Drs. Wim de Leeuw

Proefdierdeskundige
Instantie voor Dierenwelzijn
Beleidsdirecteur
Bedrijfsvoering
w.a.deleeuw@uu.nl
Volledige naam
Drs. Wim de Leeuw
Contactgegevens
Gebouw: Martinus G. de Bruingebouw
Yalelaan 7
Kamer
3584 CL Utrecht
Gebouw: Nieuw Gildestein
Bolognalaan 50 / Yalelaan 2 50
Kamer -
3584 CJ Utrecht
Telefoonnummer direct 06 20 204 445