Dr. Renske Bouwer

Universitair hoofddocent
Taal en communicatie
Language and education
r.bouwer@uu.nl

Focus op schrijfvaardigheid

Renske Bouwer is universitair hoofddocent Taal & Educatie. Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in de onderwijswetenschappen, psychologie en taalwetenschappen, die ze samenbrengt in haar onderzoekslijn naar schrijfvaardigheid in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Met diverse methodes zoals eyetracking, keystroke logging, comparative judgement en tekstanalyses ontrafelt ze de cognitieve, affectieve en sociale processen van het (leren) schrijven en herschrijven van teksten. Ook onderzoekt ze kwaliteitsvolle manieren van toetsen en beoordelen van schrijfvaardigheid en de effectiviteit van (peer)feedback.

Verbinden van onderzoek en onderwijs

Samen met docenten vertaalt Renske de wetenschappelijke inzichten naar het onderwijs. Deze combinatie van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek heeft al geleid tot de succesvolle spin-offs Tekster en Comproved, diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte prijzen en een cum laude promotie bij Utrecht Institute of Linguistics.

Lopende projecten

Renske heeft in 2020 een Comenius Teaching Fellowbeurs ontvangen voor de ontwikkeling van de Schrijfmachine, een online platform voor studenten en docenten in het hoger onderwijs om meer gript te krijgen op het (leer)proces van academisch schrijven. Naast onderzoek met dit platform, is ze PI van een interfacultair USO onderwijsinnovatieproject naar het bevorderen van de academische lees-schrijfnexus, en van een NRO-gefinancierd project over dialogisch schrijven in het basisonderwijs (www.dialogischschrijven.nl). Ze is ook co-promotor van twee promotieonderzoeken naar automatische tekstanalyse en comparatieve peerfeedback in het voortgezet onderwijs.