Projecten
Project
Één plus één is meer dan twee: Waarom hebben tweetalige kinderen een voorsprong bij het leren van vreemde talen op school? 01-09-2023 tot 31-08-2028
Algemene projectbeschrijving

Tweetalige leerlingen presteren vaak beter in het Engels en andere vreemde talen dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Dit geldt voor kinderen met een normale taalontwikkeling én voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Maar de onderliggende oorzaken van deze voorsprong zijn bij kinderen met TOS mogelijk anders dan bij kinderen met een normale taalontwikkeling. In dit project proberen we te ontrafelen waarom tweetaligheid een voorsprong biedt bij het leren van vreemde talen. Daartoe wordt de ontwikkeling van Engelse taalvaardigheid van leerlingen bestudeerd in relatie tot hun cognitieve vaardigheden, motivatie en beheersing van de schooltaal (Nederlands) en de thuistaal (Turks of Pools). 

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Prof. dr. Johanne Paradis (University of Alberta)
Project
Sprekend literatuuronderwijs. De integratie van mondelinge taalvaardigheid en literatuur in het vreemdetalenonderwijs 01-09-2022 tot 01-09-2027
Algemene projectbeschrijving

In hoeverre kan een communicatieve benadering van literatuuronderwijs bijdragen aan de mondelinge taalvaardigheid van havo/vwo-leerlingen in het vreemdetalenonderwijs?

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO Promotiebeurs voor leraren
Project
Getting to the CoRe: A Communicative Receptive approach to language learning and mutual understanding in multilingual academic contexts
Algemene projectbeschrijving

The language barrier in Dutch can hold internationals back from participation in meetings of participatory bodies when Dutch is the main language of administration in the Netherlands. Receptive multilingualism might offer solutions for diverse language situations, as many internationals do not need to develop advanced proficiency in productive (spoken and written) Dutch to communicate effectively. They can develop receptive proficiency in Dutch and use their productive proficiency in English. This study aims to explore to what extent a receptive approach in foreign language use can improve the communicative effectiveness in receptive multilingual settings to create a more inclusive international environment.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Afgesloten projecten
Project
CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans 01-09-2017 tot 31-08-2021
Algemene projectbeschrijving

Heeft een CLIL-benadering in de literatuurlessen bij het vak Spaans een verhogend effect op de taalvaardigheid en de interculturele competenties van de leerlingen? CLIL (content and language integrated learning) is een didactiek die veelal wordt toegepast bij tweetalig onderwijs; een andere taal dan de moedertaal wordt gebruikt om ‘content’ te leren terwijl tegelijkertijd de nieuwe taal wordt geleerd door de ‘content’.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - overig Dudoc-Alfa
Overige projectleden
  • Esther Schat
Project
Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen 01-09-2014 tot 31-08-2018
Algemene projectbeschrijving

Welke leeropbrengsten voor literaire competenties en leesvaardigheid zijn er te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten? Hoe zien inhoud, vormgeving en waardering van het huidige lees- en literatuuronderwijs Duits in de onderbouw eruit? Met welke didactische aanpak kan de literaire competentie het beste worden aangeleerd?

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - overig Dudoc-Alfa
Overige projectleden
  • Elisabeth Lehrner-te Lindert