Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Leidende vraag is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren. Dit wordt onderzocht via een nadruk op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. Nadruk ligt op publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, alsmede particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties, culturele instellingen en dienstverlenende bedrijven.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richt USBO zich op gemotiveerde mensen, jong en oud, met uiteenlopende achtergronden. Studenten die vanuit academische kennis over besturen en organiseren van publieke vraagstukken betekenisvol willen zijn in het zoeken naar oplossingen voor publieke problemen en het bijdragen aan publieke waarde. Het onderwijs in de bachelor- en masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) is kleinschalig, intensief en interactief. Naast het verwerven van vakinhoudelijke kennis legt de opleiding B&O een sterk accent op het aanleren van sociale, professionele en academische vaardigheden. In de Executive- en Masteropleidingen voor professionals (EMP) verbinden we de praktijkervaring van de deelnemers met academische expertise. Voor professionals in de praktijk verzorgen we daarnaast maatwerktrajecten en coaching.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

Kenmerkend voor de aanpak van USBO is een combinatie van bestuurs- en organisatiewetenschappelijke inzichten, maatschappelijke betrokkenheid, praktische toepasbaarheid en grote toegankelijkheid. In onderzoek en onderwijs worden de specifieke kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap verknoopt met sectoren, zoals onderwijs, zorg, overheid, internationale gouvernementele organisaties, veiligheid, financiële dienstverlening, sport en cultuur. Op deze gebieden verzorgen wij vanuit USBO Advies hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners, zoals ministeries, gemeenten, profit en non-profit organisaties.

Hoge waardering onderwijs en onderzoek

De opleiding B&O wordt door de eigen studenten, maar ook door hoogleraren en hoofddocenten van elders, structureel zeer hoog gewaardeerd in de enquêtes over het Hoger Onderwijs. Sinds 2014 heeft de opleiding het NVAO bijzondere Kenmerk Kleinschalig en Intensief. Ook het academisch onderzoek staat nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven. In 2014 oordeelde een internationale visitatiecommissie dat het USBO-onderzoek over de hele linie zeer goed tot excellent is.

Nieuws

Annetje Ottow
19 mei 2016
Annetje Ottow is door DNB en de AFM benoemd om een externe evaluatiecommissie op het gebied van bestuurstoezicht te leiden.
Margo Trappenburg
3 mei 2016
Margo Trappenburg wijst in oratie op risico deprofessionalisering in maatschappelijke hulpverlening
Start Tour de France Utrecht 2015
12 april 2016
In het rapport 'Integrity & sport events' is de stand van zaken rond integriteit en sportevenementen in Europa opgemaakt.
Doe het zelf
6 april 2016
Vanaf 10 mei vertonen we op vier avonden boeiende films met prikkelende wetenschappelijke inleidingen over 'burgers aan het roer'.
G1000 en andere burgertoppen
31 maart 2016
Het onderzoek naar ervaringen met burgertoppen bevat ook suggesties over het vergroten van betekenis en impact.

Pagina's

RSS

Agenda

7
jun
7 juni 2016 19:00 - 21:30
De film The Edukators, met een inleiding van Ank Michels. In het kader van de filmreeks Science & Fiction: Doe het zelf!
14
jun
14 juni 2016 16:00 - 18:00
Prof. dr. Marijk van der Wende geeft op 14 mei 2016 een lezing over de impact van wereldwijde ontwikkelingen op hoger onderwijs.
21
jun
21 juni 2016 19:00 - 22:00
De film The Insider, met een inleiding van Judith van Erp. In het kader van de filmreeks Science & Fiction: Doe het zelf!
30
jun
30 juni 2016 09:00 - 17:00
De TU Eindhoven, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vieren op 30 juni de strategische alliantie tussen de kennisinstellingen met een conferentie.
22 - 26
aug
22 augustus 2016 09:00 - 26 augustus 2016 17:00
De departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Rechtsgeleerdheid zijn gastheer van de jaarlijkse EGPA conferentie in 2016.

Pagina's

RSS

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap