Drs. Shaunna Calpin-Ramlawi

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Drs. Shaunna Calpin-Ramlawi

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
s.e.calpin-ramlawi@uu.nl

Projecten

Project

Multilingual voices in STEM education (Multi-STEM) 
01-06-2021 tot 31-05-2027

Multi-STEM

Multi-STEM beoogt de participatie van meertalige kinderen in het onderwijs te bevorderen. Een veelbelovende manier om meertalige kinderen te betrekken, is hen gebruik te laten maken van ál hun talen. Dit kan door een meertalige aanpak waarin zowel het Nederlands als de thuistaal een rol spelen. In Multi-STEM wordt een meertalige aanpak ontwikkeld en toegepast in verschillende leeromgevingen: school, wetenschapsmusea, thuis. Dit bevordert hun leerprestaties en zorgt ervoor dat zij zich op al deze plekken thuis voelen.

Partners

Multi-STEM is een consortium dat bestaat uit wetenschappelijke en maatschappelijke partners:
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, iPabo Amsterdam, CPS onderwijsontwikkeling en advies, Expertis, Expertisecentrum Nederlands, Malmö University, Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Platform Talent voor Technologie, NEMO, Museon, Teylers Museum, Spaarnesant, Voila, Wereldkidz, Zonova, Lund University Dept. of Clinical Sciences, Taal doet meer, Rutu foundation, It’s my child, Al-Amal, Joury, IOT, SARDES, Vereniging voor Science Centers, Lowan, NVORWO, SPRONG consortium, Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht, gemeente Den Haag, Defence for Children 

Rol

Project Coordinator

Financiering

2e geldstroom - NWO NWA-ORC

Projectleden

Overige projectleden