Erin Gail MacDonald MSc

Erin Gail MacDonald MSc

Promovendus
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
e.g.macdonald@uu.nl
Projecten
Project
Multilingual voices in STEM education (Multi-STEM) 01-06-2021 tot 31-05-2027
Algemene projectbeschrijving

Multi-STEM beoogt de participatie van meertalige kinderen in het onderwijs te bevorderen: zowel bij rekenen-wiskunde als wetenschap & techniek (W&T). Een veelbelovende manier om meertalige kinderen te betrekken, is hen gebruik te laten maken van de talen die zij kennen. Dit kan door een meertalige aanpak waarin zowel het Nederlands als de thuistaal (of thuistalen) een rol spelen. In Multi-STEM wordt een meertalige aanpak ontwikkeld en toegepast in verschillende leeromgevingen: school, wetenschapsmusea, thuis. Multi-STEM wil gebruikmaken van de talen van meertalige kinderen wanneer zij leren ín, en bewegen tússen, school, wetenschapsmusea en de plek waar ze wonen. Dit bevordert hun leerprestaties en zorgt ervoor dat zij zich op al deze plekken thuis voelen.

Multi-STEM is een consortium dat bestaat uit wetenschappelijke en maatschappelijke partners: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, iPabo Amsterdam, CPS onderwijsontwikkeling en advies, Expertis, Expertisecentrum Nederlands, Malmö University, Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Platform Talent voor Technologie, NEMO, Museon, Teylers Museum, Spaarnesant, Voila, Wereldkidz, Zonova, Lund University Dept. of Clinical Sciences, Taal doet meer, It’s my child, Al-Amal, Joury, IOT, SARDES, Vereniging voor Science Centers, Lowan, NVORWO, SPRONG consortium, Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht, gemeente Den Haag, Defence for Children 

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
2e geldstroom - NWO NWA-ORC
Overige projectleden
  • Jantien Smit (HU)
  • Gerald van Dijk (HU)
  • Ronald Keijzer (iPabo)