Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De leidende vraag daarbij is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren.

Ons academisch onderzoek staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De nadruk ligt op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We kijken in het bijzonder naar publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, en naar particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richten we ons op gemotiveerde mensen met uiteenlopende achtergronden die betekenisvol willen zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan publieke waarde. Zowel de bachelor- en de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) als het onderwijs voor professionals zijn kleinschalig, intensief en interactief van karakter.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

We bieden hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. Maatschappelijk betrokken, praktisch toepasbaar en zeer toegankelijk.

Nieuws

De waardenvolle club
1 december 2016
Volgens het promotieonderzoek van Frank van Eekeren is het tijd voor een nieuw ideaaltype voetbalorganisatie: de Waardenvolle club.
Jan-Willem van der Roest
10 november 2016
De Boymansprijs 2016 voor de beste dissertatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie is toegekend aan Jan-Willem van der Roest.
24 oktober 2016
28 studenten gaan onderzoek doen naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken die nu spelen in Suriname.
Ondertekening Memorandum of Understanding met de Universiteit van Tsukuba in Japan
21 oktober 2016
Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van sport tussen de Universiteit Utrecht en de Japanse Universiteit van Tsukuba
Oratie Wieger Bakker
29 september 2016
Op woensdag 14 september hield prof. dr. Wieger Bakker zijn oratie ‘Opleiden voor de open samenleving.’

Pagina's

RSS

Agenda

12
dec
12 december 2016 16:15 - 17:00
Op 12 december spreekt prof. dr. Marijk van der Wende haar oratie uit bij de aanvaarding van haar positie als hoogleraar.
16
dec
16 december 2016 16:15 - 17:15
Op 16 december 2016 om 16.15 uur verdedigt Frank van Eekeren zijn proefschrift ‘De waardenvolle club’.
1
feb
1 februari 2017
Tijdens het Master's Event van de Universiteit Utrecht geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting.
21
feb
21 februari 2017 18:00 - 21:00
Op 21 februari 2017 organiseert het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) een voorlichtingsavond voor professionals.
RSS

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap