Dr. Janneke van de Pol

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E338
3584 CS Utrecht

Dr. Janneke van de Pol

Universitair hoofddocent
Educatie
030 253 1796
j.e.vandepol@uu.nl

Janneke van de Pol werkt als Universitair Hoofddocent op de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht.

 

Zij heeft twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn richt zich op inschatingsvaardigheden van docenten over het leren van hun leerlingen en inschattingsvaardigheden van leerlingen over hun eigen leren. Ze houdt zich bezig met vragen zoals 'Hoe maken docenten/leerlingen inschattingen over het leren van leerlingen?", "Welke informatie gebruiken ze hierbij?", en "Hoe kunnen we docenten/leerlingen helpen om tot meer accurate inschattingen te komen?

 

De tweede onderzoekslijn richt zich op adaptief lesgeven (bv. 'scaffolding'), waarbij ze vragen onderzoeks zoals: 'Hoe kunnen docenten hun instructie aanpassen op de behoeften van de leerling?', 'Hoe kan deze adaptiviteit het beste gemeten worden?', en 'Hoe kunnen docenten ondersteund worden in het geven van adaptieve instructie in hun klas?'.

 

Binnen deze onderzoekslijnen is zij geïnteresseerd in het onderzoeken hoe docenten bij kunnen dragen aan het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen.

 

Janneke verzorgt daarnaast onderwijs in de Bachelor en Master Onderwijswetenschappen en in de Research Master Educational Sciences.

 

Zij studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde zij summa cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op har proefschrift: Scaffolding in docent-leerling interactie. Daarna werkte ze 1,5 jaar lang als post-doc aan de Universiteit van Cambridge (UK) aan het 'CamTalk project (http://www.educ.cam.ac.uk/research/projects/camtalk/) dat gericht is op het bevorderen van Dialogic Teaching in het voortgezet onderwijs.