Prof. dr. Joop Schippers

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
Kamer T.1.13
3584 EC Utrecht

Prof. dr. Joop Schippers

Hoogleraar
Sectie Applied Economics
030 253 7116
j.j.schippers@uu.nl

Door een aantal beperkingen in Pure bevat de lijst voor de jaren 2014 en eerder onder het kopje 'popular publications' een reeks vermeldingen van dag- en andere bladen met artikelen (mede) gebaseerd op interviews waaraan ik meewerkte, maar zijn - op een enkele uitzondering na - de artikelen niet van mijn hand. De lijst is daarnaast niet en voor 2010 verre van volledig. 

Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Remery, C., Petts, R. J., Schippers, J., & Yerkes, M. A. (2022). Gender and employment: Recalibrating women's position in work, organizations, and society in times of COVID-19. Gender, Work and Organization, 29(6), 1927-1934. https://doi.org/10.1111/gwao.12872

2021

Wetenschappelijke publicaties

Lössbroek, J. J. H., Lancee, B., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2021). Age Discrimination in Hiring Decisions:A Factorial Survey among Managers in Nine European Countries. European Sociological Review, 37(1), 49–66. https://doi.org/10.1093/esr/jcaa030

2020

Wetenschappelijke publicaties

Perek-Bialas, J., Dolberg, P., & Schippers, J. (2020). The labour market is not fit for older workers yet. The role of ageism, tradition and institutional factors. International Journal of Manpower, 41(5), 493-501. https://doi.org/10.1108/IJM-08-2020-556
Senderovich, A., Schippers, J. J., & Reijers, H. A. (2020). Socially-aware business process redesign. In D. Fahland, C. Ghidini, J. Becker, & M. Dumas (Eds.), Business Process Management - 18th International Conference, BPM 2020, Proceedings (pp. 75-92). (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); Vol. 12168 LNCS). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58666-9_5

Vakpublicaties

Rouvroye, L., Dalen, H. P. V., Henkens, C. J. I. M., & Schippers, J. (2020). Werkgevers over flexibele contracten voor jonge werkenden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(4), 452-472.
Schippers, J. (2020). Kansen en bedreigingen voor jongeren op de arbeidsmarkt van (over)morgen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(4), 431-442.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J., & Conen, W. S. (2019). Between freedom and insecurity: future challenges. In W. Conen, & J. Schippers (Eds.), Self-Employment as precarious Work. A European Perspective (pp. 260-270). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115032.00022
Schippers, J. J. (2019). Labour market flexibility, self-employment and precariousness. In J. Schippers, & W. Conen (Eds.), Self-Employment as Precarious Work. A European Perspective (pp. 23-39). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115032.00008
Lössbroek, J. J. H., Schippers, J. J., Lancee, B., & Szucs, S. (2019). Which older workers participate in which personnel policies? In T. Van der Lippe, & Z. Lippényi (Eds.), Investments in a sustainable workforce in Europe (1st ed., pp. 98-111). Routlege. https://doi.org/10.4324/9781351105323-6
Schippers, J. J. (2019). Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen: NSvP/NIAS-white paper. NSVP.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390887/JoopSchippers_Whitepaper_NSvP2019_LR.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., & Conen, W. S. (2019). Self-employment: between freedom and insecurity. In J. Schippers, & W. Conen (Eds.), Self-Employment as Precarious Work. A European Perspective (pp. 1-21). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115032.00006
Schippers, J. J., & Conen, W. S. (Ed.) (2019). Self-Employment as Precarious Work. A European Perspective. Edward Elgar Publishing.
Bloemen-Bekx, M., Voordeckers, W., Remery, C., & Schippers, J. (2019). Following in parental footsteps? The influence of gender and learning experiences on entrepreneurial intentions. International Small Business Journal, 37(6), 642-663. https://doi.org/10.1177/0266242619838936
Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2019). Work-Family Conflict in the European Union: The Impact of Organizational and Public Facilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(22), 1-19. [4419]. https://doi.org/10.3390/ijerph16224419
Lössbroek, J. J. H., Lancee, B., van der Lippe, T., & Schippers, J. (2019). Understanding old-age adaptation policies in Europe: the influence of profit, principles and pressures. Ageing and Society, 39(5), 924-950. https://doi.org/10.1017/S0144686X17001295

Vakpublicaties

Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Conen, W. S. (2019). Waarom zijn vrouwen minder vaak zzp'er dan mannen? Demos, 35(6).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390848/Pagina_s_van_demos_35_06.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2019). Langer doorwerken in Nederland. Een succesverhaal met rafelranden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(4), 354-366.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390619/Langer_doorwerken_in_Nederland.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2019). Werkloze ouderen weer aan het werk? Het effect van reserveringsloon en zoekintensiteit. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(1), 6-25.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390841/TA_35_1_2.pdf?sequence=1

2018

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J. (2018). On the need for universities to engage in lifelong learning. In A. Heijnen, & R. van der Vaart (Eds.), Places of engagement. Reflections on Higher Education in 2040 – a Global Approach (pp. 65-68). Amsterdam University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/395946/j.ctvfjd0xs.12.pdf?sequence=1
Thunnissen, M., Schippers, J. J., & Boselie, J. P. P. E. F. (2018). Macro Talent Management in The Netherlands: A Critical Analysis of Growing and Retaining Talent in the Netherlands. In V. Vaiman, P. Sparrow, R. Schuler, & D. G. Collings (Eds.), Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets (pp. 190-205). Taylor & Francis/Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315200200-9
Schippers, J. J., Karpinska, K., & Buers, C. C. E. (2018). Managers' retention decisions regarding young intermediate-level educated employees. International Journal of Manpower, 39(2), 254-268. https://doi.org/10.1108/IJM-05-2016-0114
OUDE MULDERS, JAAP., HENKENS, KÈNE., LIU, YIHAO., SCHIPPERS, JOOP., & WANG, MO. (2018). Managers’ interview invitation decisions about older job applicants: human capital, economic conditions and job demands. Ageing and Society, 38(4), 839-864. https://doi.org/10.1017/S0144686X16001343

Vakpublicaties

van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2018). Veertig jaar emancipatiebeleid: weinig consensus, veel bereikt. Lover.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Oude Mulders, J., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2017). European Top Managers’ Age-Related Workplace Norms and Their Organizations’ Recruitment and Retention Practices Regarding Older Workers. The Gerontologist, 57(5), 857-866. https://doi.org/10.1093/geront/gnw076
Schulze Buschoff, K., Conen, W. S., & Schippers, J. J. (2017). Solo-Selbstständigkeit – eine prekäre Beschäftigungsform? WSI Mitteilungen, 70(1), 54-61.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348923/solo.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2017). Basisinkomen: rechtse wolf in linkse schaapskleren. Demos, 33(3), 7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359443/basisinkomen.pdf?sequence=1
Conen, W. S., & Schippers, J. J. (2017). De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van zzp’ers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 250-268. https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/scripts/shared/artikel_pdf.php?id=TA-33-3-2
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359442/startmotieven.pdf?sequence=1
Huiskes, J., römkens, R., Schippers, J. J., & wiersma, A. (2017). Van privéprobleem tot overheidszorg: Emancipatiebeleid in Nederland. Lecturium.
Schippers, J. J. (2017). Emancipatiebeleid tussen geleefde droom en onvoltooide daad. Tijdschrift voor Genderstudies, 20(2), 141-146. https://doi.org/10.5117/TVGN2017.2.SCHI

2016

Wetenschappelijke publicaties

Principi, A., Schippers, J., Naegele, G., Di Rosa, M., & Lamura, G. (2016). Understanding the link between older volunteers’ resources and motivation to volunteer. Educational Gerontology, 42(2), 144-158. https://doi.org/10.1080/03601277.2015.1083391

Vakpublicaties

Schippers, J. J., Kleinknecht, A., Kok, J., Ligteringen, B., & Van Egmond, A. (2016). Een onvoorwaardelijk basisinkomen of een basisbaan? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32(4), 360-376.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346921/1.pdf?sequence=1
Conen, W. S., Schippers, J. J., & Schulze Buschoff, K. (2016). Soloselbstständigkeit: Zwischen Freiheit und Unsicherheit. Ein deutsch-niederländischer Vergleich. Hans-Böckler-Stiftung. http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_wp_206.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/345101/Vergleich.pdf?sequence=1
Conen, W. S., Schippers, J. J., & Schulze Buschoff, K. (2016). Self-employed without personnel. Between freedom and insecurity. Hans-Böckler-Stiftung.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/345100/PERSONNEL.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2016). Werken is heel het leven niet! Over de rol van werk in de modern samenleving. Kerk en theologie, 67(4), 314-331.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (Author). (2016). VUT regeling heeft miljarden gekost. Web publication/site, Nu.nl. http://www.nu.nl/werk-en-prive/4239874/vut-regeling-heeft-miljarden-gekost.html

2015

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J., Karpinska, K., & Henkens, C. J. I. M. (2015). Training opportunities for older workers in the Netherlands: a vignette study. Research in Social Stratification and Mobility, 41, 105-114. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2015.03.002
Schippers, J. J., Fleischmann, M., & Koster, F. (2015). Nothing ventured, nothing gained. How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. The International Journal of Human Resource Management, 26(22), 2908-2925. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1004100
Oude Mulders, J., Henkens, K., & Schippers, J. (2015). Organizations' Ways of Employing Early Retirees: The Role of Age-Based HR Policies. The Gerontologist, 55(3), 374-83. https://doi.org/10.1093/geront/gnt114
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321035/Organizations_ways_of_employing_early_retirees_postprint.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

van Dalen, H., Henkens, K., Conen, W. S., & Schippers, J. J. (2015). Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. Economisch Statistische Berichten, 100(4715), 468-470.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/367840/dalen.pdf?sequence=1
Conen, W. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2015). Arbeidskosten en productiviteit van oudere werknemers: De visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3), 235-255. https://doi.org/10.5553/TvA/016922162015031003002
Schippers, J., van der Lippe, A. G., De Moor, T., Boselie, J. P. P. E. F., Pennings, F., & Taris, A. W. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. (Bright Minds, Better Future). Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354845/_PUB_Op_weg_naar_een_duurzame_arbeidsmarkt.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Schippers, J. J. (Author). (2015). Labbekakken? Mensen zitten klem in de bijstand. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. http://www.socialevraagstukken.nl/klem-in-de-bijstand/
Schippers, J. J. (Author). (2015). Je kunt niet iedereen magazijnbediende of portier maken. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. http://www.socialevraagstukken.nl/je-kunt-niet-iedereen-magazijnbediende-of-portier-maken/
Schippers, J. J. (Author). (2015). Duurzame arbeidsmarkt vergt grote veranderingen, bij instituties en in gedrag. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. http://www.socialevraagstukken.nl/duurzame-arbeidsmarkt-vergt-grote-veranderingen-bij-instituties-en-in-gedrag/
Boselie, J. P. P. E. F., & Schippers, J. J. (2015). Duurzame arbeidsdeelname vergt institutionele heroriëntatie. Paper presented at Blik op wetenschap, Utrecht, Netherlands.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J. (2014). De robots zijn welkom, mits …. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30(4), 350-352. https://doi.org/10.5117/2014.030.004.350
Schippers, J. (2014). Horizontale transities als loopbaanperspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30(1), 69-71. https://doi.org/10.5553/TvA/016922162014030001007
Oude Mulders, J., Henkens, K., & Schippers, J. (2014). Met pensioen en toch aan het werk – het werkgeversperspectief. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 68(3), 43-56.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/302311/MO2014_03_03.pdf?sequence=1
Schippers, J. (2014). Organisations’ age management of older volunteers: pointing to the future. In A. Principe, P. H. Jensen, & G. Lamura (Eds.), Active Ageing – Voluntary work of older people in Europe (pp. 297-312). Polity Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggjk6v.19
Schippers, J. (2014). Gender role conflict. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (pp. 2461-2464). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_1141
Schippers, J., & Conen, W. (2014). Older volunteers in the Netherlands: new challenges to an old tradition. In A. Principi, P. Jensen, & G. Lamura (Eds.), Active ageing. Voluntary work by older people in Europe Policy Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/395942/j.ctt1ggjk6v.16.pdf?sequence=1
Oude Mulders, J., vam Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. (2014). How likely are employers to rehire older workers after mandatory retirement? A vignette study among managers. De Economist, 162(4), 415-431. https://doi.org/10.1007/s10645-014-9234-8
Conen, W., Henkens, K., & Schippers, J. (2014). Ageing Organisations and the Extension of Working Lives: A Case Study Approach. Journal of Social Policy, 43(4), 773-792. https://doi.org/10.1017/S0047279414000336

Vakpublicaties

Schippers, J. (2014). De inclusieve arbeidsmarkt is een win-win-situatie. In Ontmoet de toekomst (pp. 16-19). ABU.nl.

Populariserende publicaties

Schippers, J. (2014). Baas betaalt invriezen van eicellen. De Volkskrant.
Schippers, J. (2014). Werkgevers: ook WW voor zzp'ers. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2014). Mbo-banen zijn niet zo maar te scheppen. AD-UN.
Schippers, J. J. (2014). Eén op de drie in 2020 flexwerker. Nederlands Dagblad.
Schippers, J. J. (2014). Jeugdwerkloosheid: niets doen is ook zo wat. Volkskrant.
Schippers, J. J. (2014). De X-factor van de succesvolle vijftigplusser. Elsevier.
Schippers, J. J., & van der Lippe, T. (2014). Het gaat goed met Nederlandse vrouwen (maar nog beter met mannen). De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2014). Jongerenvakbond wil strengere regels tegen uitbuiting stagiairs. De Stentor.
Schippers, J. J. (2014). Middenklasse brokkelt af. Trouw.
Schippers, J. J. (2014). Alcoholverbod 16-jarigen lost niets op. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2014). Pensioen in deeltijd slaat maar niet aan. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2014). Stel dat hij een vrouw is. Dan verdient hij 18,5 procent minder. NRC NEXT.
Schippers, J. J. (2014). Natuurlijk is er een verschil. NRC NEXT.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (Author). (2014). De inclusieve arbeidsmarkt is een win-win-situatie. Web publication/site, ABU.nl. http://www.abu.nl/website/themas/de-toekomst-van-flexibiliteit/essay-joop-schippers-de-inclusieve-arbeidsmarkt-is-een-win-win-situatie
Schippers, J. J. (Author). (2014). Stelling: de 3 daagse werkweek komt eraan. Web publication/site, Intermediair.nl. http://www.intermediair.nl/carriere/salaris/arbeidsvoorwaarden/Stelling-De-3-daagse-werkweek-komt-eraan

2013

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J. (2013). Ouderen: tussen wal en schip. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29(4), 411-413. https://doi.org/10.5117/2013.029.004.411
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396027/TA_29_4_411.pdf?sequence=1
Schippers, J., Fleischmann, M., Koster, F., & Dykstra, P. (2013). Hello pension, goodbye tension? The impact of work and institutions on older workers’ labor market pariticipation in Europe. International Journal of Ageing and Later Life, 8(2), 33-67. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.13215
Perek-Bialas, J., & Schippers, J. J. (2013). Economic gerontology: older people as consumers and workers. In K. Komp, & M. Aartsen (Eds.), Old Age in Europe. A Textbook of Gerontology (pp. 79-96). (SpringerBriefs in Aging). Springer Population Studies.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396041/Perek_Bialas_Schippers2013_Chapter_EconomicGerontologyOlderPeople.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Dykstra, P. A., Fokkema, T., & Münderlein, M. (2013). Participatiebevordering: werken aan draagvlak voor de scoaile zekerheid. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 40(3), 296-323. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/benm/2013/3/benm_1389-0069_2013_040_003_006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396024/ParticipatiebevorderingBMauteursversie.pdf?sequence=1
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2013). Veel geluk is geen toeval. Liber Amicorum Jacques Siegers. Tjalling C. Koopmans Institute.
Karpinska, K., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2013). Hiring retirees: impact of age norms and stereotypes. Journal of Managerial Psychology, 28(7/8). https://doi.org/10.1108/JMP-07-2013-0223
van Doorne-Huiskes, A., Conen, W. S., & Schippers, J. J. (2013). Beroepsdeelname van ouderen. Een vergelijking tussen Europese landen. Tijdschrift voor Genderstudies, 2, 27-41. https://doi.org/10.5117/TVGEND2013.2.DOOR
Rijken, M., Spreeuwenberg, P., Schippers, J. J., & Groenewegen, P. P. (2013). The importance of illness duration, age at diagnosis and the year of diagnosis for labour participation chances of people with chronic illness: Results of a nationwide panel-study in the Netherlands. BMC Health Services Research, 13, [803]. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-803
Principi, A., Warburton, J., Schippers, J. J., & Di Rosa, M. (2013). The role of work status on European older volunteers’ motivation. Research on Aging, 35(6), 710-735. https://doi.org/10.1177/0164027512460693

Populariserende publicaties

Schippers, J. J. (2013). Werknemer wil salaris inleveren voor behoud baan. Nederlands Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Wel lichtpuntjes in de economie, geen banen. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Bestaat zo'n man als die van Annechien wel echt. AD/Rotterdams Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Nog zeker twee jaar wachten op banengroei; vijf vragen over de werkloosheid. NRC Handelsblad.
Schippers, J. J. (2013). Strijders tegen het mainstream-denken. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Economen steunen lagere inleg pensioen. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Hoogleraar kunt u dit even duiden? NRC NEXT.
Schippers, J. J. (2013). Werklozen, wat moet je ermee? SPITS.
Schippers, J. J. (2013). De meest ijdele en bescheiden economen van Nederland. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Alleen impuls in economie kan werkloosheid beperken'; Economen missen investeringsbeleid in sociaal akkoord. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Extra banen komen uit 'kristallen bol. Trouw.
Schippers, J. J. (2013). Geen nieuwe vut, geen groots banenplan. Trouw.
Schippers, J. J. (2013). En nu leert de 55-plusser netwerken! Trouw-deverdieping.
Schippers, J. J. (2013). Verbetering? Bagger, Heerts, bagger! De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Nooit meer mariakaakjes. NRC NEXT.
Schippers, J. J. (2013). Via uitzendbureau snel de WW uit, maar er ook snel weer in. De Volkskrant.
van Marrewijk, C., & Schippers, J. J. (2013). Economen hebben maar weinig vertrouwen in nieuw woonakkoord. NRC Handelsblad.
Schippers, J. J. (2013). Pechtold: met dit sociaal akkoord is het regeerakkoord van tafel. Trouw.
Schippers, J. J. (2013). Economen: 3 procent loslaten. De Volkskrant.
Schippers, J. J., & Plantenga, J. (2013). Wie vrouw is, staat op achterstand. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Waar blijven toch al die banen? SPITS.
Schippers, J. J. (2013). Flexwerk, wen er maar vast aan. De Telegraaf.
Schippers, J. J. (2013). Illegaal werken tegen dumptarieven. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Je moet van deur tot deur bij bedrijven langs. Trouw, 14-14.
Schippers, J. J. (2013). VNG: vroegpensioen kan helpen. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). Een op de drie is bereid tot loonoffer. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2013). VNG wil gemeenten helpen met vroegpensioen voor ambtenaren boven de 60. Nederlands Dagblad.
Schippers, J. J. (2013). Werkloosheid zal nog verder stijgen. Metro, 5-5.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (Author). (2013). Onmacht, onwil, onkunde op Prinsjesdag. Web publication/site http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/16/onmacht-onwil-onkunde-op-prinsjesdag/
Schippers, J. J. (Author). (2013). Het sociaal akkoord: een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Web publication/site http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/05/01/het-sociaal-akkoord-een-eerste-stap-maar-we-zijn-er-nog-lang-niet/
Schippers, J. J. (Author). (2013). Zou de krapte ooit nog komen?. Web publication/site http://bgmagazine.nl/
Buers, C. C. E., Karpinska, K., Schippers, J., & Boselie, P. (2013). Managers' verdict:contract renewal of young semi-skilled workers. Paper. Paper presented at Nederlandse Arbeidsmarktdag, Den Haag.
Buers, C. C. E., Karpinska, K., Schippers, J., & Boselie, P. (2013). Managers' verdict:contract renewal of young semi-skilled workers. Paper. Paper presented at PHD consortium Dutch HRM network, Leuven.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Conen, W. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2012). Employers’ attitudes and actions towards the extension of working lives in Europe. International Journal of Manpower, 33(6), 648-665. https://doi.org/10.1108/01437721211261804
Henkens, K., & Schippers, J. J. (2012). Active ageing in Europe: the role of organisations. International Journal of Manpower, 33(6), 604-611. https://doi.org/10.1108/01437721211261840
van Dalen, H., Henkens, K., Conen, W. S., & Schippers, J. J. (2012). Dilemma’s rond langer doorwerken. (NIDI-boek ed.) Amsterdam University Press.

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2012). Employers and sustainable employee participation: a lot to be gained, little to be lost. In K. Brouwer (Ed.), The value of workers in international CSR policies (pp. 65-72). FNV Bondgenoten.

Populariserende publicaties

Schippers, J. J. (2012). Een slimme meid begint juist niet op tijd. Opzij.
Schippers, J. J. (2012). … het is slecht voor de arbeidsmarkt. Ten eerste. Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Geef 55+ ruimte om zichzelf weer uit te vinden. Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Uiten deskundigen hun bezorgheid over de doorstroming naar werk in nieuwe wet werken naar vermogen. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2012). De relatie tussen kinderopvangtoeslag en werk. Trouw.
Schippers, J. J. (2012). De cijfers van Kamp tonen niets aan; peiling Hebben bezuinigingen op kinderopvang inderdaad weinig invloed op. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). De werkloosheid in kaart gebracht. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Doorwerken na 65 kan leuke extraatjes opleveren. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2012). Makkelijker ontslaan lost helemaal niets op. De Volkskrant, 31-31.
Schippers, J. J. (2012). Oktober Kennismaand in teken van crisis. Financieel Dagblad.
Schippers, J. J. (2012). gaat in op de uitkomsten van de GroenLinks-enquête of vrouwen overwegen te stoppen met werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). EU moet waken voor harde kern werklozen; ontslaggolf raakt veel sectoren. De Telegraaf.
Schippers, J. J. (2012). Over het inzetten van deeltijd-WW'ers als stagebegeleiders. Het parool.
Schippers, J. J. (2012). De arbeidsmarkt krap? 'Zeker!' Of toch niet? Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Wat ontbreekt, is een visie op het creëren van nieuwe banen. Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Te veel mensen zitten thuis. Wat nu? Peiling banen gevraagd. Volkskrant.
Schippers, J. J. (2012). Back to the 50s. SPITS.
Schippers, J. J. (2012). Werkloosheid per gemeente. NRC Handelsblad.
Boelens, L., & Schippers, J. J. (2012). Laat het talent van oudere werknemers niet wegsijpelen. De Volkskrant, 29-29.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (Author), & van Marrewijk, C. (Author). (2012). Ook social sciences maakt de UU goed. Web publication/site http://www.dub.uu.nl/artikel/opinie/ook-social-sciences-maakt-uu-goed.html
Schippers, J. J. (Author). (2012). Soepeler ontslag: de oplossing voor welk probleem?. Web publication/site http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/11/02/soepeler-ontslag-de-oplossing-voor-welk-probleem/
Schippers, J. J. (Author). (2012). Deltaplan behoud talent ouderen nodig. Web publication/site http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/07/06/deltaplan-behoud-talent-ouderen-nodig/

2011

Wetenschappelijke publicaties

Karpinska, K., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2011). The recruitment of early retirees: a vignette study of the factors that affect managers' decisions. Ageing and Society, 31(4), 570-589.
Schippers, J. J. (2011). The economic rationality of late parenthood. In G. Beets, J. Schippers, & E. R. te Velde (Eds.), The future of motherhood in Western societies: late fertility and it’s consequences (pp. 91-105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8969-4_7
Conen, W. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2011). Europese werkgevers en vergrijzing op de werkvloer; de visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief. Demos, 27(9), 5-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396104/demos_27_09_conen.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Conen, W. S., & Henkens, K. (2011). Extending working lives in Europe: employers’ opinions and actions. In K. Busch, M. Flore, H. Kohl, & H. Schlatermund (Eds.), Socially imbalanced Europe – socio-political proposals in times of crisis (pp. 206-216). Merlin Press.
Beets, G., Schippers, J. J., & te Velde, E. R. (2011). Future of Motherhood in Western Societies: Late Fertility and its Consequences. Springer.
Beets, G., Schippers, J. J., & te Velde, E. (2011). The future of motherhood: conclusions and discussion. In G. Beets, J. Schippers, & E. R. te Velde (Eds.), The future of motherhood in Western societies: late fertility and it’s consequences (pp. 197-209). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8969-4_13
Pouwels, B., Siegers, J. J., Schippers, J. J., Wittek, R., & Wotschak, P. (2011). Gulzige organisaties en de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens. Mens en Maatschappij, 86(1), 5-33. https://doi.org/10.5117/MEM2011.1.POUW
Conen, W. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2011). Are employers changing their behavior towards older workers? Journal of Aging & Social Policy, 23(2), 141-158. https://doi.org/10.1080/08959420.2011.551612
Fodor, E., Lane, L., Schippers, J. J., & van der Lippe, T. (2011). Gender differences in quality of life. In M. Bäck-Wiklund, T. van der Lippe, L. den Dulk, & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Quality of Work and Life. Theory, Practice, and Policy (pp. 149-161). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230299443_9

Vakpublicaties

Schippers, J. J., & Brands, D. (2011). Discriminatie wegens zwangerschap en pril moederschap. Literatuuronderzoek zwangerschapsdiscriminatie. Commissie Gelijke Behandeling.
van Beek, A., Henderikse, W., & Schippers, J. J. (2011). Do European employers support longer working lives? In CEDEFOP, Working and ageing. Guidance and counselling for mature learners (pp. 26-42). Publications Office of the European Union.

Populariserende publicaties

Sent, E. M., & Schippers, J. J. (2011). Laagopgeleide dupe van snijden in kinderopvang. Volkskrant, 29-29.
Goedhart, C., & Schippers, J. J. (2011). Neem gesprek over presteren serieus. Het Financieele Dagblad, 11-11.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2010). How do employers cope with an ageing workforce? Views from employers and employees. Demographic Research, 22(32), 1015-1036. https://doi.org/10.4054/DemRes.2010.22.3
van Putten, A., Vlasblom, J. D., Dykstra, P. A., & Schippers, J. J. (2010). The absence of conflict between paid-work hours and the provision of instrumental support to elderly parents among middle-aged women and men. Ageing and Society, 30(6), 923-948. https://doi.org/10.1017/S0144686X10000127
Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2010). Productivity of older workers: perceptions of employers and employees. Population and Development Review, 36(2), 309-330. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00331.x
van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2010). Vrouwen op de arbeidsmarkt: een succesvolle worsteling. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26(4), 400-416. https://doi.org/10.5117/2010.026.004.006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396101/TA_26_4_6.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2010). Inzet van lager opgeleiden in de publieke sector. In De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren (pp. 261-284). Verbond Sectorwerkgevers Overheid/Samenwerkende Centrale Overheidspersoneel/ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dalen, H. P., Henkens, K., Henderikse, W., & Schippers, J. J. (2010). Do European employers support later retirement? International Journal of Manpower, 31(3), 360-373. https://doi.org/10.1108/01437721011050620
Schippers, J. J. (2010). De SER en het economisch structuurbeleid: tussen interventie en onthouding. In B. van Bavel, & T. Jaspers (Eds.), SER, 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 59-88). Boom.
Knipscheer, K., Schippers, J. J., & Beets, G. (2010). Vergrijzing: een nieuwe ‘derde leeftijd’ en de AOW. In F. Pennings, & C. Boos (Eds.), Vergrijzing en sociale zekerheid (pp. 1-19). Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid.

Vakpublicaties

van Beek, A., Henderikse, W., Pouwels, B., & Schippers, J. J. (2010). Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren. VanDoorneHuiskes en partners.
van Dalen, H., Schippers, J. J., & Henkens, K. (2010). De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers. In Handboek HRM in de praktijk (pp. 1-26). (48).

Populariserende publicaties

Goedhart, C., & Schippers, J. J. (2010). Ouderen te duur? Dat is een fabeltje. Trouw, 28-28.
Goedhart, C., & Schippers, J. J. (2010). Met een AOW-akkoord zijn we er niet. Financieel Dagblad, 7-7.
Schippers, J. J. (2010). Spoorbedrijf vraagt vrouwelijke inbreng. Trouw, 17-17.

2009

Wetenschappelijke publicaties

van Dalen, H., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2009). Beelden van de productiviteit van ouderen bij werkgevers en werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(1), 6-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396105/TA_25_1_2.pdf?sequence=1
van Brakel, K., Mulders, H., & Schippers, J. J. (2009). Arbeidsmarkt, werkgevers en bedrijfsorganisatie. In J. Kok (Ed.), Kennis voor beleid en uitvoering van sociale zekerheid UWV.
van Dalen, H., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2009). Dealing with older workers in Europe: a comparative survey of employers' attitudes and actions. Journal of European Social Policy, 19(1), 47-60. https://doi.org/10.1177/0958928708098523

Vakpublicaties

Schippers, J. J., Ruiters, A. W., & van Stigt, J. (2009). Iedereen kan telewerken. Zeggenschap, 20(4), 26-27.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407273/Pages_from_Zeggenschap_2009_4.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2009). Blijven leren als noodzaak. Geron, 11(2), 7-10.
Borghouts-van de Pas, I., Schippers, J. J., Hillebrink, C., & Pouwels, B. (2009). Trendrapport Vraag naar Arbeid 2008, Rapport A235. OSA.
Sap, J., Nijssen, J., & Schippers, J. J. (2009). Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden. Geron, 11(1), 41-44.
van der Lippe, A. G., den Dulk, L., van Doorne-Huiskes, A., Schippers, J. J., Lane, L., & Bäck-Wiklund, M. (2009). Final Report Quality of Life in a Changing Europe. (EU-project Quality of life in a changing Europe D. 9.5 ed.) Utrecht University.

Populariserende publicaties

van der Burg, B., & Schippers, J. J. (2009). Meer werken loont niet voor laag opgeleide vrouw. Volkskrant, 13-13.
Sap, J., & Schippers, J. J. (2009). Maak AOW betaalbaar én solidair. De Volkskrant, 11-03-09.
Schippers, J. J. (2009). Telewerken heeft ook grenzen. NRC Handelsblad, 24/25-01, 5-5.
Schippers, J. J. (2009). Werkgevers, pas op voor oude reflexen in crisis. Trouw, 29-02-09, 29-29.

2008

Wetenschappelijke publicaties

van Dalen, H., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2008). De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers. Tijdschrift voor HRM, 11(2), 40-62.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396110/TvHRM_Schippers.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2008). Werkgevers in een krappe arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 93, 15-21.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396108/Werkgevers_in_een_krappe_arbeidsmarkt?sequence=1
Muffels, R., Schippers, J. J., Wilthagen, T., & Ester, P. (2008). Conclusion on European Labour Markets: Dynamics and perspectives. In P. ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 319-342). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781007723.00021
van Dalen, H., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2008). Vergrijzing en het onderschatte belang van informele kennisverwerving. M & O, 62(1), 52-65.
Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2008). Leeftijdsbewust personeelsbeleid van Nederlandse werkgevers mist doel. Kwartaalschrift Economie, 5(1), 21-45.
Sap, J., & Schippers, J. J. (2008). Leeftijdsbeleid in organisaties: van ontzien naar investeren. In G. Bruinsma (Ed.), Leeftijd en Arbeid (pp. 71-79). Kluwer.
Henkens, K., & Schippers, J. J. (2008). Labour market policies regarding older workers in the Netherlands. In P. Taylor (Ed.), Ageing labour forces: promises and prospects (pp. 121-136). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781848440203
Klosse, S., & Schippers, J. J. (2008). The Integration of Older Workers in European Labour Markets: Between Macro Desires and Micro Reality. In F. Pennings, & Y. Konijn (Eds.), Social Responsibility in Labour Relations (pp. 391-411). Kluwer.
van Putten, A., Dykstra, P. A., & Schippers, J. J. (2008). Just like mom? The intergenerational reproduction of women’s paid work. European Sociological Review, 24(4), 435-449. https://doi.org/10.1093/esr/jcn030
Hillebrink, C., van Doorne-Huiskes, A., Peters, P., & Schippers, J. J. (2008). Offering choice in benefits - A new Dutch HRM arrangement. International Journal of Manpower, 29(4), 304-322.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396102/Offering_choice.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2008). Investeren in vertrouwen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24(4), 421-423.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396326/TA_24_4_7.pdf?sequence=1
Sap, J., & Schippers, J. J. (2008). Vergrijzing en arbeidsmarkt: is Nederland er klaar voor? Sociaal Bestek, 70(3), 2-7.
Ester, P., Muffels, R., Schippers, J. J., & Wilthagen, T. (2008). Innovating European Labour Markets. In P. ester, R. Muffels, J. J. Schippers, & T. Wilthagen (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 1-2). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781007723.00006
Sap, J., Nijssen, J. F., & Schippers, J. J. (2008). Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden. Economisch Statistische Berichten, 93(4547), 678-681.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396095/Maak_de_AOW_afhankelijk?sequence=1
Roman, A., & Schippers, J. J. (2008). Taakafsplitsing en banen voor laaggeschoolden – werkgevers aan zet. Sociaal Maandblad Arbeid, 63(7/8), 303-312.
Sap, J., & Schippers, J. J. (2008). Leeftijdbeleid in bedrijven: van ontzien naar investeren. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12(5), 9-11.
Schippers, J. J. (2008). Grenzen aan mantelzorg. Tijdschrift voor Sociologie (Vlaanderen), 29(4), 472-476.
Roman, A., & Schippers, J. J. (2008). Diverging career paths: mind your step! In P. Ester, R. Muffels, J. J. Schippers, & T. Wilthagen (Eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives (pp. 297-318). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781007723.00020
Ester, P., Muffels, R., Schippers, J. J., & Wilthagen, T. (2008). Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives. Edward Elgar Publishing.
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2008). Motherhood and the long term effects of transitions in the labour market. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and Time adjustment over the life course Dutch University Press.
Bekker, S., Schippers, J. J., van Gestel, N., Benders, J., & de Nijs, W. (2008). Levenslang leren: Niet alleen voor kansrijken op de arbeidsmarkt. In N. van Gestel, & J. Benders (Eds.), Arbeidsbestel en arbeidsparticipatie (pp. 177-182). Lemma.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2008). Shortages in an ageing labour market: an analysis of employers’ behaviour. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1314-1329. https://doi.org/10.1080/09585190802110117
Schippers, J. J. (2008). Werkgevers en werknemers met zorgtaken. In M. Mol, & HJ. Dirven (Eds.), Dynamiek in de sociale statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaal-economische levensloop (pp. 153-163). Centraal Bureau voor de Statistiek.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414290/Pagina_s_van_2008_v59_pub.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Bekker, S., Kerkhofs, M. J. M., Roman, A., Schippers, J. J., de Voogd-Hamelink, M., & Wilthagen, A. C. J. M. (2008). Trendrapport aanbod van arbeid 2007. OSA.
Wilthagen, A. C. J. M., Bekker, S., Roman, A., Schippers, J., & Voogd-Hamelink, M. (2008). Trendrapport: Aanbod van arbeid 2007. (OSA-publicatie). Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).

Populariserende publicaties

Schippers, J. J. (2008). Voor geld alleen werken maar weinigen door. De Volkskrant.
Schippers, J. J. (2008). Telewerkers lopen niet per definitie de kantjes eraf. Trouw, 9-9.
Booy, C., & Schippers, J. J. (2008). Koester vrouwen in techniek en ICT. Financieele Dagblad, 11-11.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J., Román, A., & Vlasblom, J. D. (2007). Nederlandse vrouwen blijven steken op lage wekelijkse arbeidsduur: Román, A., Schippers, J. & Vlasblom, J.D. 2007. Vrouwen, gezinnen en werk: een cohortbenadering van de arbeidsparticipatie in Nederland. Tilburg: OSA. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 17(2), 86-93.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396389/overwerk_2007_2_11.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Hillebrink, C., Peters, C. P., & van Doorne-Huiskes, A. (2007). Trading time and money: explaning employee participation and leave choices in a flexible benefit plan. In T. van der Lippe, & C. P. Peters (Eds.), Competing claims in work and family life (pp. 179-194). Edward Elgar Publishing.
Schippers, J. J., & Baaijens, C. (2007). Arbeidsverhoudingen in beweging. Coutinho.
Schippers, J. J. (2007). Kantelende arbeidsverhoudingen: op het breukvlak van twee eeuwen. In J. J. Schippers, & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 17-38). Coutinho.
Schippers, J. J., Roman, A., & Vlasblom, J. D. (2007). Dienstbaarheid aan het gezin zet urenaantal vrouwen onder druk. Demos, 23(7), 5-7.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396387/demos_23_07_roman.pdf?sequence=1
van Putten, A., Dykstra, P. A., & Schippers, J. J. (2007). Zo moeder, zo dochter? Intergenerationele effecten van werkende moeders. In A. C. Liefbroer, & P. A. Dykstra (Eds.), Van generatie op generatie: gelijkenis tussen ouders en kinderen (pp. 15-37). (NUR; No. 741). Amsterdam University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396422/moeder.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2007). Oudere werknemers als remedie tegen de vergrijzing. In E. de Gier, & F. Huijgen (Eds.), Het arbeidsbestel binnenstebuiten (pp. 109-123). Spinhuis.
Schippers, J. J., van Doorne-Huiskes, A., & Henderikse, W. (2007). Fair playfor older workers: de Rijksoverheid op zoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. In W. de Lange, & J. Thijssen (Eds.), De waardevolle senior. Personeelsbeleid voor oudere werknemers (pp. 127-140). WEKA.
Schippers, J. J., & Baaijens, C. (2007). Veranderende arbeidsverhoudingen. In J. J. Schippers, & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 11-16). Coutinho.
Schippers, J. J., Dalen, H. P., & Henkens, K. (2007). De lusten en lasten van oudere werknemers - in de ogen van werkgevers. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 17(2), 82-85.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396386/overwerk_2007_2_10.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2007). Menselijk kapitaal, productiviteit en permanente scholing. In J. J. Schippers, & C. Baaijens (Eds.), Arbeidsverhoudingen in beweging (pp. 139-154). Coutinho.
Schippers, J. J., Henkens, K., & Dalen, H. P. (2007). Afzien van ontzien: werkgevers willen af van voorkeursbeleid vitale vijftigers. Gids voor Personeelsmanagement, 86(7/8), 13-16.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396385/Henkens_7_8_07GidsPersoneelsmanagement.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., & Román, A. (2007). Evolving patterns on the Dutch transitional labor market. (OSA-publicaties ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J. J., van Putten, A., & Dykstra, P. A. (2007). Zo moeder, zo dochter? Intergenerationele effecten van werkende moeders. Mens en Maatschappij, 82(4), 83-99.
Schippers, J. J., Bekker, S., Ester, P., Evers, G., & e.a., N. V. (2007). Trendrapport Vraag naar arbeid 2006. (OSA-publicaties ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J. J., Román, A., & Vlasblom, J. D. (2007). Vrouwen, gezinnen en werk: een cohortbenadering van de arbeidsparticipatie in Nederland. (OSA-publicaties ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J. J. (2007). Werken en moederen: een ongelukkig huwelijk. In Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (Ed.), Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk probleem? (pp. 49-61). RvZ.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396399/Pagina_s_van_Uitstel_van_ouderschap.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Henderikse, W., & Henkens, K. (2007). Werkgevers worstelen met Abraham (en Sara): 50-plussers nog weinig in tel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23(3), 209-223.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396384/TA_23_3_3.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Dalen, H. P., & Henkens, K. (2007). Oudere werknemers door de lens van de werkgever. (NIDI-rapporten ed.) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Vakpublicaties

Bekker, S., Ester, P., Evers, G. H. M., Gielen, A. C., Josten, E. J. C., Kerkhofs, M. J. M., Roman, A., Schippers, J. J., & de Voogd-Hamelink, M. (2007). Trendrapport vraag naar arbeid 2006. OSA.
Roman, A., Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2007). Stoot de arbeidsmarkt vrouwen af? Arbeidsmarktjournaal, 2, 6-8.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Wilthagen, A. C. J. M., Bekker, S., & Schippers, J. J. (2006). Werk maken van de transitionele arbeidsmarkt. In P. Ester, & R. Muffels et al. (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 241-268). Koninklijke Van Gorcum.
Anxo, D., Erhel, C., & Schippers, J. J. (2006). Life courses, transitions and time allocation: new challenges for scientists and policy makers. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Dutch University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396424/lifecourses.pdf?sequence=1
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2006). Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie. Koninklijke Van Gorcum.
Schippers, J. J., & Sap, J. (2006). Levensloopbeleid: van papier naar praktijk. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 217-239). Koninklijke Van Gorcum.
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2006). Motherhood and labour market participation: generational dynamics. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course (pp. 45-63). Dutch University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396423/motherhood.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2006). Moederschap, arbeidsmarkt en de dynamiek der generaties. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 37-59). Koninklijke Van Gorcum.
Koopmans, I., & Schippers, J. J. (2006). De combinatie van betaalde arbeid en zorg in Europa: instituties, regelingen en verzorgingsstaten. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 16-32.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396418/De_combinatie_van_betaalde_arbeid_en_zorg_in_Europa_instituties_regelingen_en_verzorgingsstaten.pdf?sequence=1
Hillebrink, C., Koopmans, I., & Schippers, J. J. (2006). Working times and flexible benefits: Employee choices in a new work-family arrangement. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course (pp. 127-142). Dutch University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396421/working.pdf?sequence=1
den Dulk, L., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2006). Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie. Dutch University Press.
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2006). Levensloop, vrijekeuzebiografie en arbeidsmarkttransities. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 1-7). Koninklijke Van Gorcum.
Wilthagen, T., Bekker, S., & Schippers, J. J. (2006). Werk maken van de transitionele arbeidsmarkt. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 241-268). Koninklijke Van Gorcum.
den Dulk, L., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2006). Voorwoord. In L. den Dulk, T. van der Lippe, & J. J. Schippers (Eds.), Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie (pp. vii-ix). Dutch University Press.
Anxo, D., Erhel, C., & Schippers, J. J. (2006). Understanding time allocation over the life course: the role of institutions. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Dutch University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396420/time.pdf?sequence=1
Fouarge, D., Gielen, A., Grim, R., Kerkhofs, M., Román, A., Schippers, J. J., & Wilthagen, T. (2006). Trendrapport Aanbod van arbeid 2005. (OSA-publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2006). Organisaties in verandering: gevolgen voor werknemers. In T. van der Lippe, P. A. Dykstra, G. Kraaykamp, & J. J. Schippers (Eds.), De maakbaarheid van de levensloop Koninklijke Van Gorcum.
Baaijens, C., & Schippers, J. J. (2006). The unfulfilled preference for working fewer hours in the Netherlands. In D. Anxo, C. Erhel, & J. J. Schippers (Eds.), Labour market transitions and time adjustment over the life course Dutch University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396419/unfulfilled.pdf?sequence=1
Anxo, D., Erhel, C., & Schippers, J. J. (2006). Labour market transitions and time adjustment over the life course. Dutch University Press.
Román, A., Schippers, J. J., & Heijlen, L. (2006). Career breaks in Belgium: how they affect labor participation and individual careers. (OSA publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Muffels, R., Ester, P., & Schippers, J. J. (2006). Het transitionele arbeidsmarktmodel: theorie, empirie en beleid. In R. Muffels, P. Ester, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 9-35). Koninklijke Van Gorcum.
Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Caprile, M. (2006). KBS, quality-of-work and gender–equality performance. In L. Mósesdóttir, A. S. Pascual, & C. L. H. S. Remery (Eds.), Moving Europe towards the knowledge based society and gender equality. Policies and performances (pp. 117-148). ETUI-REHS.
Dalen, H. P., Henkens, K., Henderikse, W., & Schippers, J. J. (2006). Dealing with an Ageing Labour Force: What Do European Employers Expect and Do? Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).
Román, A., & Schippers, J. J. (2006). Loopbaanonderbrekingen worden gestraft! De gevolgen van vrijwillige en onvrijwillige non-participatie. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie (pp. 143-157). Koninklijke Van Gorcum.
des Bouvries, B., & Schippers, J. J. (2006). TECENA: brug tussen advisering en visitatie. In L. den Dulk, T. van der Lippe, & J. J. Schippers (Eds.), Emancipatie als kwestie: Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie (pp. 137-145). Dutch University Press.
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2006). Changing dynamics in female employment around childbirth: evidence from Germany, the Netherlands and the UK. Work, Employment and Society, 20(2), 329-347. https://doi.org/10.1177/0950017006064117

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2006). Wouter Bos als deeltijdpremier. Tijdschrift voor HRM, 9(3), 53-54.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396417/TvHRM_.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., & Henderikse, W. (2006). Liever geen ouderen. Onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zeggenschap, 17(1), 14-15.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396416/Pagina_s_van_Zeggenschap_2006_1.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2006). We willen werk en zorgtaken gelijk delen. SiS, 2(3), 52-52.

Populariserende publicaties

Sap, J., & Schippers, J. J. (2006). AOW ontvangen? Eerst veertig jaar werken. NRC.next, 21.
Schippers, J. J. (2006). Kijk eens naar de Belgische levensloopregeling. Staatscourant, 7.
Schippers, J. J. (2006). Leerrechten zijn een duur speeltje, Podium. Trouw.
Schippers, J. J., & Henderikse, W. (2006). Werkgevers nog niet klaar voor vergrijzing. Wisselwerk, 6.
Schippers, J. J. (2006). Innoveer de samenleving. U-blad, 6.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (2006, Jun 17). Interview given: TV-nieuws, RTL-4, 17 June (on part-time work for men).
Schippers, J. J. (2006, Mar 26). Interview given: Netwerk, KRO-tv, Nederland 1, 26 March (on caring tasks for fathers).
Schippers, J. J. (2006, Jun 3). Interview given: KMS-nieuwsbrief ‘Support’, 3 June (on labour participation ratios of Dutch women).
Schippers, J. J. (2006, Nov 8). Interview given: Next, 8 November (on the greying employee).
Schippers, J. J. (2006, Apr 5). Interview given: Loopbaan, 11, 5 April (on life course facilities).
Schippers, J. J. (2006, Jun 28). interview given: TV-nieuws, RTL-4, 28 June (on union plans to improve child nursery).
Schippers, J. J. (2006, Jun 14). Interview given: NCRV-radio, Knooppunt Kranenborg, Radio 2, 14 June (on employment forecasts of the RWI/CPB).
Schippers, J. J. (2006, Jan 3). Interview given: Onderzoek/Noorderlicht, VPRO-radio, Radio 1, 3 January (on aeging).
Schippers, J. J. (2006, Nov 8). Interview given: NRC/Handelsblad, 8 November (on the greying employee).

2005

Wetenschappelijke publicaties

Bekker, S., Gielen, A. C., Kerkhofs, M. J. M., Meihuizen, H., Roman, A., Schippers, J., & de Voogd, M. (2005). Vraag naar arbeid 2004. OSA.
Schippers, J. J. (2005). Levensloop en gelijke kansen in Nederland: de worsteling tussen traditie en moderniteit. In J. Godemont (Ed.), Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop (pp. 45-59). Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2005). Increases in Female Labour Force Participation in Europe: Similarities and Differences. European Journal of Population, 20(4), 375-392.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396451/Vlasblom_Schippers2004_Article_IncreasesInFemaleLabourForcePa.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Roman, A., & Heijlen, L. (2005). Carreer breaks in Belgium: how they affect labor participation and individual careers. (Osa-publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2005). Do Dutch employees want to work more or fewer hours than they actually do? In B. Peper, & A. van Doorne-Huiskens (Eds.), Flexible working and organisational change. The integration of work and personal life (pp. 201-221). Edward Elgar Publishing.
Baaijens, C., & Schippers, J. J. (2005). Arbeidstijden: Nederland in Europees perspectief. In C. Baaijens, J. J. Schippers, & P. Ester (Eds.), Toekomst van de arbeidstijden (pp. 157-176). Dutch University Press.
Schippers, J. J., & Roman, A. (2005). To work or not to work: a vital life course decision and how it affects labor careers. Research from Dutch panel data 1990-2001. (Osa-publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Kerkhofs, M. J. M., Schippers, J. J., & de Voogd-Hamelink, A. M. (2005). Knelpuntenparade: werkgevers over de arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 90(26), 369-371.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396450/369_371_Schippers.pdf?sequence=1
Bekker, S., Gielen, A., Kerkhofs, M. J. M., Meihuizen, H., Román, A., Schippers, J. J., & de Voogd-Hamelink, A. M. (2005). Trendrapport Vraag naar arbeid 2004. OSA.
Sap, J., & Schippers, J. J. (2005). Moderne levenslopen bieden kans voor doorbreken van m/v-beroepensegregatie. In H. Galesloot (Ed.), De glazen muur (pp. 25-32). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Schippers, J. J., & van der Lippe, A. G. (2005). New working arrangements and organisational change in the Netherlands. In A. van Doorne-Huiskes, & L. den Dulk (Eds.), Flexible working and organizational change. The integration of work and personal life (pp. 62-82). Edward Elgar Publishing.
Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2005). Arbeidsmarktconsequenties van kinderen krijgen en echtscheiding: een verkenning van de langetermijngevolgen. (Osa-publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Remery, C. L. H. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2005). Recruiting personnel in a tight labour market: an analysis of employers’ behavior. International Journal of Manpower, 26(5), 421-433. https://doi.org/10.1108/01437720510615116

Vakpublicaties

Erlingsdóttir, R. G., Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Caprile, M. (2005). Policies and performances. The case of Austria, Denmark, Finland, the Netherlands, Spain, Hungary and Iceland. Wellknown.
Baaijens, C., Ester, P., & Schippers, J. J. (2005). Arbeidstijden van de toekomst. Dutch University Press.
Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Caprile, M. (2005). Performances with respect to KBS, quality of work and gender mainstreaming. European Commission.
Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Caprile, M. (2005). Performances with respect to KBS, quality of work and gender mainstreaming. In L. Mósesdóttir, C. L. H. S. Remery, & A. S. Pascual (Eds.), Moving Europe towards the Knowledge Based Society and gender equality: policies and performances Bifröst School of Business.
Román, A., & Schippers, J. J. (2005). De gevolgen van vrijwillige en onvrijwillige nonparticipatie voor loopbanen. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 4, 131-135.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396515/overwerk_2005_4_21.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Schippers, J. J., & Sap, J. (2005). Botsing tussen generaties is slechts schijn. Trouw.
Schippers, J. J. (2005). Der dagen (nog lang niet) zat! Curiosa, 3-3.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J. (2004). Labour Markets and the Life Course: Theory Empiricism and Policy. In J. J. Schippers, T. van der Lippe, P. van der Hallen, & N. van der Heuvel (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 19-41). OSA.
van Doorne-Huiskes, A., Dykstra, P. A., & Schippers, J. J. (2004). Mantelzorg in de (tijds)klem [Care-giving in a (time)squeeze]. Sociale wetenschappen, 47, 27-48.
Hillebrink, C., Schippers, J. J., & van Stigt, J. (2004). Keuze in Arbeidsvoorwaarden: een Onderzoek onder de leden van FNV Bondgenoten. FNV.
Schippers, J. J., & Vlasblom, J. D. (2004). Het Einde van het Kinderdal. Economisch Statistische Berichten, 89(4448), 398-407.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396587/kinderdal.pdf?sequence=1
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2004). Increases in Female Labour Force Participation in Europe: Similarities and Differences. (Discussion Paper Series / Tjalling C. Koopmans Research Institute ; Vol. 04, No. 12). UU USE Tjalling C. Koopmans Research Institute.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/7379/04-12r.pdf?sequence=2
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2004). Diversity in Life Courses: Consequences for the Labour Market. OSA.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2004). Knelpunten in de personeelsvoorziening. Strategieen van werkgevers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20(2), 182-196.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396518/document_11_.pdf?sequence=1
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2004). Hoe Pakken Werkgevers in Nederland Personeelstekorten aan? Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 3, 163-167.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396517/overwerk_2004_3_33.pdf?sequence=1
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2004). Do Dutch Employees Want to Work More or Less Hours than they Actually do? In B. Peper, A. van Doorne-Huiskes, & L. den Dulk (Eds.), Flexible Working and the Integration of Work and Personal Life in a Context of Organizational Change. Edward Elgar Publishing.
Schippers, J. J. (2004). Minder Uren, Meer Welvaart. Economisch Statistische Berichten, 89(4441), 409.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396584/uren.pdf?sequence=1
Sap, J., & Schippers, J. J. (2004). Arbeidsmarkt: Meer Investeren, Minder Sparen. Economisch Statistische Berichten, 89(4427), D8-D10.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396583/arbeidsmarkt.pdf?sequence=1
Koopmans, I., & Schippers, J. J. (2004). Reconciliation of Work and Family Life in Europe. In J. W. Duyvendak, & M. M. J. Stavenuiter (Eds.), Working Fathers, Caring Men. Reconciliation of Working Life and Family Life (pp. 33-56). Ministry of Social Affairs and Employment & Verwey-Jonker.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396595/reconciliation.pdf?sequence=1
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2004). Increases in Female Labour Force Participation in Europe. European Journal of Population, 4, 375-392.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396514/Vlasblom_Schippers2004_Article_IncreasesInFemaleLabourForcePa_1_.pdf?sequence=1
Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2004). Gender and the Knowledge Based Society. National Report on the Netherlands. WELLKNOW.
Muffels, R., Ester, P., van Ours, J. C., Schippers, J. J., & Wilthagen, A. C. J. M. (2004). De Transitionele Arbeidsmarkt. Naar een Nieuwe Sociale en Economische Dynamiek. (A 209 ed.) OSA.
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2004). Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market. In J. J. Schippers, & T. van der Lippe (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 7-16). OSA.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396997/Pages_from_Diversity_2.pdf?sequence=1
Sap, J., & Schippers, J. J. (2004). Hogere participatie vergt meer dan Levensloopregeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 59(9), 398-407.
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2004). Continuiteit en Verandering in Arbeid en Gezin. In J. W. Duyvendak, & M. Hurenkamp (Eds.), Kiezen voor de Kudde: Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (pp. 56-72). (Tijdschrift voor de sociale sector). Van Gennep.
Muffels, R., & Schippers, J. J. (2004). Van Life-time employment naar employability. In W. Aarts, & H. B. Entzinger (Eds.), Verzorgingsstaat Vaar Wel (pp. 123-138). Koninklijke Van Gorcum.
Schippers, J. J. (2004). Arbeid en Zorg: tussen Normering en Keuzevrijheid. In W. Arts, & H. B. Entzinger (Eds.), Verzorgingsstaat Vaar Wel (pp. 177-194). Koninklijke Van Gorcum.
Hillebrink, C., Schippers, J. J., Peters, C. P., & van Doorne-Huiskes, A. (2004). Het Gebruik van een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 20(1), 47-60.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396511/document_10_.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2004). The Life Course Approach to the Labour Market: a new challenge. In J. J. Schippers, T. van der Lippe, N. van der Heuvel, & P. van der Halle (Eds.), Diversity in Life Courses and Consequences for the Labour Market (pp. 183-190). OSA.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396996/Pages_from_Diversity.pdf?sequence=1

2003

Wetenschappelijke publicaties

Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (2003). The Dynamics of Female Employment around Childbirth. (Discussion Paper Series / Tjalling C. Koopmans Research Institute; Vol. 03, No. 10). UU USE Tjalling C. Koopmans Research Institute.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309129/03_10.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2003). Arbeidsmarkt en Levensloop: Theorie, Empirie en Beleid. In N. van den Heuvel, & P. van der Hallen (Eds.), Diversiteit en Levenslopen; Consequenties voor de Arbeidsmarkt (pp. 13-39). Reed Business Information BV.
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2003). Kerend Tij? Tijd voor Nieuwe Keuzes in Ouderenonderzoek en Ouderenbeleid. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), De organisatie en de oudere werknemer (pp. 1-11). Coutinho.
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2003). De Organisatie en de Oudere Werknemer. Coutinho.
Schippers, J. J. (2003). Levenslopen: toenemende aandacht in Wetenschap en Beleid. Bevolking en Gezin, 32(2), 9-20.
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2003). Organisaties en vergrijzing: kansen en Bedreigingen. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 11-17). Coutinho.
Vlasblom, J. D., & Schippers, J. J. (Accepted/In press). The Dynamics of Female Employment around Childbirth. In The Dynamics of Female Employment around Childbirth
Remery, C. L. H. S., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2003). Family-friendly Policies in the Netherlands: the Tripartite Involvement. Personnel Review, 32(4), 456-473. https://doi.org/10.1108/00483480310477533
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396968/10_1108_00483480310477533.pdf?sequence=1
Ruijter, J., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2003). Size and Causes of the Occupational Gender Wage‐gap in the Netherlands. European Sociological Review, 19(4), 345-360. https://doi.org/10.1093/esr/19.4.345
Remery, C. L. H. S., Henkens, K., Schippers, J. J., & Ekamper, P. (2003). Managing an Aging Workforce and a Tight Labor Market: Views Held by Dutch Employers. Population Research and Policy Review, 22, 21-40. https://doi.org/10.1023/A:1023543307473
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396965/Remery2003_Article_ManagingAnAgingWorkforceAndATi.pdf?sequence=1
Visser, P., Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2003). Hoe Werven de Werkgevers? Structurele Aanpak Personeelsvoorziening in Nederland. Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2003). Allochtonen op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Bedreigingen en Kansen. Migrantenstudies, 18(2), 107-114.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396964/MS_2002_NR2_P107_114.pdf?sequence=1
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2003). Diversiteit in Levenslopen; Consequenties voor de Arbeidsmarkt. Reed Business Information BV.
Henkens, K., Schippers, J. J., & Visser, P. (2003). Beeldvorming en Stereotypering van Oudere Werknemers in Organisaties. Gedrag en Organisatie, 16(1), 2-22.
van den Heuvel, N., van der Hallen, P., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2003). Diversiteit in Levenslopen en Consequenties voor de Arbeidsmarkt. In N. van den Heuvel, P. van der Hallen, T. van der Lippe, & J. J. Schippers (Eds.), Diversiteit in Levenslopen: Consequenties voor de Arbeidsmarkt (pp. 1-11). Reed Business Information BV.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397063/DiversiteitinLevenslopen_1_.pdf?sequence=1
Visser, P., Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2003). Hoe Werven Werkgevers? Structurele Aanpak Personeelsvoorziening in Nederland. (OSA ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Visser, P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2003). Beeldvorming en stereotypering over oudere werknemers. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 53-72). Coutinho.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2003). Op Zoek naar Geschikt Personeel. Wervingsgedrag van Nederlandse Werkgevers. M & O, 57(4), 5-21.
Baaijens, C., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2003). Meer of minder werken? De wensen van werknemers in Nederland. Sociale wetenschappen, 4(46).
Remery, C. L. H. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2003). Arbeidsorganisaties en Veroudering. In P. Ester, R. Muffels, & JJ. Schippers (Eds.), De Organisatie en de Oudere Werknemer (pp. 35-51). Coutinho.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2003). Op Zoek naar Geschikt Personeel. M & O, 57(4), 5-21.

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2003). Niet bij Verlof Alleen. Ouderenzorg, 11(15).
Schippers, J. J. (2003). Ouderen van de Toekomst: langer Leren, Langer Werken. Geron, 5(3), 17-22.
Schippers, J. J. (2003). Heimwee naar Ad.... In Dossier 'Mag Aart Jan het licht uitdoen?' (1 ed., Vol. 1). [3] Stichting Emancipatie Online. http://www.emancipatie.nl/home/Focus/Discussies/Mag_Aart_Jan_het_licht_uitdoen/Bijdragen_01_-_10/03/
van Doorne-Huiskes, A., Dykstra, P. A., & Schippers, J. J. (2003). Zorgen om Mantelzorg. Demos, 19(2), 13-17.
Remery, C. L. H. S., Henkens, K., Schippers, J. J., & Ekamper, P. (2003). Employers not Prepared for an Aging Labour Market? Demos, 19, 17-19.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & Visser, P. (2003). Zijn Werkgevers de Krapte Voorbij? Demos, 19(1), 5-8.
Remery, C. L. H. S., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2003). Employers not prepared for an ageing labour. Demos, 19, 17-19.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397027/demos_19_epc_remery.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Schippers, J. J. (2003). Deeltijdwerk niet langer straffen. NRC/Handelsblad.
Schippers, J. J. (2003). Ouders moeten voor deeltijd kunnen kiezen. Trouw.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (2003). Levenslopen en Pensioen (tekort) van Vrouwen. Paper presented at Babyboomers met Pensioen, Amsterdam.
Schippers, J. J. (2003). Op Weg naar een Derde Feministische Golf?. Paper presented at Future of Gender Studies and Gender Policies, Utrecht, Netherlands.
Schippers, J. J. (Author). (2003). Heimwee naar Ad. Web publication/site http://www.emancipatie.nl
Schippers, J. J. (2003). Later, als ik groot ben. Paper presented at Leeftijd, Gender en Etniciteit: Overeenkomsten en Verschillen, Utrecht.
Koopmans, I., & Schippers, J. J. (2003). Female Employment and Family Formation: The Institutional Context. Paper presented at Joint meeting of MOCHO, FENICS, DynSoc and AGIR, Brussels, Belgium.
Schippers, J. J. (2003). Bouwstenen voor GenderMainstreaming. Paper presented at Expertmeeting Gender Mainstreaming, The Hague.
Koopmans, I., & Schippers, J. J. (2003). Welfare State Arrangements and the Reconciliation of Work and Family Life: an International Comparison. Paper presented at Aging Societies, New Sociology, Murcia, Spain.
Schippers, J. J. (Author). (2003). Later als ik groot ben. Web publication/site
Schippers, J. J. (2003). Expert Meeting. Paper presented at CAO en levenslopen, Utrecht, Netherlands.
Schippers, J. J. (2003). Levenslopen, Transities en de Combinatie van Arbeid en Zorg. Paper presented at Sociale Cohesie, Utrecht.
Hillebrink, C., Schippers, J. J., Peters, C. P., & van Doorne-Huiskes, A. (2003). Choosing Time or Money. A Study into Employees, Decision-Making in Flexible Benefits.. Paper presented at Innovation HRM, Enschede.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Remery, C. L. H. S., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2002). Labour market flexibility in the Netherlands: looking for winners and losers. Work, Employment and Society, 16(3), 477-496.
Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2002). Arbeid-zorgarrangementen bij Nederlandse werkgevers onderzocht. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 12(3), 182-186.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397030/overwerk_2002_3_37.pdf?sequence=1
Schippers, J. J. (2002). Menselijk kapitaal van vrouwen: naar een betere balans tussen investeringen en rendement. Tijdschrift voor HRM, 9(15), 3-6.
Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & van Doorne-Huiskes, A. (2002). Zorg als arbeidsmarktgegeven: werkgevers aan zet. OSA.
Schippers, J. J. (2002). Menselijk kapitaal en de levensloop. In Levensloop als perspectief. RMO Advies no. 20 (pp. 37-52). (Advies; No. 20). Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397062/Pages_from_Levensloop_als_perspectief.pdf?sequence=1
Remery, C. L. H. S., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2002). Zorg als arbeidsmarktgegeven: werkgevers aan zet. (Publicatie ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.
Remery, C. L. H. S., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2002). Labour Market Flexibility in the Netherlands: Looking for Winners and Losers. Work, Employment and Society, 16(3), 477-495. https://doi.org/10.1177/095001702762217443
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397026/095001702762217443.pdf?sequence=1
Remery, C. L. H. S., & Schippers, J. J. (2002). Combineren arbeid en zorg: werkgevers aan zet. Demos, 18(7), 53-56.
Schippers, J. J. (2002). Levensloop en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vlasblom, J. D., Grift, Y. K., & Schippers, J. J. (2002). Stromen en transities. In J. J. Schippers (Ed.), Levenslopen en arbeidsmarkt: wensen, knelpunten en verwachtingen (pp. 44-82). (Werkdocument; No. 255). Ministerie SZW.
Schippers, J. J. (2002). Verkenning Sociaal stelsel en werken. In Verkenning Levensloop, Achtergronddeel: analyses van trends en knelpunten (pp. 43-68). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397061/Pages_from_VERKENNING_LEVENSLOOP._Achtergronddeel_analyses_van_trends_en_knelpunten.pdf?sequence=1
van Doorne-Huiskes, A., Dykstra, P. A., Nievers, E. J., Oppelaar, J., & Schippers, J. J. (2002). Mantelzorg: tussen vraag en aanbod. (NIDI Rapport ed.) NIDI.
van Doorne-Huiskes, A., Schalkwijk, S., & Schippers, J. J. (2002). Uitbreiding arbeidsaanbod in de kinderopvang. Publicatie ZW 29. OSA.
Schippers, J. J. (2002). Combinatiemodel verdient economisch gezien de voorkeur. Christen Democratische Verkenningen, 2, 8-13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397025/CDV_2002_02_p08_Schippers.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2002). Ontbreken van coherente visie leidt tot 'hap-snap'-maatregelen. Tijdschrift: tijdelijk onbekend. http://www.emancipatie.nl/home/Focus/Archief/TK-verkiezingen_2002/Slotbeschouwingen/Joop_Schippers/
Schippers, J. J. (2002). Combinatiemodel verdiendt economisch gezien de voorkeur. Christen Democratische Verkenningen, 2, 8-13.
Schippers, J. J. (2002). Ontbreken van coherente visie leidt tot 'hap-snap'-maatregelen. In Dossier TK-verkiezingen 2002
Schippers, J. J. (2002). Betaald werken voor vrouwen: van uitzondering tot regel. Tijdschrift: tijdelijk onbekend. http://www.emancipatie.nl
Schippers, J. J. (2002). Werken is heel het leven niet. Opzij, 30(12), 108-109.
Schippers, J. J. (2002). Betaald werk voor vrouwen: van uitzondering tot regel. In Dossier Emancipatie Algemeen http://www.emancipatie.nl/home/Emancipatie_algemeen/Intro_Emancipatie/Vrouw_en_werk/
Feiter, A., & Schippers, J. J. (2002). Ruim baan voor de levensloop. Opzij, 30(1), 62-65.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Schippers, J. J., Remery, C. L. H. S., Henkens, K., van Doorne-Huiskes, A., & Ekamper, P. (2001). Organisaties, veroudering en management: een onderzoek onder werkgevers. (NIDI rapport ed.) NIDI.
Schippers, J. J., Remery, C. L. H. S., Henkens, K., & Ekamper, P. (2001). Omgaan met veroudering en een krappe arbeidsmarkt: de visie van de Nederlandse werkgever. M & O, 55(6), 23-39.
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2001). Het combinatiescenario en de noodzakelijke veranderingen in het emancipatiebeleid. In N. van den Heuvel, F. Holderbeke, & R. Wielers (Eds.), De transitionele arbeidsmarkt. Contouren van een actief arbeidsmarktbeleid (pp. 274-296). Elsevier Bedrijfsinformatie.
Schippers, J. J., Ruijter, J., & van Doorne-Huiskes, A. (2001). M/V-beloningsverschillen naar beroep. Een toets van Bergmanns 'crowding'-hypothese. Mens en Maatschappij, 76(2), 87-101.
Schippers, J. J., Ester, P., & Muffels, R. (2001). Flexibilisering: tijd voor een nieuwe ronde. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 161-170). Coutinho.
Schippers, J. J. (2001). Arbeid, emancipatie en diversiteit: uitdagingen voor theorie en beleid. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 23(2), 3-20.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397028/arbeid_emancipatie_en_diversiteit_uitdagingen_voor_theorie_en_beleid.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Ester, P., & Muffels, R. (2001). Facetten van flexibilisering. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 11-17). Coutinho.
Schippers, J. J., Remery, C. L. H. S., & Vosse, J. P. (2001). Tien jaar flexibilisering in Nederland. In P. Ester, R. Muffels, & J. J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 19-39). Coutinho.

Vakpublicaties

Schippers, J. J. (2001). Gewin of tegenzin: leeftijdsdiscriminatie in economisch perspectief. In Y. Quispel (Ed.), Ouder worden: een kwestie van leeftijd? Theorieën over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop (pp. 125-135). LBL.
Plantenga, J., Schippers, J. J., & Koopmans, Y. (2001). Betaald langdurig zorgverlof: binnenlandse discussies - buitenlandse ervaringen. PVDA.
Ester, P., Muffels, R., & Schippers, J. J. (2001). Flexibilisering, organisatie en employability. Coutinho.
Schippers, J. J. (2001). Het nieuwe belastingstelsel en emancipatie: een stap vooruit, maar het kan nog leuker. Commentaar, 1(1), 6-7.
Veldman, A. G., van Beek, A. J., Ruijter, J., Schippers, J. J., & van Doorne-Huiskes, A. (2001). De weegschaal gewogen, deelrapport 2 'Handleiding sekseneutrale functiewaardering'. Ministerie van SZW.
Schippers, J. J. (2001). Emancipatie en het nieuwe belastingstelsel. Vakstudienieuws, 1a(56), 7-7.
Schippers, J. J. (2001). Gender-mainstreaming in the European employment strategy: the case of the Netherlands. In U. Behning, & A. Serrano Pascual (Eds.), Gender-mainstreaming in the European employment strategy (pp. 11-127). ETUI.

Overige resultaten

Schippers, J. J. (2001). De vraag naar diversiteit. Universiteit Utrecht.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). The interaction between Labour Markets and Commodity Markets: Economic and Legal Analysis. Thela.
Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). Interaction between labour markets and commodity markets. Thesis.
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2000). Arbeid, zorg en inkomen. Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. (Meerjarennota emancipatiebeleid: achtergronddeel). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bruggert, J. F. G., Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). The relationship between labour market and commodity market. In B. Hessel, & J. J. Schippers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets (pp. 75-104). Thela.
van Sas, E. M., Jaspers, A. P. C. M., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). The Choice Between Collective Agreements and Enterprise Agreements: a Juridical and Economic Analysis. In B. Hessel, J. J. Siegers, & J. J. Schippers (Eds.), The interaction between labour markets and commodity markets legal analyses (pp. 55-74). Thela.
Schippers, J. J. (2000). Gender-mainstreaming in the Netherlands' empoyment strategy. In A. Serrano (Ed.), Gender-mainstreaming in employment ETUI.
Bruggert, J. F. G., Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). Wages and Market Power. The Relationship Between the Labour Market and the Commodity Market. In B. Hessel, J. J. Schippers, & J. J. Siegers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commody Markets (pp. 75-104). Thela.
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2000). Verkenning van het domein arbeid, zorg en inkomen in het kader van de meerjarennota Emancipatiebeleid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Henkens, K., Remery, C. L. H. S., Schippers, J. J., & van Doorne-Huiskes, A. (2000). Wat doen werkgevers bij krapte? Economisch Statistische Berichten, 960-962.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397143/esb_85_4282_henkens.pdf?sequence=1
Remery, C. L. H. S., Dijkstra, P., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (2000). Oma, buurvrouw of crèche? Knelpunten in de kinderopvang. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 16(4), 337-352.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397142/document.pdf?sequence=1
Tijdens, K. G., & Schippers, J. J. (2000). Nieuwe organisatievormen en werknemers van de toekomst. Sociale wetenschappen, 43(1), 1-6.
van Doorne-Huiskes, A., van der Lippe, T., & Schippers, J. J. (2000). Nieuwe arbeidsarrangementen en organisatieverandering in Nederland. Sociale wetenschappen, 43, 7-32.
Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. In J. J. Siegers, B. Hessel, & J. J. Schippers (Eds.), Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets (pp. 1-16). Thela.
Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (2000). Interaction Between Labour Markets and Commodity Markets: Economic Tradition as a Source for Legal Inspiration. Thela.
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (2000). Verkenning van het domein arbeid, zorg en inkomen in het kader van de meerjarennota emancipatiebeleid. In Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid. Meerjarennota Emancipatiebeleid: Achtergronddeel (2000) (pp. 7-31). Ministry of Social Affairs and Employment.

Vakpublicaties

van Doorne-Huiskes, A., Schippers, J. J., & Veldman, A. G. (2000). Handleiding kwaliteitstoets sekseneutrale functiewaarderingssysteem. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Schippers, J. J. (2000). Belastingen en diversiteit in levenslopen. In S. Stichting Joke (Ed.), Levensloop in de 21e eeuw (v/m) (pp. 25-29).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397167/Pages_from_tot1601.pdf?sequence=1
Schippers, J. J., Dijkstra, P., Remery, C. L. H. S., & van Doorne-Huiskes, A. (2000). En als oma nu ook een baan heeft? Demos, 7, 49-52.

1999

Wetenschappelijke publicaties

van Stigt, J., Schippers, J. J., & van Doorne-Huiskes, A. (1999). European regulations and initiatives on work-family arrangements in Europe. In L. den Dulk, J. van Doorne-Huiskes, & J. J. Schippers (Eds.), Work-family arrangements in Europe (pp. 151-166). Thela.
Bruggert, J. F. G., Hessel, B., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1999). Wage differentials and market power. In B. Hessel, J. J. Schippers, & J. J. Siegers (Eds.), Interaction between labour markets and commodity markets Thela.
den Dulk, L., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (1999). Organzicoes "Amigas da Familia", uma comparacao internacional. Sociologica : Problemas e Praticas, 29, 31-50.
van Doorne-Huiskes, A., den Dulk, L., & Schippers, J. J. (1999). work-family arrangements in the context of welfare states. In L. den Dulk, J. van Doorne-Huiskes, & J. J. Schippers (Eds.), work-family arrangements in Europe (pp. 1-20). Thela.
van Doorne-Huiskes, A., den Dulk, L., & Schippers, J. J. (1999). Epilogue: Towards new patterns of responsibility for work-family policies? In L. den Dulk, J. van Doorne-Huiskes, & J. J. Schippers (Eds.), Work-family arrangements in Europe (pp. 167-174). Thela.
Dierx, J. R., Grift, Y. K., & Schippers, J. J. (1999). Emancipatie-effectrapportage verkenning belastingstelsel 21ste eeuw. Ministerie van Financiën.
Plantenga, J., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1999). Towards an equal division of paid and unpaid work: the case of the Netherlands. Journal of European Social Policy, 9(1), 31-42.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397144/095892879900900201.pdf?sequence=1
Remery, C. L. H. S., van Stigt, J., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (1999). Flexibilisering van arbeids- en inkomenspatronen: de verdeling van lasten en lusten. Thela.
Schippers, J. J., & Steijn, B. (1999). flexibilisering van de arbeid: tussenstop of eindstation? Sociale wetenschappen, 2(42), 1-9.
Remery, C. L. H. S., van Stigt, J., van Doorne-Huiskes, A., & Schippers, J. J. (1999). Flexibele arbeidscontracten: gevolgen voor loopbaan en inkomenspositie. Een overzicht van ontwikkelingen tussen 1986 en 1996. Sociale wetenschappen, 2(42), 66-89.
Dierx, J. R., Grift, Y. K., & Schippers, J. J. (1999). Fiscale emancipatie. Economisch Statistische Berichten, 84(4225), 748-752.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397141/f_1.pdf?sequence=1
Plantenga, J., & Schippers, J. J. (1999). Verkenning van het domein arbeid, zorg en inkomen in het kader van de meerjarennota emancipatiebeleid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Grift, Y. K., Plantenga, J., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1999). Arbeid, zorg en beleid: de gedragsreacties van huishoudens. (A ed.) Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek.

1996

Wetenschappelijke publicaties

Lam, N., Hooimeijer, P., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1996). Het loon van verhuizen: verschillen tussen mannen en vrouwen. Maandschrift economie, 60(1), 33-50.

1990

Wetenschappelijke publicaties

Groot, L. F. M., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1990). The effect of unemployment, temporary withdrawals and part-time work on workers' wage rates. European Sociological Review, 6(3), 257-274. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036565

1988

Wetenschappelijke publicaties

Groot, L. F. M., Schippers, J. J., & Siegers, J. J. (1988). The effect of interruptions and part-time work on women's wage rate: A test of the variable-intensity model. De Economist, 136(2), 220-238. https://doi.org/10.1007/BF01238622