Drs. Wim de Leeuw

Proefdierdeskundige
Instantie voor Dierenwelzijn
Beleidsdirecteur
Bedrijfsvoering
w.a.deleeuw@uu.nl

.) Lid Nationaal Committee advies dierproevenbeleid (NCad). www.ncadierproevenbeleid.nl