Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

REBO Bestuur enOrganisatie fill

Publieke vraagstukken, publieke waarde

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Leidende vraag is hoe publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak met actuele maatschappelijke vraagstukken omgaan, hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarde leveren. Dit wordt onderzocht via een nadruk op de kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. Nadruk ligt op publieke organisaties als de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, leger, de rechterlijke macht, alsmede particuliere organisaties met een publieke taak, zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties, culturele instellingen en dienstverlenende bedrijven.

Kleinschalig en interactief onderwijs, ook voor professionals

In het onderwijs richt USBO zich op gemotiveerde mensen, jong en oud, met uiteenlopende achtergronden. Studenten die vanuit academische kennis over besturen en organiseren van publieke vraagstukken betekenisvol willen zijn in het zoeken naar oplossingen voor publieke problemen en het bijdragen aan publieke waarde. Het onderwijs in de bachelor- en masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) is kleinschalig, intensief en interactief. Naast het verwerven van vakinhoudelijke kennis legt de opleiding B&O een sterk accent op het aanleren van sociale, professionele en academische vaardigheden. In de Executive- en Masteropleidingen voor professionals (EMP) verbinden we de praktijkervaring van de deelnemers met academische expertise. Voor professionals in de praktijk verzorgen we daarnaast maatwerktrajecten en coaching.

Betrokken advies, toegepast academisch onderzoek

Kenmerkend voor de aanpak van USBO is een combinatie van bestuurs- en organisatiewetenschappelijke inzichten, maatschappelijke betrokkenheid, praktische toepasbaarheid en grote toegankelijkheid. In onderzoek en onderwijs worden de specifieke kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap verknoopt met sectoren, zoals onderwijs, zorg, overheid, internationale gouvernementele organisaties, veiligheid, financiële dienstverlening, sport en cultuur. Op deze gebieden verzorgen wij vanuit USBO Advies hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners, zoals ministeries, gemeenten, profit en non-profit organisaties.

Hoge waardering onderwijs en onderzoek

De opleiding B&O wordt door de eigen studenten, maar ook door hoogleraren en hoofddocenten van elders, structureel zeer hoog gewaardeerd in de enquêtes over het Hoger Onderwijs. Sinds 2014 heeft de opleiding het NVAO bijzondere Kenmerk Kleinschalig en Intensief. Ook het academisch onderzoek staat nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven. In 2014 oordeelde een internationale visitatiecommissie dat het USBO-onderzoek over de hele linie zeer goed tot excellent is.

Nieuws

Topsport
23 juni 2016
Maarten van Bottenburg en Bake Dijk (USBO) onderzochten samen met het Mulier Instituut het topsportklimaat in Nederland.
Visit by University of Tsukuba confirms potential of Global Master's programme
21 juni 2016
De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap werkt aan een uniek masterprogramma dat in vijf continenten zal worden aangeboden.
Ethisch leiderschap
17 juni 2016
De ambtelijke top moet niet alleen de juiste toon aanslaan, maar zich ook tonen concludeert dr. Leonie Heres.
Foto Stadskantoor Utrecht: Ramon Mosterd
7 juni 2016
Van 13-16 juni is het internationale ‘Smart Governance’ onderzoeksteam in Utrecht om na te denken over hoe de slimme stad samenwerkt met betrokken burgers.
Evaluatie contraterrorismes
31 mei 2016
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht evalueerden het Nederlandse contraterrorismebeleid tussen 2011 en 2015.

Pagina's

RSS

Agenda

29
jun
29 juni 2016 10:30 - 11:30
Promotieonderzoek van Ruud Duvekot naar de zingeving, vorm en inhoud van leven lang leren.
30
jun
30 juni 2016 09:00 - 17:00
De TU Eindhoven, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vieren op 30 juni de strategische alliantie tussen de kennisinstellingen met een conferentie.
4
jul
4 juli 2016 10:30 - 11:30
Frank Jacobs verdedigt zijn dissertatie Addressing and navigating the social domain in sport: Coaches and physical education teachers.
22 - 26
aug
22 augustus 2016 09:00 - 26 augustus 2016 17:00
De departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Rechtsgeleerdheid zijn gastheer van de jaarlijkse EGPA conferentie in 2016.
8
okt
8 oktober 2016 09:30 - 15:30
Tijdens het Master's Event van de Universiteit Utrecht geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting.

Pagina's

RSS

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap