Marjolein van den Brink maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht, en ze is lid van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

In 2006 verdedigde ze haar proefschrift getiteld Moeders in de mainstream, een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op de effecten van de aanbevelingen van het comité op de positie van ouders in termen van gender (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006).
    Zij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mensenrechten van vrouwen, transgenders en recht, de (ir)relevantie van sekse als juridische categorie, onbetaalde zorg als juridisch vraagstuk, een genderanalyse van staatssouvereiniteit, en het accommoderen van geloofsuitingen.
    Zij doet onderzoek naar LGBT-rechten (gender identiteit, voortplanting, ouderschap), naar de 'framing' van besnijdenis m/v, en naar sport, gender & mensenrechten. Samen met een collega van Gender Studies houdt zij zich op dit moment bezig met het 'GIRARE project' (Gender Identity Registration And Human Rights Effects). Voor meer informatie zie: http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/het-girare-project-gender-identity-registration-and-human-rights-effects/
   

trefwoorden: mensenrechten, rechtstheorie, gender, sekseregistratie

Afgesloten projecten
Project
Inequality and wellbeing at the intersection of gender, sexuality and contemporary migration: An interdisciplinary analysis of research and policy in Europe. 01-02-2017 tot 02-10-2017
Algemene projectbeschrijving

This research team will undertake an integrated expert consultation and scoping study to map and synthesize social policy research and analysis at the intersection of gender, sexuality and migration from an interdisciplinary perspective.. A critical objective of the scoping study is to identify key issues, people affected, research questions, conceptual perspectives and innovative methods that inform an agenda for future interdisciplinary research on gender, sexuality and migration by the project team and their collaborators.

Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom Seed money from Institutions for Open Societies (pillar Equality, Inclusiveness and Social Mobility)

Onderzoek: deskundigheid en interessegebieden

Internationaal recht, gelijkebehandelings- en non-discriminatierecht, mensenrechten, gendervraagstukken, multiculturaliteit, rechtstheorie