Drs. Wim de Leeuw

Nieuw Gildestein
Bolognalaan 50 / Yalelaan 2 50
Kamer -
3584 CJ Utrecht

Drs. Wim de Leeuw

Proefdierdeskundige
Instantie voor Dierenwelzijn
06 20 204 445
w.a.deleeuw@uu.nl

http://www.ivd-utrecht.nl/nl

Links