Lidmaatschappen en werkgerelateerde activiteiten

  • lid Onderzoekschool Rechten van de Mens;
  • voorzitter van de NVIR-werkgroep Feminisme & Internationaal Recht; lid van de ILA-werkgroep Feminism & International Law;
  • lid NJV;
  • lid Vereniging voor Vrouw en Recht;
  • lid European Society of International Law;
  • lid Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht (VSR);
  • lid Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.