Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

1 faculteit, 3 vakgebieden, 3 departementen

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie: 3 vakgebieden die samen en naast elkaar onderzoek en onderwijs bieden. Met dit multidisciplinaire aanbod van onderzoek en onderwijs is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een onderscheidende en vernieuwende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. 

Met 3 pijlers in de samenleving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie richt zich op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Om dat goed te doen, is de faculteit stevig verankerd in de samenleving. En in die samenleving zijn mensen steeds meer samen betrokken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. De faculteit draagt daaraan bij door zijn kennis en kunde op de 3 wetenschappelijke vakgebieden recht, economie en bestuurs- en organisatiewetenschap aan de samenleving door te geven. Dat de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie de inzichten van de 3 pijlers kan combineren, biedt vaak een innovatief perspectief.

Concrete informatie over hoe de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar maatschappelijk belang gestalte geeft, vindt u onder het menu-item Samenwerking en samenleving.

Onderwijs en onderzoek vormen de kern

Mensen die nu en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de samenleving, komen zeker tot hun recht op een plek waar gezamenlijkheid een sleutelbegrip is. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie komt die gezamenlijkheid naar voren in de gemeenschappelijke initiatieven voor onderwijs en onderzoek van de 3 departementen samen. Gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de samenwerking met de wereld buiten de faculteitsmuren: met het bedrijfsleven en de overheid, met andere instituten en centra voor onderwijs en onderzoek binnen en buiten Nederland, en met een ieder die zijn deskundigheid wil vergroten.

Wilt u meer weten over hoe u samen met de faculteit de deskundigheid van uw medewerkers of uzelf kunt bevorderen? Voor meer informatie over wetenschappelijk onderwijs in recht, economie, en bestuurs- en organisatiewetenschap, gaat u naar de pagina’s over Onderwijs.

Zoekt u een juridisch-economisch-bestuurskundig antwoord op een maatschappelijk vraagstuk? Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om een onderzoeksopdracht neer te leggen of uit te voeren? Start dan uw zoektocht op faculteitspagina’s over Onderzoek.

De faculteit als verbindende factor

De faculteit is de overkoepelende organisatie die de pijlers verbindt en extra mogelijkheden geeft. De pijlers zijn de 3 sterk internationaal georiënteerde departementen:

Samen biedt dat verrassend veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit waar de samenleving en al wie daar deel van uitmaakt baat bij heeft.

Neem nu contact op

Wilt u meteen in gesprek met de faculteit om de mogelijkheden te bespreken? U vindt de contactgegevens van de faculteit en de departementen onder het menu-item Contact.

Bericht van de decaan
Decaan prof. dr. Annetje Ottow
Prof. mr. Annetje Ottow

Nieuws

Science & Fiction: wie is integer
13 april 2015
Op 12 mei gaat de filmreeks Science & Fiction: Wie is integer? van start. Met o.a. decaan prof. mr. Annetje Ottow en prof. dr. Peter Leisink.
9 april 2015
Ook dit jaar heeft het team van de Universiteit Utrecht met succes deelgenomen aan de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
REBO/RGL Klimaatverandering
2 april 2015
Nederland nog niet voldoende voorbereid op klimaatverandering.
© iStockphoto.com/Amorphis
1 april 2015
In de Groene Amsterdammer legt prof. dr. Jan Luiten van Zanden uit waarom het BBP geen goed economisch kompas is.
REBO/RGL Henk Kummeling
31 maart 2015
Prof. dr. Henk Kummeling is per 1 april 2015 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
REBO/RGL Team Telders International Law Moot Court 2015
30 maart 2015
Op maandag 23 maart heeft het team van de Universiteit Utrecht de nationale ronde gewonnen van de 2015 Telders International Law Moot Court Competition.
27 maart 2015
Nederlands eerste leerstoel Sociaal Ondernemerschap komt aan de Universiteit Utrecht.
REBO/RGL Bernard Wientjes
26 maart 2015
Voorzitter van de raad van KPMG wordt Bernard Wientjes, tegenwoordig leerstoelhouder Ondernemerschap en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht.
RSS

Agenda

20
apr
20 april 2015 16:15 -
Oratie Dr. Alex Brenninkmeijer: Stresstest rechtstaat Nederland (Institutionele aspecten van de rechtstaat)
20
apr
20 april 2015 20:00 -
Wie heeft de macht de Nederlandse bankenwereld te hervormen en een volgende crisis te voorkomen? Met o. a. schrijver Arnon Grunberg.
23
apr
23 april 2015 18:00 -
Voorlichtingsavond USBO Masterprogramma's voor professionals
24
apr
24 april 2015 10:00 -
The Legal Research Master Conference 2015, Corporate Social Engagement, will take place on Friday, April 24th in Utrecht
6
mei
6 mei 2015 13:00 -
SYMPOSIUM ON EXTRATERRITORIALITY AND DATA PROTECTION
12
mei
12 mei 2015 09:30 -
Een symposium over mbo-studenten en de overgang van school naar werk
18
mei
18 mei 2015 16:15 -
Professor Javier A. Couso oreert: Sine qua non - On the role of judicial independence for the protection of human rights in Latin America.
19
mei
19 mei 2015 10:30 -
Schuldhulpverlening in perspectief: over de ervaringen van klanten en dienstverleners van de Rotterdamse kredietbank met schuldhulpverlening.
RSS
Mensen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze samenleving
Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie