Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

EGPA 2016 Foto Milagro Elstak
30 augustus 2016
Van 24 t/m 26 augustus organiseerden het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en het departement Rechtsgeleerdheid de EGPA Conference 2016.
14 juli 2016
Het Betweter Festival: Een gloednieuw science-festival voor iedereen die buiten de gebaande paden wil denken.
Topsport
23 juni 2016
Maarten van Bottenburg en Bake Dijk (USBO) onderzochten samen met het Mulier Instituut het topsportklimaat in Nederland.
Visit by University of Tsukuba confirms potential of Global Master's programme
21 juni 2016
De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap werkt aan een uniek masterprogramma dat in vijf continenten zal worden aangeboden.
Ethisch leiderschap
17 juni 2016
De ambtelijke top moet niet alleen de juiste toon aanslaan, maar zich ook tonen concludeert dr. Leonie Heres.

Pagina's

RSS

Agenda

14
sep
14 september 2016 14:30 - 15:30
Mieke de Droog verdedigt haar dissertatie over visueel beperkten in Aruba: Zelfbeschikking, identiteit en respect in het alledaagse leven.
14
sep
14 september 2016 16:15 - 17:00
Prof. dr. Wieger Bakker spreekt zijn oratie uit met de titel ‘Opleiden voor de open samenleving.'
16
sep
16 september 2016 10:30 - 11:30
Maikel Waardenburg verdedigt zijn dissertatie Over instrumentalisering van de sportvereniging - en andere civil society-organisaties.
19
sep
19 september 2016 14:30 - 15:30
Ali Rehman verdedigt zijn proefschrift over internal branding op universiteiten en in de publieke sector.
8
okt
8 oktober 2016 09:30 - 15:30
Tijdens het Master's Event van de Universiteit Utrecht geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting.

Pagina's

RSS

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap