 2015.
14
mrt
14 maart 2015 10:00 -
Open dag bacheloropleidingen 14 maart 2015
18
mrt
18 maart 2015 16:15 -
Op woensdag 18 maart 2015 is de oratie van prof. mr. Bernard Wientjes om 16:15 getiteld: Ondernemerschap tussen markt en maatschappij.
20
mrt
20 maart 2015 16:15 -
Oratie Remco Nehmelman De Staat achter de dijken
24
mrt
24 maart 2015 20:00 -
Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst? Wat kunnen we verwachten van de politiek, consument, en wetenschapper?
27
mrt
27 maart 2015 16:15 -
Petra Lindhout belicht de kostenterugwinningsbepaling binnen de waterdiensten vanuit een rechtstheoretisch perspectief.
30
mrt
30 maart 2015 16:15 -
Op 30 maart houdt Professor Cedric Ryngaert zijn oratie over unilateralisme en mondiale waarden.
RSS
Mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze samenleving
Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie