Drs. Wim de Leeuw

Proefdierdeskundige
Instantie voor Dierenwelzijn
Beleidsdirecteur
Bedrijfsvoering
w.a.deleeuw@uu.nl

http://www.ivd-utrecht.nl/nl