Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Wij leiden mensen op die verantwoordelijk willen zijn voor het inrichten van een vitale, veerkrachtige en weerbare samenleving.

1 faculteit, 3 departementen, 3 vakgebieden

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Samenwerking en samenleving

Wij richten ons op mensen die verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting van onze samenleving, nu en in de toekomst. Mensen die een rol willen spelen bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarom staat de faculteit midden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door (internationale) samenwerking met de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instituten.

Contact opnemen?

Bekijk de contactgegevens van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie of zoek een medewerker.

‘Integriteit staat voorop’
video Faculteitsdag
Faculteitsdag 2015: impressie

Nieuws

Handelsmissie Japan
26 november 2015
Maarten van Bottenburg en Frank van Eekeren zijn met een Nederlandse handelsdelegatie onder leiding van minister-president Mark Rutte naar Japan geweest.
Symposium Research Project Brazil
19 november 2015
Op woensdag 25 november presenteren studenten hun onderzoeksresultaten tijdens een symposium.
Caribisch gebied
5 november 2015
De Evaluatiecommissie justitiële Rijkswetten heeft het eindverslag aangeboden aan de ministers van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.
RSS

Agenda

2
dec
2 december 2015 16:00 -
Seminar met spreker: Lance Kent (Department of Economics, College of William and Mary).
2
dec
2 december 2015 19:00 -
Bijeenkomsten over de vluchtelingencrisis. Georganiseerd door Dr. H. van Eijken en P. Phoa i.s.m. onderzoeksprogramma’s Institutions & RENFORCE.
4
dec
4 december 2015 09:30 -
De Europese Kaderrichtlijn Water is sinds 2000 van kracht en staat sinds kort weer volop in de belangstelling.
RSS
Studenten krijgen kleinschalig onderwijs bij departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Onderwijs

Wij onderscheiden ons door kleinschalig en intensief onderwijs, innovatieve (research) masters, aandacht voor ondernemerschap en ons onderwijsaanbod voor professionals.

Onderzoek in de bibliotheek
Onderzoek

Onze onderzoekers houden zich bezig met actuele maatschappelijke vraagstukken in multidisciplinair verband. Dit doen zij binnen diverse onderzoeksprogramma’s.

College over entrepreneurship
Samenwerking

De faculteit wil maatschappelijke impact hebben door verbindingen te maken. Tussen onderzoekers, tussen theorie en praktijk, met partners in de samenleving. 

Wapen Entree Janskerkhof 3

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie