Prof. dr. Joop Schippers

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
Kamer T.1.13
3584 EC Utrecht

Prof. dr. Joop Schippers

Hoogleraar
Sectie Applied Economics
030 253 7116
j.j.schippers@uu.nl

De markt voor persoonlijke dienstverlening (onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van huishoudelijke hulpen, in opdracht van Instituut GAK)

Projecten
Project
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation 01-06-2011
Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom
Afgesloten projecten
Project
De markt voor persoonlijke dienstverlening 01-11-2021 tot 01-11-2023
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van huishoudelijke hulpen, in opdracht van Instituut GAK

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
3e geldstroom - overig Stichting Instituut GAK
Project
Onderzoeksprogramma juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986 16-02-2015 tot 11-02-2019
Algemene projectbeschrijving

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986

Onderzoek naar de ontwikkelingen in de WW en verwante regelgeving en de effecten daarvan

De Werkloosheidswet en daarop gebaseerde regelingen zijn sinds de aanname ervan in 1986 veelvuldig veranderd. Daarmee werd beoogd om, afhankelijk van de situatie, o.a. de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken, de uitstroom te bevorderen, het aannemen van werk te bevorderen, of de werking van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.Voor deze wijzigingen kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, waaronder wijziging van de duur en hoogte van de uitkeringen, verhoging van de toegangsdrempels of uitkeringsvoorwaarden en verscherping van de straffen. In dit onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten precies voor welk doel zijn gekozen en welke effecten die instrumenten hebben gehad. Zijn de doelstellingen bereikt? En zijn er wellicht neveneffecten, bijvoorbeeld die de doelstellingen tegengewerkt hebben?

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Stichting Instituut GAK
Project
Self-employed without personnel: between freedom and insecurity 01-09-2013 tot 01-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Recent decades show an increase in the number and share of self-employed without personnel in several European countries. This research project aims to provide evidence based insights with respect to the advantages and risks of the growth of the number of self-employed in Germany and The Netherlands.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig
Overige projectleden
  • Dr. Karin Schulze Buschoff
Project
Activating Senior Potential in Ageing Europe [ASPA] 01-02-2008 tot 01-07-2011
Algemene projectbeschrijving

The ageing of society and the workforce is one of the dominant developments in modern European societies. This development faces society with the challenge how to use the senior potential, both inside and outside the labour market. According to European governments and scientific experts labour markets are in need of higher participation rates, both of women and of older workers. The civil society may also need these ‘younger’ elderly as more women are participating in the labour market, have less time for care and volunteer work, while the share in the population of ‘older’ elderly who need care is increasing. From another perspective the growing share of older people puts up the challenge to safeguard the social inclusion of all of these people, even though they may be low educated and worn out after a life of hard work.

This project examined the forces and mechanisms behind employers’, civil society organisations’ and governments’ behaviour and the resulting societal arrangements. To that aim it used large-scale surveys for the analyses of employers’ behaviour, and desk research and interviews to map government behaviour. Statistical and focus group analyses were used to get insight in the participation and activity rates of people from 50 to 70. Next, the project identified good practices at the company level, at the level of the civil society and at the level of (national or local) government policies that contribute to continuous investment in knowledge and skills throughout the life course, resulting in high activity rates for people between 50 and 70.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - EU Funding Scheme: FP7 SSH-CT-2008, GA 216289 [ASPA]
Overige projectleden
  • Prof. dr. Kène Henkens
  • Prof. dr. Harry van Dalen
  • Prof. dr. Dominique Anxo
  • Prof. dr. Frerich Frerichs
  • Prof. dr. Anne-Marie Guillemard
  • Prof. dr. Robert Lindley
  • Prof. dr. Per Jensen
  • dr. Giovanni Lamura
  • dr. Jolanta Perek-Bialas