Projects
Project
One plus one is more than two: What lies beneath the foreign language learning advantage of child bilinguals? 01.09.2023 to 31.08.2028
General project description

Bilingual pupils often perform better in English and other foreign languages compared to their monolingual peers. This holds for typically-developing children and pupils with developmental language disorder (DLD). But the underlying causes of the bilingual advantages are possibly different for children with and without DLD. In this project, we aim to discover why bilingualism offers benefits in foreign language learning. To this end, learners’ progress in English is studied in relation to the development of their cognitive skills, motivation and proficiency in the school language (Dutch) and the home language (Turkish or Polish). 

Role
Researcher
Funding
NWO grant
External project members
  • Prof. dr. Johanne Paradis (University of Alberta)
Project
Professionele ontwikkeling door vakdidactische innovatie (ProVi) - Een studie onder (toekomstige) docenten Duits 01.09.2023 to 31.08.2028
General project description

Hoe kan het ontwikkelen van vakdidactische innovaties bijdragen aan de duurzame professionele ontwikkeling van (toekomstige) docenten Duits?

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om zicht te krijgen op factoren die invloed hebben op de professionele ontwikkeling tot vakdocent:

(1)    Wat is het beoogde en feitelijke handelingsrepertoire van de deelnemende (toekomstige) docenten m.b.t. de didactiek van vrij lezen?
(2)    Hoe nemen startende docenten mvt hun professionele vakdidactische ontwikkeling waar? Hoe nemen (aankomende/ervaren) docenten Duits hun vakdidactische mogelijkheden in de praktijk waar?
(3)    Wat is het feitelijke handelingsrepertoire van de (toekomstige/startende/ervaren) docenten Duits?
(4)    Welke rol speelt de deelname en/of het uitvoeren van vakdidactische onderwijsinnovatie voor de professionele ontwikkeling van docenten Duits?
(5)    Hoe kan collegiale samenwerking tussen aankomende, startende en ervaren docenten Duits en opleidingsinstituten worden vormgegeven om duurzame innovatieve expertiseontwikkeling te bevorderen?

Role
Researcher
Funding
Other grant (government funding)
Project
The integration of speaking skills and literature in foreign language education 01.09.2022 to 01.09.2027
General project description

In foreign language education, students must become communicatively proficient in another language. How can literature education contribute to this? This question forms the starting point of this study. This study explores how the integration of literature and speaking skills can help students become language-aware and adaptive speakers. After identifying existing practices and needs, a literature pedagogy for foreign language teaching is developed. The effect of this pedagogy will be tested in the upper grades of HAVO and VWO. This will result in validated teaching materials and proposals for improving educational practice.

Role
Researcher
Funding
NWO grant Doctoral Grant for Teachers
Project
Getting to the CoRe: A Communicative Receptive approach to language learning and mutual understanding in multilingual academic contexts
General project description

The language barrier in Dutch can hold internationals back from participation in meetings of participatory bodies when Dutch is the main language of administration in the Netherlands. Receptive multilingualism might offer solutions for diverse language situations, as many internationals do not need to develop advanced proficiency in productive (spoken and written) Dutch to communicate effectively. They can develop receptive proficiency in Dutch and use their productive proficiency in English. This study aims to explore to what extent a receptive approach in foreign language use can improve the communicative effectiveness in receptive multilingual settings to create a more inclusive international environment.

Role
Researcher
Funding
NWO grant
Completed Projects
Project
CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans 01.09.2017 to 31.08.2021
General project description

Heeft een CLIL-benadering in de literatuurlessen bij het vak Spaans een verhogend effect op de taalvaardigheid en de interculturele competenties van de leerlingen? CLIL (content and language integrated learning) is een didactiek die veelal wordt toegepast bij tweetalig onderwijs; een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt om ‘content’ te leren terwijl tegelijkertijd de nieuwe taal wordt geleerd door de ‘content’.

Role
Researcher
Funding
Other grant (government funding) Dudoc-Alfa
External project members
  • Esther Schat
Project
Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen 01.09.2014 to 31.08.2018
General project description

Welke leeropbrengsten voor literaire competenties en leesvaardigheid zijn er te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten? Hoe zien inhoud, vormgeving en waardering van het huidige lees- en literatuuronderwijs Duits in de onderbouw eruit? Met welke didactische aanpak kan de literaire competentie het beste worden aangeleerd?

Role
Researcher
Funding
Other grant (government funding) Dudoc-Alfa
External project members
  • Elisabeth Lehrner-te Lindert