Prof. dr. Rick de Graaff

Prof. dr. Rick de Graaff

Professor
Humanities
Linguistics
+31 30 253 3083
r.degraaff@uu.nl
Projects
Project
One plus one is more than two: What lies beneath the foreign language learning advantage of child bilinguals? 01.09.2023 to 31.08.2028
General project description

Bilingual pupils often perform better in English and other foreign languages compared to their monolingual peers. This holds for typically-developing children and pupils with developmental language disorder (DLD). But the underlying causes of the bilingual advantages are possibly different for children with and without DLD. In this project, we aim to discover why bilingualism offers benefits in foreign language learning. To this end, learners’ progress in English is studied in relation to the development of their cognitive skills, motivation and proficiency in the school language (Dutch) and the home language (Turkish or Polish). 

Role
Researcher
Funding
NWO grant
External project members
  • Prof. dr. Johanne Paradis (University of Alberta)
Completed Projects
Project
CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans 01.09.2017 to 31.08.2021
General project description

Heeft een CLIL-benadering in de literatuurlessen bij het vak Spaans een verhogend effect op de taalvaardigheid en de interculturele competenties van de leerlingen? CLIL (content and language integrated learning) is een didactiek die veelal wordt toegepast bij tweetalig onderwijs; een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt om ‘content’ te leren terwijl tegelijkertijd de nieuwe taal wordt geleerd door de ‘content’.

Role
Researcher
Funding
Other grant (government funding) Dudoc-Alfa
External project members
  • Esther Schat
Project
Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen 01.09.2014 to 31.08.2018
General project description

Welke leeropbrengsten voor literaire competenties en leesvaardigheid zijn er te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten? Hoe zien inhoud, vormgeving en waardering van het huidige lees- en literatuuronderwijs Duits in de onderbouw eruit? Met welke didactische aanpak kan de literaire competentie het beste worden aangeleerd?

Role
Researcher
Funding
Other grant (government funding) Dudoc-Alfa
External project members
  • Elisabeth Lehrner-te Lindert