Prof. dr. Joop Schippers

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
Kamer T.1.13
3584 EC Utrecht

Prof. dr. Joop Schippers

Hoogleraar
Sectie Applied Economics
030 253 7116
j.j.schippers@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

 • Adviseur | in de rang van lector, Kenniscentrum Business Innovatie | Hogeschool Rotterdam | Bezoldigd (Persoonlijk)
 • Lid | redactieraad | Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken | Onbezoldigd
 • Voorzitter | Monitorcommissie | Stichting Talent naar de Top | Onbezoldigd
 • Affiliated researcher | NIDI/KNAW | Onbezoldigd
 • Voorzitter | Project Onderwijs-Arbeidsmarkt | NRO | Bezoldigd (Persoonlijk)
 • Lid | (vanaf 2024 voorzitter) | NSVP | Bezoldigd (Persoonlijk)
 • Lid | Raad van Advies | LOVER | Onbezoldigd
 • Lid | Programmacommissie voor het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen | ZonMw | Onbezoldigd
 • Voorzitter | Stichting Meanderhuis | Onbezoldigd
 • Voorzitter | Programmacommissie (beroeps)onderwijs-arbeidsmarkt (PCbOA) | NRO | Onbezoldigd
 • Lid | SER-commissie Topvrouwen | SER | Onbezoldigd